SAĞLIK-SEN, SÖZLEŞMELİLERE KADRO, YENİ ANAYASA, YIPRANMA PAYI VE EK ÖDEMELERİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASINI İSTEDİ

Sağlık-Sen Genel Merkezi ile Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantıda sözleşmelilere kadro, yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansımasıtılması için çalışma yapılması kararı çıktı.

SAĞLIK-SEN, SÖZLEŞMELİLERE KADRO, YENİ ANAYASA, YIPRANMA PAYI VE EK ÖDEMELERİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASINI İSTEDİ
Sağlık-Sen Genel Merkezi ile Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı. İki gün süren toplantı sonrası Sonuç Bildirisi yayınlandı. Yayınlanan bildiride ülke gündeminin yanı sıra sendikal talepler de ayrıntılı bir şekilde yer aldı.
Bütün sözleşmelilere kadro istenen Sağlık-Sen Bildirisi’nde, seçim sonrası oluşacak TBMM’nin ilk işinin demokratik yeni anayasa olması gerektiği vurgulandı. Toplu sözleşmede Bilim Kurulu kurularak çalışma yapılmasına karar verilen yıpranma payı konusunda, söz konusu kurulun bir an önce kurularak çalışma yapması gerektiği ifade edildi. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması da dikkat çeken talepler içinde yer aldı.
 
1 Kasım seçimleri öncesi kritik bir eşikten geçildiğinin ifade edildiği bildiride, seçimlerin huzur ve barış içinde, en sağlıklı şekilde yapılması ve millet iradesinin tecelli etmesi, Türkiye’de sağduyunun hakim olması için bütün toplum kesimleri sorumluluk üstlenmeye davet edildi.
 
İstikrarsızlık ve bölünmeyi hedefleyen, her türlü terör olayları ve arkasındaki şer güçlerin lanetlendiği bildiride, “Mayası birlik olan kadim medeniyet kimliğimizi güçlendirmenin; etnik, dinsel veya başka temel üzerinden toplumu terörize etmeye çalışanları hezimete uğratacak yegane silahımız olduğunu bir kez  hatırlatıyor, doğusuyla batısıyla, Türk’ü, Lazı, Kürdü Çerkez’i ile topyekün bütün Türkiye’yi hedef alan saldırılara karşı bütün toplum kesimlerini birlik ruhuyla hareket etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.
 
Başta toplu sözleşme hakkı, başörtüsü yasağının ve katsayı engelinin kaldırılması gibi kazanımlara dikkat çekilen bildiride, bu kazanımlara sahip çıkan, demokratikleşme hamlelerini istikrarlı biçimde daha ileriye taşıyacak bir siyasi iradenin tecelli etmesi temennisi yer aldı.
 
1 Kasım seçimleri sonrası oluşacak TBMM’nin demokratik, özgürlükçü, temel insan hak ve özgürlüklerini önceleyen yeni anayasayı en kısa zamanda elbirliğiyle hazırlaması ve milletin onayına sunmasının da istendiği Sonuç Bildirisi’nde, kamu görevlilerine grev hakkı verilmesinin yanı sıra, memurlara siyaset yasağının da kaldırılması istendi.
 
Birçok sorunun kaynağı olan işsizliği önlemek için yeni istihdam politikalarının hayata geçmesinin istendiği bildiride, özellikle sağlık ve sosyal hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın her yıl kadrolu istihdamda bulunması gerektiği ifade edildi.
Vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı çalışanları olmak üzere, kamudaki bütün sözleşmelilere kadro istenen Sonuç Bildirisi’nde, aile hekimlerine getirilen nöbet uygulamasından vazgeçilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda somut adımlar atılması, 100’ün üzerinde mesleki riskle karşı karşıya bulunan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin acilen alınması gerektiği kaydedildi.
 
Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmelerinde karara bağlanan ve fiili hizmet süresi zammı sonuçlandırmak üzere kurulması kararlaştırılan Bilim Kurulu’nun en kısa sürede oluşturularak, çalışmalara başlamasının talep edildiği bildiride, sağlık çalışanlarına verilecek yıpranma payının hayata geçirilmesi istendi. Sağlık-Sen sonuç bildirisinde ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, kreş sorununun çözülmesi ve 24 saat esasına göre hizmet veren sağlık kuruluşlarında 24 saat açık tutulacak kreş açılması talebi de yer aldı.
 
Lisans tamamlamada YÖK’ün açıkladığı kontenjanın yetersiz olması sebebiyle bu haktan yararlanamayanların yanı sıra, Tıbbi Sekreterlik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinin yanı sıra lisans tamamlama hakkı verilmeyen diğer bölümlere de lisans tamamlama hakkı istendi. Ayrıca, lisans tamamlama hakkından faydalanacaklar için mezuniyet yılına sınırlama getiren düzenlemenin, yeni bir yasal düzenlemeyle kaldırılması ve yeni mağduriyetlerin oluşmasının önüne geçilmesi gerektiği dile getirildi.
 
Sağlık Bakanlığı’nda boş kadroların değerlendirilmesi için istenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda da düzenli olarak her yıl yapılmasının çalışanların beklentisi olduğu ifade edildi.
 
Üniversite hastanelerinde adil bir döner sermaye dağıtımının sağlanması ve bunun için döner sermaye dağıtımında tamamen belirleyici olan Yönetim Kurulu’nun inisiyatif alanının daraltılmasının istendiği bildiride, Yönetim Kurulu’nda çalışanları temsilen sendika temsilcilerinin de yer alması ve rektör seçimlerinde çalışanlara da oy kullanma hakkı verilmesi istendi.
 
Sağlık-Sen’in bugüne kadar sürdürdüğü sendikal mücadelesini, önümüzdeki süreçte, çağın gerektirdiği kurumsal kültüre uygun biçimde etkin ve sürdürülebilir bir stratejik plan dahilinde yürüteceğinin belirtildiği Sonuç Bildirisi’nde, 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlandığı ifade edildi. Organizasyon, reorganizasyon, verimlilik ve sürdürülebilirlik kapasitelerini geliştirecek stratejik planda teşkilat faaliyetlerinden, etkin ve yaygın eğitim programlarının hazırlanmasına, politika geliştirici bilimsel faaliyet ve yayınlardan, toplu sözleşme ve KİK toplantılarının kalitesine, çalışanlarla ve toplumla iletişim kanallarının güçlendirilmesine kadar pek çok başlıkta hedeflerin belirlendiği kaydedildi.
 
Sağlık-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi’nde, Memur-Sen’in, ‘Öncü Medeniyet, Güçlü Memur-Sen, Büyük Türkiye’ diyerek koyduğu 1 milyon üye hedefinin en güçlü destekçisinin Sağlık-Sen olacağı, bu hedefe ulaşılması için Sağlık Sen’i 250 bin üyeye taşımak için karar birliği yapıldığı vurgulandı. 
Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER