REHBERLİK ÖĞRETMENİ OLMAZ!!!

REHBERLİK ÖĞRETMENİ OLMAZ!!!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ taslak yönetmeliği hazırlandığı, ilgili yönetmeliğin imza aşamasında olduğu, Rehber Öğretmenlerin çalışma saatlerinin arttırılacağı, nöbet, ders görevi, verileceği, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri biriminin Rehberlik Hizmetleri olarak değişeceği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda;
Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisleri okullarda sorun oluşmasını engelleyen, bu nedenle önleyici tedbirler alan, sorun yaşandığında ise en az hasarla sürecin tamamlanmasını sağlayan birimlerdir. Eğitim sisteminin özel ve ana hizmet birimidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışma servislerinin kadrosu alan mezunlarından oluşturulması gerekmektedir. 
Taslak yönetmelikte Rehberlik Öğretmeni tanımı yapılmıştır. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü REHBERLİK adında bir ders yoktur. Müzik öğretmeni, matematik öğretmeni olur ancak Rehberlik Öğretmeni olmaz. Rehberlik bir yaklaşımdır. Rehber yol gösterendir. Rehber öğretmen ders vermez, bir şeyi dikte etmez, ezberletmez, yollar gösterir. Birey kendi gelişimi için bu yollardan birini seçer. Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetinin de amacı budur. Rehberlik Öğretmeni dendiğinde branş dersi olur. Sorun çözme ile ilgisi kalmaz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ yönetmeliğindeki meslek tanımları l-m-n-o-ö-p deki tanımlanan alanlar mesleği bilim yapan alanlardır. Bunların rehberlik hizmetlerinden çıkarılması zaten kullanılmayan bir kadro olmalarına rağmen, rehberlik hizmetlerini geliştiren ve ilerleten çalışmalardan uzaklaştıracağı anlamına gelir. O zaman da alandaki iş tanımının memur hizmetlerinden farkı kalmayacaktır. Bunun yanı sıra yeni taslaktaki madde 5 -1 e deki hayat boyu rehberlik ilkesine bu şekilde ulaşılması imkansızdır.
Taslak yönetmeliğin madde 31 aa da danışmanlık tedbir kararı hakkında hizmet rehber öğretmene verilmiştir. Danışmanlık tedbiri çoğunlukla psikolojik danışmayı gerektirir. Burada psikolojik danışmayı çıkararak rehber öğretmene bu işi yaptırmak evrak doldurtmak anlamına gelir ki bu da danışmanlık değildir. Ayrıca zaten yasalarla korunmakta olan bu çocukların çoğu, taciz, tecavüz, kaçırılma, ensest ve şiddet yaşamış oldukları için bu karar çıkmıştır. Dolayısı ile hem çocuğa hem aileye psikolojik danışma yoksa danışmanlık tedbirinin ne anlamı kalır. Amaç sadece mahkemenin istediği evrakı doldurmak olmamalıdır. Ayrıca dosya başına bu hizmet için bilirkişi ve sosyal hizmet uzmanları ücret alırken rehberlik ve psikolojik danışmanlar ek bir ücret almaksızın bu işi yapmaktadır. Mevcut durumda Rehber Öğretmenler bu hizmeti vermekte ve ücret almamaktadır.
Aynı zamanda Rehber Öğretmenlere sınav görevi ve nöbet tanımlanmıştır. Alanın özüne tamamen ters bir uygulamadır kabul edilemez. Rehberlik servisinde “benimle konuşur musun?” dediğiniz bir öğrenciye sus demişseniz ihtimal bir daha konuşturamazsınız. Sıraya soktuğunuz bir öğrenciden yaratıcı olmasını, çözümlerinizi dinlemesini bekleyemezsiniz.
Rehber öğretmenler, veli öğrenci, öğretmen ve idareci arasında bir bağ oluşturur. Öğretmenin kendini geliştirmesine destek olur. Not kaygısı olmaksızın, ezber bilgiye değil bireyin kendine güvenine, gelişimine, problem çözme becerisine ve hayata uyumuna katkı sağlayan bir alandır ve oldukça önemli bir yerdedir. 
Taslakta, “her türlü rehberlik hizmeti” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade eğitim yöneticilerinin her şeyi danışma hizmetine sokmasına imkan sağlar. Ya daha açık olmalı ya da hiç olmamalıdır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Taslak Yönetmelik indirmek için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2017, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER