REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI ...

REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI ...
TEM-SEN tarafından  24 Mayıs 2014 Tarih ve 29009 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, alanda tartışma ve huzursuzluk yaratan bir düzenleme olarak gündeme oturan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğiyle ilgili olarak Danıştay nezdinde dava açıldı.
Dava Dilekçesinde    
 A-) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim  Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları  Yönetmeliği’nin 3.Maddesinde Yönetmeliğin 652   s.KHK’nın 17(4), 36, 37(7) ve 41(6, ilk cümle) Maddelerine  Dayalı Olarak Tesis Edildiği Belirtilmiş Olmakla, 652   s.KHK’nın Sözü Edilen Maddelerinin Anayasa’ya Aykırı   Olması Sebebiyle Bu Madde Hükümlerinin İptali   İstemiyle Anayasa Mahkemesi’ne Başvurulması İstemi İle
 B-) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim   Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları  Yönetmeliği’nin 5, 7, 10/1, 14/1-b, 17, 22/5,  36/1, 38/6, 40/1-8, 41/5, 42, 43, 44, 45/1, 46/1-b,  58/2-3 Maddeleri, 65/1’de Yer Verilen “ahlaki”İbaresi İle   Maddenin 2. Fıkrasında Geçen “ahlaki” ve “veya müfettiş   raporu”İbareleri, 66.Maddede Yer Verilen “ile müfettişlikle  bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar”İbaresine,   Geçici 2. Maddesinin 2. Fıkrası ve Geçici Madde 3’ün 1.  Fıkrasına Yönelik Yürütmenin Durdurulmasına ve Nihayette Belirtilen Yönetmelik Maddelerinin İptaline   Karar Verilmesi İstemi yer  almaktadır.
 
Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER