MEB'DEKİ TASFİYE VE KADROLAŞMA, ÖĞRENCİLERİ BAŞARISIZLIĞA MAHKUM ETTİ

Bahçe: Meb'deki Tasfiye ve Kadrolaşma, Öğrencileri Başarısızlığa Mahkum Etti.

MEB'DEKİ TASFİYE VE KADROLAŞMA, ÖĞRENCİLERİ BAŞARISIZLIĞA MAHKUM ETTİ

İddialara göre bu seneki YGS sınavında müfredat dışı sorular bulunmakta. Bu da öğrencilerin başarı durumunun daha da düşmesine neden olmakta. Bu sene yapılan YGS sınavında özellikle Ales seviyesinde olduğu iddia edilen matematik ve Türkçe derslerinde ciddi oranda başarı düşüşleri söz konusu. Eğer durum bu şekilde giderse gelecek yıl bir çok devlet ve vakıf üniversitesinin kontenjanların doldurmakta zorluk çekeceği düşünülüyor.

Geçen yılki sınav sorularını hazırlayan ekibin değişmesi ,sınav sorularının açıklanmak istememesi ve soru kitapçığı hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması gibi durumlar da öğrenciler ve velilerin psikolojilerini olumsuz yönde etkilemiş durumda.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Eğitim Sen) Genel Başkanı Osman Bahçe: “Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi bi­le­rek ba­şa­rı­sız­lı­ğa mah­kûm et­ti­ler. Eği­tim sis­te­mi­mi­zin PI­SA (Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı) gi­bi ulus­la­ra­ra­sı sı­nav­lar­da ba­şa­rı sı­ra­la­ma­la­rı­nın son sı­ra­la­rın­da­ki ye­ri il­gi­li her­ke­sin ma­lu­mu­dur. 12 Yıl eği­tim gö­ren öğ­ren­ci­le­rin YGS’­de­ki doğ­ru ce­vap or­ta­la­ma­la­rı­nın bu de­re­ce dü­şük ol­ma­sı, hü­kü­me­tin eği­tim po­li­ti­ka­sı ile MEB yö­ne­ti­mi­ne da­ir si­ya­si kay­gı­la­rı ön plan­da tu­tan plan ve pro­je­le­ri­nin çök­tü­ğü­nün de­li­li­dir. ME­B’­in sa­de­ce tas­fi­ye, kad­ro­laş­ma ve fiş­le­me id­di­ala­rı ile gün­dem­de ol­ma­sı eği­ti­min iç­ler acı­sı ha­li­ni giz­le­ye­me­miş­tir” dedi.

 

Bugün.com.tr

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER