MÜDÜRLÜK SINAVI İÇİN UYARI !!!!

  MÜDÜRLÜK  SINAVI İÇİN UYARI !!!!
   Görevden alınan  ve haklarında yapılan bu işleme karşı 2,3 hatta 4 kez mahkeme kararı kararı alarak yapılan işlemlerdeki  hukuksuzluğu kanıtlayan okul müdürlerinin atama sürecindeki sözlü sınava alınmayacakları söylentileri dolaşmaktadır.
      BU İşlemi yapmayı düşününe yetkililer  Anayasamızın aşağıdaki hükümlerini bir kez daha okuyunuz
      Kanun önünde eşitlik
      Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde eşittir. 
      Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
    Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
    Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
Madde 11. – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.
Bu sebeple  atama yönetmeliğinin 5 ve 6. Maddesindeki şartları taşıyan ve ek 1 değerlendirme puanına göre sıralamaya giren herkesi sözlü sınava almak Anayasal zorunluluktur.
Eğer   ANAYASAMIZIN  10 ve 11. Maddeleri dikkate alınmadan işlem yapılırsa ;
1.     Yüzlerce dava açılacak  yapılan tüm işlemlerin sakatlanma olasılığı ortaya çıkacaktır
2.     Maddi ve Manevi tazminat talepleri gündeme  gelebilecektir
3.     Görevi kötüye kullanmaya ilişkin suç duyuruları  yapılabilecektir
 
Biz HAKKIN VE HAKLININ YANINDA OLMAK İLKESİ İLE BU SÜRECİNDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
 
                                                                                                                         BÜLENT ALAŞ 
                                                                                                                   TÜRK EĞİTİM SEN 
Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER