MÜFETTİŞ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Maarif Müfettişleri Yönetmelik Değerlendirmesi

MÜFETTİŞ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24/05/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir.


- İl eğitim denetmenleri ile Bakanlık denetçileri maarif müfettişi unvanı adı altında birleştirildi.

 

- Maarif müfettişleri illerde maarif müfettişleri başkanlıkları bünyesinde görev yapacaklar.

 

- Bakanlık merkez teşkilatında görev yapmakta iken 6528 sayılı yasa ile Ankara, İstanbul ve İzmir Maarif Müfettişleri Başkanlığı emrine atanan Bakanlık denetçileri istemeleri halinde bu iller için öngörülen çalışma süresine bakılmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

 

- Bakanlık denetçisi iken maarif müfettişliğine atananlar artık zorunlu hizmete tabi tutulacaklar ve Yönetmelik ekinde yer alan hizmet bölgelerinde o bölge için öngörülen sürelerde görev yapacaklar. Ancak zorunlu çalışma süreleri atandıkları tarihten sonra başlayacak.

 

- Bakanlık denetçilerinin daha önce öğretmenlikte ve denetçilikte geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma sürelerinden sayılacak.

 

- Hizmet bölgelerinin tamamı için öngörülen hizmet sürelerini tamamlayan maarif müfettişleri bulundukları ilde en fazla 8 yıl görev yapabilecekler.

 

- Bakanlık denetçilerinin hizmet puanının hesaplanmasında Türkiye ortalaması alınacak. Yaklaşık 20,06 puan.

 

- Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendirilen maarif müfettişleri sayısı 100 den fazla olamayacak ve Başkanlıkta görevli oldukları sürece zorunlu hizmetten muaf olacaklar.

 

- Göreve yeni başlayan maarif müfettiş yardımcıları 3 yıllık yetiştirme döneminin ilk iki yılında Rehberlik ve Denetim Başkanlığında teorik eğitime, son bir yılında ise maarif müfettişleri başkanlıklarında görev başında yetiştirme eğitimine tabii tutulacaklar.

 

- 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavında başarılı olanlar yeterlik sınav puanı üstünlüğüne göre tercihte bulunarak illerdeki maarif müfettişleri başkanlıklarına atanacaklar.

 

- Maarif müfettiş yardımcılığına en az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ile ilahiyat fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilecek.

 

- Öğretmenlerden 8 yıllık hizmetini tamamlayanlar ise KPSS sınavına girmeden doğrudan yazılı sınava alınacak.

 

- Maarif müfettiş yardımcılığında öğretmenler için aranan 40 yaş şartı bu Yönetmelik ile 35 yaşa indirilmiştir.

 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan ilan edilen boş kadronun 4 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

 

- Maarif müfettişleri başkanlıklarına yapılacak görevlendirmeler Rehberlik ve Denetim Başkanının önerisi, Müsteşarın uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile yapılacak. Maarif müfettişleri başkanı olmak için herhangi bir şart aranmayacak.

 

- Maarif müfettişleri başkanlığına yapılan görevlendirmeler 4 yıllığına yapılacak ve bir müfettiş bir ilde iki dönemden fazla maarif müfettişleri başkanlığı yapamayacak.

 

- Maarif müfettişleri başkanlığında geçen hizmet süreleri maarif müfettişliğinde geçmiş sayılarak bulundukları il ya da bölgede çalışmaları gereken süreyi tamamlayanlar başkanlık süreleri dolmasa bile yer değiştirmeye tabi tutulacaklar.

 

- Başkan yardımcılarının sayısı müfettiş ve müfettiş yardımcıları sayısına göre belirlenecek ve 5 i geçemeyecek.

 

- Müfettişler öğrenim özrüne dayalı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar.

 

- Bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayan müfettişler, bulundukları hizmet bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerden en fazla beş il tercih etmek suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER