MEB ÖĞRETMEN'İ KÖLE OLARAK GÖRME HASTALIĞINDAN DERHAL KURTULMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı’nı öğretmeni köle olarak görme hastalığını derhal tedavi etmeye ve hukuk dışı angarya dayatmasını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

MEB ÖĞRETMEN'İ KÖLE OLARAK GÖRME HASTALIĞINDAN DERHAL KURTULMALIDIR
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı milyonlarca öğrenci velisine gönderdiği mektupta, “Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi”ni (TEFBİS) tamamladıklarını ifade ederek, mektuba “Hane halkı Eğitim Harcamaları Anketi” adı altında 28 sorudan oluşan bir anket çalışmasını eklemiştir.  Mektubun sonunda ise anket bilgilerinin TEFBİS sistemine girişlerinin “öğretmenler tarafından” yapılacağı ifade edilmiştir. Uygulama Bakanlığın öğretmeni köle olarak gördüğünün en çarpıcı örneklerindendir.

 
 
Bakanlık, öğretmenin eğitim ve öğretim faaliyetiyle doğrudan hiçbir ilintisi olmayan anket çalışması sonuç verilerinin otomasyon sistemine girişlerini öğretmene yaptırma hak ve yetkisine sahip değildir.  

Bu mantığın kamu yönetimine egemen olması halinde, örneğin yargısal faaliyeti yürütmekle görevli hakim ve savcılar işi gücü bırakıp suç ve suçlulukla mücadele konularında; sağlık hizmeti sunmakla yükümlü doktorlar işi gücü bırakıp hasta memnuniyeti konusunda; bilimsel çalışmalar yapmakla yükümlü öğretim üyeleri yüksek öğretimin gelir gruplarına etkisi konusunda yapılacak anket çalışmalarının istatistiki sonuçlarını otomasyon programlarına gireceklerdir.

 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı öğretmeni köle olarak görme hastalığını derhal tedavi etmeye ve hukuk dışı angarya dayatmasını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

 
Sendikamız konusu suç oluşturan emirde ısrarcı olan ve bu kanundışı emre riayet etmeyen kamu görevlilerine idari yönde zarar vermeye yeltenen tüm kamu görevlileri hakkında yasal işlem başlatacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 EĞİTİM-İŞ
 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER