MEMUR VE ŞEFLERE EK TEZMİNAT VERİLECEK Mİ?

Memur ve Şeflere Tazminat Verilmesini Talep Ettik

MEMUR VE ŞEFLERE EK TEZMİNAT VERİLECEK Mİ?
13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 33. Madde ile: "67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 01.01.2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstahak oldukları tarih itibarıyla ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir" hükmü getirilmiştir.

Bu madde gereğince memur ve şefler, sadece emekli müktesebi, kazanılmış hak aylığı ve görev aylığı yönünden, derecelerinde bir yükselme olmaksızın ek gösterge karşılığı maaş almaya hak kazanmışlardır. 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden önce kadrosuzluk nedeni ile belirli derecelerden daha üst derecelere yükselme imkânı olmadığından bu durumda olan personele; 1. ve 2. dereceler dikkate alınmadığı için özel hizmet tazminatları düzenlenmemiştir. Ancak söz konusu kişiler yıllarca kadroya geçirilmeyerek mağdur olmuş; bu suretle hak ettiği dereceye yükselememiş kişilerdir. Anılan Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu personelin kadro dereceleri değişmemiş sadece belli durumlar için, hakkaniyet anlayışının bir gereği olarak, mali iyileştirme yoluna gidilmiştir. Ancak yıllarca kadro verilmeyerek mağdur edilen memur ve şefler aynı zamanda özel hizmet tazminatı hakkından mahrum bırakılmıştır.

Anayasanın "eşitlik ilkesi" ve Hukuk Devleti olmanın gereği olan "hakkaniyet anlayışı" sebebiyle Özel hizmet tazminatı cetvelinin yeniden düzenlenmesi ve gerekli düzenlemenin yapılması suretiyle; özel hizmet tazminatı cetvelinde yer almayan derecelerin (1. ve 2. Derece şef ve memur) cetvele eklenerek memurlar ek gösterge uygulamasında olduğu gibi özel hizmet tazminatlarından da derecelerine göre faydalandırılarak, söz konusu memur ve şeflerin tazminat almasının sağlanması ve dereceleri düşük göründüğü için tazminat oranları düşük belirlenen memur ve şeflerin de tazminatının artırılması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak 4 Nisan 2014 tarihinde Başbakanlığa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı talepte bulunduk.

Kamu çalışanlarına önemle duyurulur.Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
  İstanbul İl Başkanı
Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
memur
memur - 9 yıl Önce

inşallah olur yanınızda yer alırız

yusuf BİLBAY
yusuf BİLBAY - 9 yıl Önce

Ben Yüksek okulu mezunu 34 yıldır Vergi Dairesinde çalışan şefim.Uzman memur benden 700 TL fazla ücret alıyor. bu adaletmi?kamu sen ve Türk Eğitim sene teşekkür ederim.

SIRADAKİ HABER