'MERAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ USULSÜZLÜKLER'

TÜRK EĞİTİM-SEN KONYA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞININ “MERAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ USULSÜZLÜKLER” KONULU BASIN AÇIKLAMASI METNİ

'MERAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ USULSÜZLÜKLER'
Son günlerde Konya Milli Eğitim yönetimiyle ilgili ciddi gelişmelere şahit olmaktayız. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca şaibeli bir mülakat işlemi sonucuna göre Şube Müdürleri atanmıştı, bu konu ile ilgili Yargı süreci devam etmektedir, büyük bir ihtimalle bu atamalar iptal edilecektir.
 
Bu yetmiyormuş gibi, hemen arkasından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine alel-acele görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Bu görevlendirmelerde dikkat çeken en önemli konu ise; çoğu İlçe Milli Eğitim Müdürü, bir sendikanın ilçe yöneticileri arasındayken bu göreve getirilmişlerdir. Artık bu Müdürler haktan, adaletten, tarafsızlıktan ve objektif iş yapmaktan nasıl bahsedecekler? Gerçekten bunun kamuoyuna gösterilmesini bekliyoruz.
 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de Ereğli ilçemizden bir okul yöneticisi görevlendirilmiş bulunmaktadır. Yine, şaibeli mülakata bağlı olarak da 2 tane Şube Müdürü buraya atanmıştır. Bu yöneticilerimiz yaklaşık 1 aydır burada görev yapmaktadır.
 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 1 Müdür, 7 Şube Müdürü olmak üzere toplam 8 kişilik yönetici normu bulunmaktadır. Ancak, ne hikmetse, 7 kişilik Şube Müdürü asil olarak görevdeyken, kadrolar dolu olduğu halde bir başka kişi 8. Şube Müdürü olarak geçici görevle görevine devam etmektedir. Olmayan bir kadroya Zübeyir YAVUZ isimli kişi nasıl olur da Şube Müdürü olarak hala geçici görevle görevine devam ettirilebilir. Asil Şube Müdürleri gelip görevine başladıkları tarih itibariyle bu kişinin onayının iptal ettirilerek esas görev yerine gönderilmesi gerekirdi. Ancak bunun yapılmadığını görüyoruz. Buradan Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze sormak lazım, bu nasıl oluyor? Sanırım bu kişi, bir sendikanın Meram İlçe Temsilcisi olduğu için göz yumuluyor. Sendika olarak bu konuda gerekli idari ve adli girişimleri de başlatacağız.
 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 4 Temmuz Cuma günü, kapalı kapılar ardında yapılan ve maalesef konunun taraflarının olmadığı bir toplantı sonucu, Şube Müdürleri ve Şefler arasında görev değişiklikleri yapılmıştır. Bu görev değişikliklerinin, Okul Müdürlerinin atama işlemleri ile ilgili sürecin başlangıncında yapılması çok dikkat çekicidir. Sanırım birileri şark kurnazlığı peşindedir.
 
Özellikle, Müdürlüğün İnsan Kaynakları Bölümü Yönetici ve Personel Atama bürosundan sorumlu Şube Müdürü ve Şefinin değiştirilmesi çok anlamlıdır. Okul Müdürlüğü atama iş ve işlemleri sırasında birilerini rahatsız edeceğe benziyor ki, tecrübeleriyle bu büronun yükünü omuzlayan, taraflı-tarafsız herkesin mevzuata uygun ve adil iş yaptıkları konusunda emin olduğu Şube Müdürü ve Şefin bu görevden alınmaları gerektiği anlaşılmaktadır. Yine, bu büroda, ücretli öğretmenlerin görevlendirme iş ve işlemlerinden sorumlu olan bir Memurun da görev yeri değiştirilerek, bu bürodan uzaklaştırılmıştır.
 
Şimdi buradan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne soruyoruz;
1.      Bu görev değişikliklerinde hangi kamu yararı vardır?
2.      Diğer bölümlerde dikkat çekici yer değişiklikleri yapılmazken, niçin sadece İnsan Kaynakları bölümü ile ilgili hem Şube Müdürü, hem Şef ve hem de Memur değişikliği yaptınız?
3.      Daha göreve başlayalı bir ay olmuşken, gerek İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak siz ve gerekse göreve yeni atanan 2 Şube Müdürü, görevde bulunan personeli ne kadar tanıyorsunuz da, görevleriyle ilgili değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur?
4.      Bu görev değişikliklerinin altında yatan, Okul Müdürü atama iş ve işlemleri sırasında, hiç kimsenin sizlere ayak bağı olmaması, verilen puanların sürekli kontrol edilmesi ve gerekiyorsa yandaşlarınız lehine değiştirilmesi midir?
5.      Bu görev değişikliklerini size öneren, telkin ve tavsiyelerde bulunan, fazladan Şube Müdürü olarak çalışan ve bir sendikanın da Meram İlçe Temsilcisi olan Zübeyir YAVUZ  mudur?
6.      Siz de iyi biliyorsunuz ki, esas puanların ağırlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecek puanlardadır. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Şube Müdürlerinin vereceği puanların toplamı 60 olacaktır. Puanlamayı yapacak Şube Müdürleri bunun için mi değiştirilmiştir?
7.      Asil olmayan, Fazlalık olarak geçici görevine göz yumulan ve Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü olarak görev verilen  Zübeyir YAVUZ  Okul Müdürlerine puan verecek midir?
8.      4 Temmuz’dan itibaren yapılan her türlü iş ve işlemlerin şaibeli olacağı açıkça ortada iken, bu görev değişikliklerinden dolayı vicdanen rahat mısınız?
9.      Adaletten, haktan, kul hakkından bahsederken, en büyük haksızlığı, adaletsizliği yaptığınızın ve kul hakkına girdiğinizin farkında mısınız?
10.  İhtiyaç duyuluyorsa ve yapılması gerekiyorsa, Rotasyona bağlı Şube Müdürleri atamasıyla Meram ilçesine gelecek 3 Şube Müdürü göreve başladığında ve Okul Müdürü atama işlemlerinden sonra bu değişiklikleri yapmış olsaydınız ne kaybederdiniz?
11.  Bu değişiklikleri yaparak, sizi bu göreve getirenlere mesaj mı veriyorsunuz?
Soruları çoğaltmak mümkündür, ancak, biz bu soruları şimdilik yeterli görüyor ve kamuoyuna cevap verilmesini bekliyoruz. Bu sorularımızı adli ve idari işlem yapılmak üzere ilgili makamlara da taşıyacağız.
 
Buradan açıkça ilan ediyoruz. 4 Temmuz tarihinden itibaren Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılan iş ve işlemler şaibelidir. Burada bir “paralel yapı” tesis edilmeye çalışılarak yandaşlara avantaj sağlanmaya gayret gösterilmektedir. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali KABAN başta olmak üzere İnsan Kaynakları Bölümünden sorumlu Şube Müdürü Mustafa ACAR ve fazlalık Şube Müdürü Zübeyir YAVUZ tarafsızlıklarını kaybetmişlerdir. Bundan sonra yapacakları her türlü iş ve işlemlerde adil, objektif ve tarafsız olamazlar. Zübeyir YAVUZ  isimli geçici görevli çalışan fazlalık Şube Müdürünün onayı iptal edilerek, esas görev yerine gönderilmelidir. Bu kişi, kesinlikle Müdür atama işlemlerinde puan vermemelidir. Bu yüzden de Müdür görevlendirme işlemlerinde bu üç kişinin verecekleri puanlar şaibeli olacaktır. Bunların verecekleri puanlara bağlı olarak haketmediği halde Müdür atanacak kişilerin atamaları yargıya taşınacaktır. Yeni bir kaos Meram İlçe Milli Eğitimi beklemektedir.
 
Görev yeri değiştirilen Şef ve Memur üyelerimiz en kısa sürede önceki görevlerine döndürülmelidir. Devletin işinde mevzuat ve adalet anlayışı, objektiflik, denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik ilkeleri ön planda tutulmalıdır. Her kademedeki yöneticiler de buna imkân sağlamalıdır. Ne yazık ki, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bu anlayış ve ilkeler rafa kaldırılmıştır. “Ben yaptım, oldu” anlayışı hakim kılınmak istenmektedir. Buna seyirci kalmayacağız, her platformda bu haksızlıkları ve adaletsizlikleri dile getirmeye devam edeceğiz.
 
Önümüzdeki süreçte, Okul Müdürü olarak görev sürelerinin uzatılmasını talep edecek üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması adına, yapılan iş ve işlemleri takip etmeye devam edeceğiz. Devletin kurumları ve makamları hiç kimsenin “babasının çiftliği” değildir. Hiç kimse “ben istediğimi yaparım” diyemez.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
 
Türk Eğitim-Sen
Konya 1 Nolu Şube Başkanlığı
Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER