MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMELERİNDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASINA BERAAT

Eğitim kurumu yöneticileri değerlendirme sürecinde 75 puanın altında başarısız sayılan okul müdürü tarafından Bursa'da açılan davada mahkeme beraat kararı verdi.

MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMELERİNDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASINA BERAAT
Bursa Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik eki Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu çerçevesinde yapılan değerlendirmede 75 puan altında aldığı gerekçesiyle, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri hakkında yapılan suç duyuruları sonrası açılan davala beraat kararı verdi. Mahkeme 2015/24 E. 2015/170 K. 20.10.2015 tarihli kararında; “sanıklar yönünden olumsuz değerlendirme yapmaları bakımından değerlendirme takdir ve yetki hakkı bulunan sanıkların olumsuz değerlendirme yapmaları şeklindeki atılı eylemlerinde, kendilerine mevzuat ile verilen değerlendirme yetkilerinin sınırları ve ölçüleri ile sanıkların üzerlerine atılı görevi kötüye kullanma suçu bakımından suçun oluşabilmesi için öngörülen şekilde kamu görevlisinin yapmakla görevli olduğu işi yapmaması veya kanuna göre yapılması gereken şekilde yerine getirmemesi veya vaktinde yapmayıp geciktirmesi gerekmekte olup böylesine bir fiil sebebiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunması ya da kişilere haksız bir kazanç veya 6086 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası haksız menfaat sağlanması gerektiği şeklindeki yasal düzenleme bir arada değerlendirildiğinde, sanıkların katılanlar hakkında olumsuz değerlendirme yapmış olmalarının, sanıkların görevlerini ifa ettikleri sırada değerlendirme formlarını doldururken katılanların farklı bir sendikaya üye olmaları nedeniyle kasten düşük not vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıklarına tek başına delil teşkil etmeyeceği, sanıkların değerlendirme yetkileri gözetildiğinde, kasıtlı hareket ettiklerini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı,” denilerek, sanıkların beraatına karar verdi. 
 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerinden bahisle ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri hakkında kamu davası açılmış olsa da mahkeme kararında, kasten 75 puanın altında puan verilmesi şeklinde hareket edilmediği, sanıklar tarafından atılı suçun işlendiğinin sabit olmadığı ifade edildi.
MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYIN 
 
Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER