Rotasyon, 'Müdür Seçimi' ve Çözüm Önerileri

MEB’in 13.08.2009 tarihinde yayımladığı yönetmelikte öngörülen rotasyon uygulaması çok tartışıldı. Hukuki yönden yüzlerce davaya konu oldu.

Rotasyon, 'Müdür Seçimi' ve Çözüm Önerileri
MEB, rotasyonda ısrar etti. Rotasyon uygulaması, hazırlanan yeni taslakta Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarını da içine alacak şekilde genişletilmeye çalışılıyor.

Konu hakkında çok şey yazıldı-çizildi.

Son günlerde yeni iddialar da ortaya atılmaya çalışılıyor.

Bunlardan biri de, “Okul Yöneticilerini; öğretmenler, veliler ve öğrencilerin seçsin” şeklinde kamuoyuna yansımış durumda.

Şimdi konuyu iki ana başlık altında değerlendirelim.

MEB’İN ROTASYON UYGULAMALARI

 

1.       Rotasyonun gerekliliği konusu genel olarak kabul edilmiş durumda.

2.       MEB, Müdür rotasyonunda gösterdiği kararlılığı, üst yöneticiler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, İl MEM, İlçe MEM ve Şube Müdürleri) hakkında gösterememiştir. Bu süreci en kısa sürede tamamlamalıdır.

3.       Rotasyon süresi olarak belirlene 5 yıllık süre en azından 8 yıl olarak yeniden düzenlenmelidir.

4.       Rotasyon uygulamalarında yerleşim bölgesi olarak atama yerleri yeniden düzenlenmeli, eğitim yöneticilerinin aile bütünlüğünü olumsuz etkileyecek şekilde uzak mesafedeki eğitim kurumlarına atanmaları engellenmelidir.

5.       Kurum tipleri ile ilgili olarak yeni kriterler getirilmelidir. Kurum tipleri yeniden belirlenmelidir. Onlarca farklı türde eğitim kurumlarımız olduğu düşünüldüğünde; kurum tiplerini A, B ve C şeklinde sınıflandırmak yetersizdir. En az 10-12 çeşit kurum tipi belirlenmelidir.

6.       MEB; madem eğitim yöneticilerinin rotasyon uygulaması konusunda kararlı ve ısrarcıdır, aynı kararlılığı eğitim yöneticilerinin özlük hakları konusunda da göstermelidir. Şöyle ki; eğitim yöneticiliği standartları olan bir meslek haline gelmelidir. Genel İdari Hizmetler sınıfında yer almalı, maaş ve ek ders ödemeleri konusunda kayda değer düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak o zaman eğitim yöneticiliği, eğitimciler için bir “tercih” noktasına gelecek, rotasyon tarzı uygulamalara katlanılabilecektir.

 

“MÜDÜRLERİ SEÇİMLE BELİRLEYELİM” ÖNERİSİ

 

1.       Bu talepler, değişik zamanlarda özellikle akademik çevrelerde bazen dile getirilmektedir.

2.       Eğitim Yöneticilerinin seçimi konusunda önemli tartışmaların olduğu bir gerçektir.  Eğitim yöneticilerinin seçiminde; sınav, kabiliyet, liyakat vb. nitelikler yanında “Müşteri Memnuniyeti” mantığı ile ortaya atılan “Seçim” yöntemi de tartışılabilir.

3.       İlk başta kulağa hoş gelen bu “seçim” konusu, biraz düşünüldüğünde uygulanabilirliği konusunda önemli sıkıntıların yaşanacağı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; öğretmenler, öğrenciler ve veliler hangi kriterlere göre bu seçimi yapacaklar? Bu şekilde yapılacak olan seçim ne kadar objektif olabilir?

Diğer yönden okul / kurumlarımız açısından bakıldığında kurumlarımız fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik, çevre vb. şartlar bakımından önemli farklılıklar göstermektedir.  

4.       Aslında burada yapılmaya çalışılan, eğitim yöneticilerinin üzerideki baskı gruplarına yenilerinin eklenmesinden başka bir şey değildir.

5.       Kurumların belirlenen standartlar dahilinde öğretmen, veli ve öğrencilerden rastgele seçilen gruplarca belirli kriterlere göre değerlendirmeleri uygulaması önümüzdeki günlerde aktif olarak kullanılmaya başlanılacaktır. Yani yeni bir şey değil. MEB’in bir süredir üzerinde çalıştığı ve kısaca İKS (İlköğretim kurumları Standartları) olarak uygulamaya konulan bir uygulama Nisan 2011 itibariyle uygulamaya geçilecektir.

 
Sonuç olarak, “müdürler kendi kurumlarında seçimle belirlensin” şeklinde ortaya atılan fikirler tartışılabilir. Ancak, bunu “rotasyona alternatif” olarak sunmak biraz sığ bir düşüncedir diye düşünüyorum.  

Ömer AKGÜMÜŞ

Eğitim Yöneticileri Sendikası
Genel Teşkilatlanma Sektereri
Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER