MEB'İN TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ ATAMA İPTALİNE YÖK KARŞI ÇIKTI

2012-2 ilk atama döneminde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ataması yapılmış onlarca öğretmenin ataması Milli Eğitim Bakanlığınca 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre atandığı Teknoloji ve Tasarım alanın mezun olduğu alana uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmişti.

MEB'İN TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ ATAMA İPTALİNE YÖK KARŞI ÇIKTI
2012-2 ilk atama döneminde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ataması yapılmış onlarca öğretmenin ataması Milli Eğitim Bakanlığınca 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre atandığı Teknoloji ve Tasarım alanın mezun olduğu alana uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmişti.
 
2012-2 ilk atama döneminde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ataması yapılmış onlarca öğretmenin ataması Milli Eğitim Bakanlığınca 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre atandığı Teknoloji ve Tasarım alanın mezun olduğu alana uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmişti.
 
O dönemde Türk Eğitim-Sen olarak bu öğretmenlere destek olabilmek için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduğumuz gibi örnek dilekçeler ile dava açmalarına da yardımcı olmuştuk.
 
Mardin İdare Mahkemesinin 05.03.2013 tarih ve 2013/185E sayılı kararı ile güzel haber gelmiş ve bu atama işleminin yürütmesi durdurulmuştu.
 
Aynı dosyada mahkeme tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından; Yürürlükteki Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre, 2006-2007 öğretim yılından önce ilköğretim okullarında okutulan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) alanında öğretmen olabilmek için gerekli ve yeterli olan Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı) programından mezun olanlar, 2006-2007 öğretim yılından sonra uygulamadan kaldırılan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) alanının yerine getirilen Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine de atanabilmekte olup; davalı idarece, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı mezunu olan davacının Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine atanmak için gerekli öğretim koşulunu taşımadığı, zira üniversitelerin "Resim-İş Öğretmenliği"nin ayrı, "Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı)"nin ayrı bir bölüm olduğu savunulduğundan ve buna göre söz konusu iki programın eşdeğerliliği hususunda tereddüt hasıl olduğundan; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43/b maddesinde yer verilen "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususuÜniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. " hükmü uyarınca, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından, " Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı)" programı ile hâlen Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde bulunan "Resim-İş Öğretmenliği" programının eşdeğer olup olmadığının ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılıp sayılamayacağı sorulmuştur.
 
YÖK tarafından verilen 20.06.2013 tarih ve 4201 sayılı yazı ile “… 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yer alan“Resim-iş Öğretmenliği(İş Eğitimi Anasanat Dalı)” ile eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından halen Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde bulunan Resim-İş Öğretmenliği programının eşdeğere olduğuna ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılabileceğine karar verilmiştir.” Denilmektedir.
 
YÖK Yürütme Kurulu tarafından verilen bu karar Resim-İş Öğretmenliğinden mezun olan ve Teknoloji Tasarım Öğretmenliğine ataması yapıldığı halde ataması iptal edilenler için emsal teşkil etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı; Teknoloji ve Tasarım alanına atanan öğretmenlerden mezun olduğu alana uygun olmadığı gerekçesi ile görevden aldığı öğretmenleri geri görevine iade etmelidir. Bu durumda olanlar ve konuyu yargıya taşıyanlar bu kararı dava dosyalarına sunabilirler.


YÖK’ün Mahkemeye Bildirdiği  Görüşü İçin Tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Av. Mahir KIRMIZI
Av. Mahir KIRMIZI - 9 yıl Önce

Süreyya KARADURMUŞ adına, “Öğretmen atamaları için başvuruların yapıldığı 04.12.2009-14.12.2009 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çiçek-Örgü-Dokuma Öğretmenliği Bölümü mezunu davacının;1. Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine 04-14 Aralık 2009 tarihlerinde başvurusunu engelleyen davalı idare işleminin iptali; 2. İşleminin dayanağı olan; Talim ve Terbiye Kurulunun 12.05.2006 günlü ve 133 sayılı kararıyla değişik 12.07.2004 günlü ve 119 sayılı kararı eki EK-1 Çizelgenin 23. sırasında bulunan bölümden Çiçek-Örgü-Dokuma Öğretmenliğinin çıkarılmasına ilişkin genel düzenleyici işlemin iptali,” istemleriyle açmış olduğumuz E:2010/5622, K: … ve sayılı davada; Danıştay 12. Dairesi, İPTAL kararı vermiştir.

SIRADAKİ HABER