MİLLİ EĞİTİM TUTARSIZ AÇIKLAMALAR YAPIYOR ...

MİLLİ  EĞİTİM TUTARSIZ AÇIKLAMALAR YAPIYOR  ...
8 Eylül 2014 tarihli yerel gazetelerde İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’in İl Genel Meclisi’nde yaptığı “okul müdürlerinin değerlendirmesini 10 kişi yapmıştır. Haksızlık yapıldığına inanmıyorum. Haksızlığa uğradığını düşünenler içinde yargı yolu açıktır. 2014-2015 öğretim yılına eksiksiz giriyoruz.”şeklindeki açıklamaların maalesef,gerçekleri yansıtmadığını,İl Genel Meclisimizin  üyeleri ile kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğunu, eksik ve çelişkilerle dolu olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum.
Üzülüyorum;
Çünkü bünyesinde 6 bin personel ve 62 bin öğrencinin bulunduğu, en kutsal meslek diye tanımlanan öğretmenlerin kurumu  Milli Eğitim Müdürlüğü’nün siyasete ve şahsi menfaatlere kurban edilerek itibarının zedelenmesine üzülüyorum.
Bu kurumun Müdürlüğü’nü yürüten doktor ünvanlı ve ilahiyatçı olan Hüseyin Güneş ’in gerçek dışı açıklamalar yapmak zorunda kalmasından dolayı üzülüyorum.
 Evet ,okul müdürlerimizin puanlaması 10 ayrı kişi tarafından yapılmıştır.Ancak bu 10 kişinin 7 si 40 puan,3 ü 60 puan vermişlerdir.40 puan veren 7 kişi ; okulun öğretmenleri,öğrencileri ve okul aile birliğinde görevli velilerden oluşmakta ve müdürlerimizin çoğu bu 7 kişiden tam puan almışlardır.Ancak 60  puan veren Milli Eğitim Müdürü(25 puan veriyor) ile İki Milli Eğitim Şube Müdürü(biri 20 ,diğeri 15 puan veriyor) okullarından tam puan alan müdürlerimize sendika ve siyasi görüşlerine bakarak  birer ikişer puan vermişler, elenmelerine sebep olmuşlardır.Yani elenenokul müdürlerinin haksız değerlendirmesini İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Şube müdürlerinden oluşan üç kişi yapmıştır.
Ayrımcılık ve haksızlık yaptıkları o kadar açıktır ki,Sayın Hüseyin Güneş’in de daha önce yöneticisi olduğu sendikanın başkanı ve yöneticisi konumunda olan kişilerin tamamına bu üç kişi tarafından tam puan verilirken,okulundan 40 puan alan yılların müdürlerine,okulunu başarıdan başarıya koşturan müdürlere ise 1-2 puan verilerek sözde başarısız gösterilmişlerdir.
Ayrıca bu malum sendikanın başkan ve yöneticilerince diğer sendikalara üye müdürlere sendikanızı değiştirmezseniz,müdür olarak kalamazsınız denmiş.Milli Eğitim’deki yetkili kişilerle bu sendika yöneticileri arasında pazarlık toplantıları yapılmış,okullara kimlerin müdür olacağı bile çok önceden tespit edilmiştir.Bu toplantıları,pazarlıkları bilmeyen duymayan Milli Eğitim mensubu yoktur.
6-7 aydır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü yürüttüğünü söyleyen Sayın Güneş,aynı açıklamada Amasya’nın eğitim öğretimde Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu,okul öncesinde Türkiye birincisi olduğunu da söylemiştir.Herhalde Hüseyin Güneş,bu başarıları kendisine mal etmiyordur,eğer öyleyse bu abesle iştigaldir.Sayın Hüseyin Güneş bilmelidir ki,o başarılar kendilerinin sırf  bizden değil diye eledikleri müdürler sayesinde elde edilmiştir.Yapılan değerlendirmeyle bu başarı maalesef çelişmektedir
Elbette hakları gasp edilen tüm okul müdürleri yargıya başvurmuşlardır,Türk Eğitim Sen olarak biz de ayrımcılık yapıldığı için,görevi kötüye kullandıkları için suç duyurusunda bulunduk.Yüce Türk Mahkemeleri’nin vereceği her türlü karara saygılıyız ve haklı olduğumuzu da ısrarla vurguluyoruz.
Eğitim öğretim yılının  eksiksiz başladığı ibaresi de gerçeği yansıtmamaktadır.
Biz Türk Eğitim Sen Amasya Şubesi olarak yapılan gerçek dışı,çelişki dolu açıklamaları reddediyor ve kınıyoruz.Gerek il merkezi gerekse ilçelerde yapılan tüm değerlendirmelerde hak,hukuk,liyakat kollanmamıştır,başarılı olan bir çok okul  müdürü haksız olarak görevinden alınmıştır,yerlerine de yandaş olanlar gelecektir.İddia ediyoruz boş olan tüm okulların ataması yapıldığında, %90 yandaş sendikanın üyesi müdürlerden oluşacaktır.
Hakka riayet etmek,işi ehline vermek,adaletli olmak,zulüm etmemek,kul hakkı yememek ve yalan söylememek  Yüce Dinimizin de emridir.    
Nitekim Yüce Allah, Maide Suresi;42.Ayet‘de;“ Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirecek olursan, sana hiç bir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever.
Nahl Suresi:90, Ayette ise;”  Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir” demektedir.
Peygamber Efendimiz  de  buyurdu ki:
“İman ile yalan birbirine tamamen zıddır. Müslüman mümkün mertebe yalandan uzak kalmalı, doğru sözlülüğü ve dürüst davranışı seçmelidir.” (Riyâzüs Sâlihin)
“Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helâlleşsin! Çünkü âhirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevâplarından alınır, sevâpları olmazsa, hak sâhibinin günâhları buna yüklenir." [Buhârî]
Biz Allah’ın adaletine inanıyor,yapılan TUTARSIZ açıklamalar karşısında “ALLAH VAR”diyoruz.
 
              Kamil TERZİ
  Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER