Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Ziyaret

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Millî Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Ziyaret

Bakan Selçuk’a yeni görevinde başarılar dileyen Yalçın, görüşmede eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. 

Öğretmene daha fazla itibar edilmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak projelere ağırlık verilmesi, eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi, sözleşmeli personelin sorunlarının çözülmesi gibi acil meseleler için çalışma ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi ve seçim öncesi sözü verilen 3600 ek gösterge müjdesinin verilmesinin önemli olduğunu söyledi. 

Yalçın, istihdam sürecindeki zorluklar, öğretmen açığı, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla istihdam, eğitimcileri bezdiren Alo 147 hattı, istihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki zorlular ve mahrumiyetler, kariyer basamaklarına yeniden işlerlik kazandırılması, performans değerlendirmesinin bakanlık gündeminden tamamen kaldırılması, okul yöneticilerinin işveren muamelesi görmesi, alan değişikliği talepleri, okulların ödenek ve bütçe ihtiyacı, 40 yaş mağduru
öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılar da dâhil olmak üzere eğitimin ve eğitimcilerin tüm sorunları ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Öğretmenlerimize hak ettikleri değeri vermezsek geleceğimizi kurtaramayız Bilimde, sanatta, teknolojide, edebiyatta, felsefede ve diğer bütün alanlarda ülke ve millet olarak başarılı olunabilmesinin ancak nitelikli bir eğitimle mümkün olduğunu belirten Yalçın,“Bunun en önemli aktörlerinden biri de öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerimize hak ettikleri değeri vermezsek, onları koruyamazsak, toplumda gereken itibarı görmelerini sağlayamazsak, geleceğimizi kurtaramayız.

Cehaletin karanlığına mahkûm oluruz. Öğretmene şiddetin önüne geçen caydırıcı ve önleyici tedbirlerin zaman kaybetmeden alınacağını ümit ediyoruz.

Performans değerlendirmesi bakanlık gündeminden de çıkarılmalı Öğretmen performans değerlendirme uygulamasının öğretmenleri ayrıştıracağını, moral ve motivasyonlarını olumsuz etkileyeceğini dile getiren Yalçın, “Eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak, üstelik iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sisteminin uygulanmayacak olmasının herkesin hayrına olduğuna inanıyoruz. 

Bununla birlikte öğretmen performans değerlendirme uygulamasının bakanlık gündeminden de çıkarılacağına, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyen bu konunun
tamamen kapanacağına inanıyoruz.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmalı Öğretmenlerin bir yerde görev yapmaları ve orada durmaları için teşvik edici yöntemler kullanılması gerektiğini dile getiren Yalçın, sözleşmeli öğretmenlerin durumunu hatırlatarak kadro talebinde bulundu. 

İstihdamda güçlük çekilen illerde teşvik edici çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Yalçın, “Öğretmenleri, istihdamda güçlük çekilen yerlerde tutmanın yolu cebri değil, cezbedici yöntemlerden geçmektedir. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

İş barışını bozan sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilinceye kadar da eş ve sağlık mazereti giderilmelidir.

Bakanlık eğitimin paydaşlarına kulak vermeli, birlikte çalışmayı öncelemelidir Bu yeni dönemde toplumun değerlerine ve taleplerine duyarlı, eğitimin paydaşlarının tecrübelerine ve görüşlerine değer atfeden, toplumun hiçbir kesimini yok saymayan ve ötekileştirmeyen, liyakat ve ehliyeti önceleyen bir yönetim anlayışıyla meseleler ele alınmalıdır. 

Bakanlığın bütün birimlerinin sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere eğitim alanındaki diğer paydaşlarla daha etkin bir iletişim ve işbirliği içerisinde olması yönünde irade kullanmaları eğitimin geleceği ve niteliği açısından yerinde bir tutum olacaktır.

MEB’in yükseköğretim kurumlarıyla, akademik çevrelerle ve sendikalarla sık aralıklarla bir araya gelmesi eğitimin diğer paydaşlarının da doğal olarak ve daha sık aralıklarla bir araya gelmesini sağlayacaktır. 

Özellikle, daha önce eğitim sistemi gibi konularda olduğu gibi eğitim sistemini, eğitim mevzuatını ve personeli ilgilendiren düzenleme ve uygulamalar, müfredat değişiklikleri gibi başat konularla ilgili çalışmaların ve alınacak kararların bu işbirliği ve paydaş sıfatı üzerinden istişare edilerek üzerinde uzlaşılan konular üzerinde politika geliştirilmesi, sürdürülebilir kararlar alınmasını sağlayacağı gibi demokratik toplumlara özgü birlikteliği de beraberinde getirecektir.

Genel Başkan Yalçın ziyaret sırasında Bakan Selçuk’la eğitimin ve eğitimcilerin sorunları ve çözüm önerileri içeren bir raporu da paylaştı. “Eğitimin ve Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporumuzda ayrıca şu konu başlıkları vardı.

Ortaöğreti̇m Kurumları Terci̇h ve Yerleşti̇rme Si̇stemiyle ilgili belirsizlikler giderilmeli, Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tutarlı ve sürdürülebilir olmalı, Sözleşmeli öğretmenlik son bulmalı; farklı istihdam modellerinden vazgeçilmeli, Öğretmenlerimizin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi oluşturulmalı, Öğretmenlik mesleğinin toplumsal itibarı güçlendirilmeli, Öğretmen şikâyet hattına dönüşen Alo 147 sorununa çözüm üretilmeli, Eğitimcilere yönelik şiddete Bakanlık seyirci kalmamalı, Mülakatla öğretmen atama yöntemi kamu vicdanını yaraladığı görülmeli ve sonlandırılmalı, Öğretmen Strateji Belgesi masada yazılmamalı yeniden ele alınmalı, Öğretmeni aktör olarak görmeyen performans değerlendirme sistemi asla kabul edilemez, istihdamda zorluk çekilen bölgelerde cebrî değil cezbedici yöntemler uygulanmalı, Eğitim kurumları yöneticiliği ikincil bir görev olarak ele alınmamalı; eğitim yöneticileri işveren muamelesi görmemeli, Diplomaya dayalı alan değişikliği bir hak olarak görülmeli hak sahiplerinden esirgenmemeli, Temel liseler ortaöğretimin temeli haline gelmemelidir, Teftiş sistemi rehberliği de içine alacak şekilde adil ve şeffaf olmalı, Rehberlik hizmeti öğretmenlik üzerine değil psikolojik danışmanlık üzerine kurgulanmalı, Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı; okul esaslı bütçeleme uygulaması getirilmeli, İLKSAN zorunlu üyelik dayatmasına son verilmeli, Proje okulları yeniden ele alınarak amaç ve hedef bütünlüğüne kavuşturulmalıdır, 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim heveslere değil gerçeklere dayanmalıdır.

Sorunlardan beslenen değil, çözüm üreten bir sendikayız Gerçekleştirilen sendikal faaliyetlerle eğitim çalışanlarının haklarını geliştirme koruma konusunda verdikleri mücadelenin yanında ve hazırlanan raporlarla eğitim sisteminin niteliğine katkı sunmak için çok çaba gösterdiklerini vurgulayan Yalçın, “Çabamız, mücadelemiz ve girişimlerimiz, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarını en aza indirerek, iş barışını ve huzuru içerisinde verimli çalışabilmelerini sağlamak içindir. 

Biz kurulduğumuz günden beri bu anlayışla sendikal yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Sorunlardan beslenen değil, çözüm üreten, kazanım sağlayan bir sendikayız. Bu sendikal duruş ve anlayış neticesinde, çözülemeyeceği sanılan birçok sorunun çözümüne öncülük ettik. 

Bugün üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu, eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikasıyız” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle paylaşılan konuları çok önemsediğini, araştırma ve raporların gelecek perspektifi açısından önemli bir veri olduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER