ÖSYM, SORULARI ÇEYİZİNE Mİ KOYACAK ?

ÖSYM, SORULARI ÇEYİZİNE Mİ KOYACAK ?
ÖSYM; 29 Aralık 2013’ te yapılan Şube Müdürlüğü Sınavı ile KPSS, LYS, YGS soru ve yanıtlarını kamuoyuyla paylaşmadı. Ayrıca MEB; Şube Müdürlüğü Sınavı’ na katılan adayların puan sıralaması, mülâkat sıralama listesi, yüzdelik dilim bilgileri ile adaylardan sınavda başarılı olanların sendika bilgilerini açıklamadı. Hatta bakanlık, şube müdürlüğü boş norm kadrolarını bile gizli tuttu.
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ nun 1. maddesinde ’’Bu kanunun amacı; demokratik, şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas/usûlleri düzenlemektir.’’
 
2. maddede ’’Bu kanun; kamu kurum/kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.’’
 
4. maddede ’’Herkes, bilgi edinme hakkına sahiptir.’’
 
5. maddede ise ’’Kurum ve kuruluşlar; bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi/belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli, doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idarî, teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.’’ denilmektedir.
 
Bilgi Edinme Kanunu açık olmasına rağmen ÖSYM’ yle MEB, sınav soru/yanıtlarını kamuoyuyla paylaşmamakta ısrar ediyor. Bakanlığı bir noktada anlayabiliyorum: Zaten her uygulaması skandal! Bakanlık adına sorun yok! Ancak ÖSYM’ ye noluyor?
 
ÖSYM için dayanak 6495 sayılı kanunun 33. maddesi… 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ nun özüyle örtüşmeyen ve 2. maddesine 12 Temmuz 2013’ te eklenen “ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve yanıtlar bu kanun kapsamı dışındadır.” hükmüne göre ÖSYM sınav sorularını açıklamıyor. Testin %10 ya da %20’ lik kısmı inisiyatif kullanılarak(!) bize bir lütûfmuş gibi sunuluyor. Hâlbuki 1982 Anayasası’ nın 10. maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Anayasamızda devletin şeffaf olması, kurumların despotça değil demokratik esaslar doğrultusunda yönetilmesi gerektiği belirtilmiştir. 2 Ağustos 2013’ te Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı kanundan muzdarip olan ve olacak yeni nesiller ile bu kanun çıkmadan önce sınav sorularını bilen eski öğrenciler arasında devlet eliyle çifte standart yaratılmaktadır. Bu ne meclise ne bakanlığa ne ÖSYM’ ye yakışır.
 
Devletin kurumlarının işleyişine dair güncel kararlar alınabilir ancak bu kararlar, anayasanın kalbiyle örtüşmelidir. Zaten hiçbir genelge, yönetmelik, yönerge, kılavuz, KHK, resmî duyuru ve diğer hukukî metinler; anayasaya aykırı olamaz. ÖSYM’ nin ihtiyaçlarına(!) özel kanun çıkartılıyorsa devletin tüm kurumlarına aynı hassasiyetle yaklaşılmalıdır. Eğer böyle bir uygulama yoksa 6495/33 maddesi ile ÖSYM, çifte standartla devletin diğer kuruluşlarından daha ön plana çıkartılmış oluyor.
 
ÖSYM, sütten çıkmış ak kaşık değildir: adı kopya skandallarıyla kirlenmiştir. YGS’ de yanıt anahtarının şifreli olduğu iddiasını, 2010 ilâ 2012 KPSS’ de yaşanan kopya olaylarını, eğitim bilimleri testinde karı-koca 120’ de 120 yapanları daha unutmadık. 2007’ den 2009’ a kadar KPSS’ ye harıl harıl çalışıp atanamayan aday, çalışmayı bıraktığı ve amaçsızca girdiği 2010 KPSS’ sinden daha düşük puan alıp atanabilmektedir. Ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmen sayısı 38’ dir. Bunların sorumlularından biri MEB’ se diğeri de ÖSYM’ dir. O yüzden adı çeşitli skandallarla kirlenen ÖSYM, soruları açıklamayarak neyi amaçlıyor? Eğer çeyizine koyacaksa sorun yok, çeyiz sandığı benden… Gider Mahmutpaşa’ dan alırız, daha geçen gün ordaydık, valla çok güzel modeller var.
 
 
Yücel ÖNDER
Türk Eğitim-Sen
Esenler İlçe Başkanı
Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
sabır
sabır - 7 yıl Önce

çeyizine koymasın alsınlar başına çalsınlar.

haklı
haklı - 7 yıl Önce

insan, sorularda hile, hurda var mı diye şüpheye düşüyor. Daha önce şifreli sınav hazırlayanlar şimdi soruları göstermeyerek acaba yeni şifreler mi deniyor.

Asım
Asım - 7 yıl Önce

ÖSYM ateşle oynuyor.böyle keyfi uygulamalar yok.

SIRADAKİ HABER