MEMUR SEN AYNI TEZGAHI ÜÇÜNCÜ KEZ DENİYOR

MEMUR SEN AYNI TEZGAHI ÜÇÜNCÜ KEZ DENİYOR
Memur Sen’in Toplu Sözleşme talepleri içinde bir tanesi var ki evlere şenlik, teklife bakın:
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
Üç ayda bir 45-TL (Yıllık 180-TL aylık 15-TL)
2014 Yılı Üç Ayda bir 90 TL (Yıllık 360 TL, Aylık 30 TL)
2015 Yılı Üç Ayda Bir 120 TL (Yıllık 480 TL, Aylık 40 TL)
Yetkili Sendika üyelerine %50 artırımlı ödenir.(Yıllık 540/720, Aylık 45/60TL) 279.840 YTL
Memur Sen Toplu Sözleşme İkramiyesinin 2014 yılında üç ayda bir 90 TL, 2015 yılında ise üç ayda bir 120 TL olarak ödenmesini talep ediyor. Buraya kadar talep güzel, ancak son cümlede ise, ödenecek toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendika üyelerine yüzde 50 fazla ödenmesini isteyerek, diğer sendika üyeleri 2014 yılında yılda 360 TL alırken, Memur Sen üyeleri  540 TL, 2015 yılında ise, diğer sendika üyeleri yıllık 480 TL alırken, Memur Sen üyelerinin 720 TL almasını talep ediyor.
4688 Sayılı Kanunun 28. Maddesinde şu hüküm bulunmaktadır;” Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz.”
Bu maddeden anlaşılması gereken, sendika üyesi olan ve olmayan arasında, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere bir ayrım yapılamaz, buna bağlı olarak sendika üyesi olanlar bakımından da, toplu sözleşme ikramiyesi bakımından bir ayrım söz konusu değildir. Toplu Sözleşme İkramiyesi, sendika üyesi ile, sendika üyesi olmayanlar arasında, bu kanunca öngörülen tek farktır. Her hangi bir sendikanın üyesi olan kamu çalışanları arasında, kanunda tanımlanan hiçbir fark söz konusu bile değildir. Toplu sözleşme ikramiyesi alabilmek için, her hangi bir sendikaya üye olmak yeterlidir.Toplu sözleşme ikramiyesi alabilmek için, üye olunan sendikanın yetkili veya yetkisiz olması da, bir ayrıcalık sebebi değildir. Bir sendikanın, bu gerçeği bilmesine rağmen, kendi üyeleri adına, kanunda tanımlanmayan bir ayrıcalık talep etmesi, ahlaki hiçbir değerle açıklanamaz.
Memur Sen’in aynı anlayışı, geçen yıl değişen sendika kanunun, TBMM de Genel kurul görüşmelerinde de sergilediğini biliyoruz, aşağıda, o tarihte yaptığımız haber metninde de görüleceği üzere, İktidar partisinin bazı milletvekillerine verdirilen teklifle, yetkili sendika üyelerine, toplu sözleşme ikramiyesinin yüzde 30 artırımlı verilmesini isteyen de Memur Sen idi, ( O tarihte yüzde 30 fark isteyen Memur Sen bu yıl yüzde 50 fark istemektedir.) ancak Türkiye Kamu Sen’in  müdahalesi ile, milletvekillerince verilen teklif geri çektirilmiştir.
Memur Sen’in, bu teklifinin gerçekleşme ihtimali olmadığını, bilmesine rağmen, hem TBMM Genel Kurul görüşmelerinde kanun değişikliği yaptırmaya çalışması, hem 2012 yılında yapılan Toplu Sözleşme taleplerinde aynı teklife yer vermesi, bütün bu başarısızlıklarına rağmen, aynı teklifi ısıtarak 2013 yılı Toplu Sözleşmelerinde getirmesi, nasıl bir tezgah ve ahlaki tutum içinde olduklarını göstermesi açısından önemlidir.
Aşağıdaki haber metnini şöyle bitirmiştik. Aynı değerlendirmeyi tekrar yapmak istiyoruz;” Diğer sendikaların üyelerini istifaya özendirmeye ve kendilerine üye yapmaya yönelik bu ahlaksız teklif hangi sendikanın şeytanca  fikridir, bunu tahmin edemeyecek bir tek kamu çalışanı herhalde yoktur. Her türlü ahlaksızlığı ahlak edinmiş, iftira atmaktan bile çekinmeyen, toplumu ve kamu çalışanlarını sürekli aldatarak bilgi kirliliği yaratan, kamu çalışanlarını üç beş kuruşa tenezzül edecek  insanlar gibi değerlendiren bu malum zihniyeti, Allaha ve kamu çalışanlarının izanına havale diyoruz. Allah bunları ıslah etsin.”
GEÇEN YIL YAPTIĞIMIZ HABER AŞAĞIDADIR
BU ŞEYTANİ TEKLİF HANGİ SENDİKAYA AİT?
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 04.04.2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün onayından sonra yürürlüğe girecek.
4 Nisan 2012 tarihinde akşam saatlerinde garip bir olay yaşandı. AKP Grup Başkanvekili ve bir grup milletvekili tarafından TBMM Başkanlığına bir önerge verildi. Önerge aynen şu şekilde.
“27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “toplu sözleşme primi” ibaresi “toplu sözleşme ikramiyesi” olarak değiştirilmiş, anılan fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu ikramiye, anılan Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine temsilci vermeye yetkili her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikasına üye olanlara toplu sözleşme dönemi için yüzde otuz artırımlı olarak ödenir.” Cümlesi ve ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “28 inci” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ek 1 inci, ek 4 üncü” ibaresi eklenmiştir.”
Bu teklifin ne anlama geldiği açık olmasına açıktır ama bir de biz ne anlama geldiğini açıklayalım. Bu madde kabul edilmiş olsaydı, Kamu Sen’e bağlı sendikalardan Türk Büro Sen, Türk haber Sen, Türk Ulaşım sen üyeleri, Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen başta olmak üzere 7 hizmet kolundaki sendikanın üyeleri, KESK’e bağlı Kültür Sen üyeleri, yetkili sendika üyesi oldukları için toplu sözleşme ikramiyesini diğer sendika üyelerine göre yüzde otuz daha fazla alacaklardı.
Bu durumda, bu fazla ödemeden yaklaşık olarak, Kamu Sen’in 55 bin üyesi, Memur Sen’in 450 bin üyesi, Kesk’in 2500 üyesi faydalanacaktı. Örnek olarak; Türk Eğitim Sen üyesi her ay 15 TL toplu sözleşme ikramiyesi alırken, Eğitim Bir Sen’in üyeleri her ay 20 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacaktı. Toplu sözleşme ikramiyesi zaman içinde arttıkça, yetkili sendikaların üyeleri ile, yetkisiz sendikaların üyeleri arasındaki, bu fark da açılacaktı.
Bu önergeyi veren milletvekillerine de yanlış bilgi verildiğini, kendilerine bütün sendikalar bundan faydalanacak denildiği bilgisine de ulaştık. Bu anlamda sayın milletvekilleri de bir sendika tarafından aldatılmıştır.
Böyle bir kanun çıkmış olsaydı, Memur Sen üyeleri birinci sınıf, diğer sendika üyeleri ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutulacaktı. Durumu haber alan Genel Başkanımız İsmail KONCUK aynı gün akşam 20:00’da TBMM’ye gidip, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’le görüşerek, böyle bir teklifin kabul edilemez olduğunu, bir sendikaya kanat takarak uçurmak anlamında büyük bir ayrımcılık olduğunu anlattı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin de girişimleri, AKP Grup Başkanvekilleri ve Sayın Faruk Çelik’le görüşmeleri, Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycının girişimleri ile AKP Grubu önergenin ne anlama geldiğini anlayarak büyük bir yanlıştan geri dönmüş, nasıl bir tezgahın kurulmaya çalışıldığını anlamışlar ve önergelerini geri çekmişlerdir. Emeği geçenlere Türkiye Kamu Sen olarak teşekkür ediyoruz.
Diğer sendikaların üyelerini istifaya özendirmeye ve kendilerine üye yapmaya yönelik bu ahlaksız teklif hangi sendikanın şeytanca  fikridir, bunu tahmin edemeyecek bir tek kamu çalışanı herhalde yoktur. Her türlü ahlaksızlığı ahlak edinmiş, iftira atmaktan bile çekinmeyen, toplumu ve kamu çalışanlarını sürekli aldatarak bilgi kirliliği yaratan, kamu çalışanlarını üç beş kuruşa tenezzül edecek insanlar gibi değerlendiren bu malum zihniyeti, Allaha ve kamu çalışanlarının izanına havale diyoruz. Allah bunları ıslah etsin.
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
s.surmelı
s.surmelı - 8 yıl Önce

kolayı var tüm sendikalar kendini feshetsin memur-sen e girelim. herkes memur senli olsun bakalım ne olacak.

SIRADAKİ HABER