OKULLARDAKİ NÖBET SORUNU,MEB'E NÖBET GEÇİRTMEYE BAŞLADI

MEB, biran önce öğretmenlerin ve sendikaların bu haklı talebine cevap verecek düzenlemeyi hayata geçirerek, nöbet görevinin karşılığında ücret ödenmesini sağlamalıdır.

OKULLARDAKİ NÖBET SORUNU,MEB'E NÖBET GEÇİRTMEYE BAŞLADI

Eğitim kolunda faaliyet gösteren sendikaların tamamı ya doğrudan nöbet tutmama eylemi yaparak ya da okul güvenliği ve öğrenci sağlığı gerekçesiyle basın açıklaması, imza kampanyası yapmak suretiyle nöbet görevine ücret taleplerini gündeme taşıdılar. Bu konuda taraf olmayan, talepkâr olmayan sendika kalmadı. Eğitim sendikalarının ''angaryaya hayır, nöbete ücret istiyoruz.'' talebini dillendirdiği bir ortamda Milli Eğitim Bakanlığı okullara bir yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 28892082/915.02/552724 Sayı ve 19.01.2015 Tarihli yazısında;

''Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin,

91 (2)/f :''Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.'' ve

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin,

44/9: ''Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.'' hükümlerine atıfta bulunularak;

bu itibarla sendikanın çağrısı üzerine nöbet görevini yerine getirmeyen öğretmenler hakkında yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.''

denilmektedir.

Bazı okul müdürlerinin bu hükümlerden yola çıkarak, ''nöbet tutmayan öğretmen ders görevini yerine getirmemiştir, dolayısı ile ek ders ücreti kesilmelidir.'' şeklinde bir uygulamaya gittiklerini duyuyoruz.

Kanaatimizce yukarıdaki hükümler, ''Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Karar''ının '' Görevin Fiilen Yapılması'' başlıklı 25.Maddesi ve 'Ek Ders Görevini Yapmayanlar'' başlıklı 27.Maddesine göre fiilen yüz yüze ders görevini yerine getirmiş bir öğretmenin ders ücretinin kesilmesi durumunu doğurmayıp, sadece esas ve usuller açısından görevini yerine getirmemiş olması hükmünü doğurmaktadır -ki burada da sendikaların almış oldukları eylem kararı söz konusu olduğundan- tartışma bu tarz eylemlerin sendikal eylem güvencesine girip, girmediği noktasına indirgenmiştir.

Diğer yandan uygulamada İstanbul'un 3-4 bin civarında öğretmen kadrosunun olduğu bir ilçesinde 700 civarı öğretmenin sürekli nöbet tutmamasından kaynaklanan, eyleme katılmayan öğretmene çift nöbet yazma, bir öğretmene aynı anda 3 katta birden nöbet görevi yazma ya da nöbet çizelgesi düzenlenirken eylem yapan öğretmenlere nöbet görevi yazmama gibi durumlar ortaya çıkmaktadır ki, bu durum kendince değişik nedenlerle eylem yapmayan yada sendikası karar aldığı halde bu eyleme destek vermeyen öğretmenleri de isyan noktasına getirmiş olup, okullarda çalışma barışı yara almaktatır.

Sözün özü; ''Nöbete ücret talepleri, MEB'e ''nöbet geçirtmeye'' başlamıştır.''

MEB, biran önce öğretmenlerin ve sendikaların bu haklı talebine cevap verecek düzenlemeyi hayata geçirerek, nöbet görevinin karşılığında ücret ödenmesini sağlamalıdır. Bu şekilde nöbet görevinde zorunluluk yerine gönüllük esası sağlanarak; eğer varsa gerçekten nöbet tutmak istemeyen öğretmenlerin yerine nöbet tutmak isteyen öğretmenlerin ücretlerini almaları suretiyle gönüllü ve verimli bir şekilde nöbet görevini yerine getirmesi sağlanmış olur.

Aksi takdirde, okullarda hem çalışma barışı hem de okul güvenliği açısından ''Nöbet Geçirme vakaları kapıdadır.''

Bizden uyarması...

Celal DEMİRCİ

Eğitim-Bir-Sen

İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER