MEB Müsteşarı Zararsız ile Ek Ödeme Konusunu Görüştük

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız ile görüşerek, KHK ile yapılan değişiklikle birlikte ek ders ücretleri kaldırılan Bakanlık merkez teşkilatı ve il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmen, şef, şube müdürü ve il eğitim denetmenlerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasını istedi.

MEB Müsteşarı Zararsız ile Ek Ödeme Konusunu Görüştük
Görüşmede, 14 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 42. maddesinin 3. fıkrasında, “Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir.Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta  oldukları toplam  ödeme  tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.” dördüncü fıkrasında ise “Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez” hükümlerinin yer aldığına dikkat çektik.
 
Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, Bakanlık kadrolarında görev yapmakta olan ve fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılan personelin (şef, şube müdürü, il eğitim denetmen yardımcısı, il eğitim denetmeni ve Bakanlık merkez teşkilatı ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler vb. personel) artık ek ders ücreti alamayacağını, bunun yerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödemeden yararlandırılacağını ifade ederek, bu nedenle Bakanlığın bu unvanlarda sayılan görevlerde bulunan personelin mali haklarını diğer kamu kurum ve kuruluşlarında emsali kadrolarda görev yapmakta olan personelin almış olduğu maaş seviyesine getirmesini, yıllardır süregelen eşitsizliği sona erdirmesini, şef ve şube müdürü unvanlarında görev yapmakta olan personelin maaşını diğer kamu kurum ve kuruluşlarında şef ve şube müdürü kadrolarında görev yapmakta olan personelin almış olduğu maaş seviyesine, il eğitim denetmen yardımcısı ile il eğitim denetmenlerinin maaşını ise Maliye Bakanlığı’nda görev yapmakta olan Vergi Müfettiş Yardımcıları ve Vergi Müfettişlerinin almış olduğu ücretlerin seviyesine çıkarmasını, Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenlerin alacağı ek ödeme tutarını ise, daha önce almış oldukları ek ödeme ve haftalık 18 saat ek ders ücretlerine karşılık gelen ücretin altına düşmeyecek şekilde düzenleme yapılmasını talep ettik.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız ise, düzenleme yapmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kimseyi mağdur etmeyeceklerini söyledi.

egitimbirsen.org.trGüncelleme Tarihi: 25 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER