MEB NEYİ BEKLİYOR ?

Bakanlık bünyesinde görev yapan on binlerce eğitim çalışanı üç yıldır görev tanımı olmadan çalışıyor!

MEB NEYİ BEKLİYOR ?
Bakanlığın önceki 18.01.1995 tarihli İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 46., 47. ve 48’inci maddelerinde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları yazılıydı. Ancak yeni yönetmeliğin 18.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile var olan birçok belirsiz halin ortadan kalkması bekleniyordu, yeni yönetmelik yine birçok eksikle değişime uğrayarak yeniden yürürlüğe girmiş oldu. Bu yönetmelikteki en büyük eksiklik şüphesiz eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yönetmelikten çıkarılması, yetki ve sorumlulukların ortadan kaldırılması idi. 18.11.2012 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte yapılan değişiklikler sebebiyle tüm eğitim çalışanlarında ciddi bir endişe belirdi. Önceki yönetmeliğin eksiklerinde fazlasıyla faydalanan amir, çalışanını birçok zorlukla baş başa bırakmıştı. Yeni yönetmelikle bu tereddütlerin ortadan kaldırılması beklenirken daha kötü bir yönetmelik ortaya çıkmış oldu. Görev tanımı, yetki ve sorumluluk alanının belirlemeyen bir yönetmelikle karşılaşan on binlerce eğitim çalışanı ne iş yapacağını hangi yetki ve sorumluluk altında çalışacağını öğrenmek istiyor.
 
Bu sorunlar çerçevesinde kısa adı EĞİTBİLSEN olan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası yönetmeliğin yayımında hemen sonra çekince ve endişeleri belirten bir yazı yazarak bakanlığı uyarmış bu sorunun mağduriyetlere sebep olacağını belirtmişti. Ancak bakanlık bu uyarılar dikkate almayarak bu sorunların üzerinden koca üç yıl geçirmiş oldu. Sendika yine10.11.2014 tarihinde “Görev Tanımları” konulu bir yazı daha yazarak bu önemli soruna tekrar dikkat çekti. Bu kez bakanlık sendikanın başvurusuna cevap vererek şu cevabı yazdı. “…6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bakanlığımızın teşkilat yapısı değiştirilmiş olması nedeniyle, bugüne kadar yapılan iç kontrol çalışmalarının tekrar gözden geçirilmesi gerekmekte olup, gözden geçirme ve revizyon sonucunda yapılan işlemler hakkında bütün birimlerle paylaşım sağlanacaktır.”diye yazdı.
 
Bakanlık bir revizyondan bahsetmiş, görev dağılımındaki zorluğu işaret etmiştir. Son yönetmelik değişikliğinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen neden hala görev tanımı, yetki ve sorumlulukların belirlenmediğini ise bir muamma. Bakanlığı bu yavaş davranışından, oluşturduğu mağduriyetlerden ve yaptığı hak ihlalinden dolayı kınayan sendika, bu sorunun takipçisi olacağını, bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli takip ve mücadeleyi vereceğini tüm eğitim çalışanlarına resmi sitesi olan www.egitbilsen.orgsitesinde duyurdu.
Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER