SAĞLIK SEN TOPLU SÖZLEŞMEDE NE İSTİYOR ?

SAĞLIK SEN, TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI

SAĞLIK SEN TOPLU SÖZLEŞMEDE NE İSTİYOR ?
Sağlık Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

SAĞLIK-SEN’İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
 
EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSITILMALI
EK ÖDEMELER ARTIRILMALI,VERGİDEN MUAF OLMALI
NÖBET ÜCRETLERİ İKİ KAT ARTIRILMALI
KADRO ALAMAYAN SÖZLEŞMELİLERE KADROVERİLMELİ
YIPRANMA PAYI VERİLMELİ
 
Sağlık-Sen, toplu sözleşme taleplerinihazırladı. Sağlık ve Sosyal hizmet kolununyetkili sendikası olan Sağlık-Sen’in talepleri içinde önceliği döner sermaye,ek ödeme, ek ders ücreti ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması aldı.  Toplu sözleşme taleplerini açıklayanSağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş,döner sermaye/sabit ek ödemenin gelirvergisinden muaf olmasını da öncelikli talepleri arasında gördüklerini belirterek, nöbet ücretlerinin artırılması, yıpranma payı verilmesi, kadro alamayan sözleşmeli personelin bu beklentisinin karşılanmasının olmazsa olmaz talepleri olduğunu ifade etti.  Nöbet ücretlerinin iki kat artırılmasının bir başka öncelikli talepleri olduğunu söyleyen Memiş, genel toplu sözleşme taleplerinin konfederasyon tarafından yürütüleceğini belirterek, “Kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren maaş ücret artışı, mali ve özlük haklar, çalışma şartları, sosyal haklar genel toplu sözleşmenin konusu ve bunlar sendikalarımız adına konfederasyonumuz tarafından yürütülecek. Genel toplu sözleşmeye yönelik taleplerimizi de hazırlayıp, konfederasyonumuza ilettik” şeklindekonuştu.
 
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını toplu sözleşme masasında temsil edeceklerini belirten Memiş, talepleri kazanıma dönüşene kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
 
Sağlık-Sen’in taleplerinin bir bölümü (özeti) şu şekilde:
 
•       Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin 6 ay süreyle SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayanlar tarafından ödenmesi.
•       Sağlık hizmetleri sunumu esnasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin şehit ailesi/yakını olarak değerlendirilmesi.
•       Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi
•       Sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerinde de hizmet bölgesi ve gruplarına bakılmaması.
•       Eşi özel sektörde görev yapan Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin eş durumu tayinlerinde eşinin 1 yıl sigortasının olmasının yeterli olması, 4/B ve 4/C’lilerin de eş durumu tayinlerinde kadrolularla aynı haklara sahip olması
•       Çocuğu il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan ve söz konusu yerde yatılı öğrenim görme imkanının bulunmadığını belgelendirenlere hizmet bölgesi ve grubu şartı olmaksızın tayin hakkı verilmesi
•       Mesai saatinin 08.00-16.00 olarak düzenlenmesi ve 16.00’dan sonra yapılan hizmetlerin karşılığının fazla mesai ücreti olarak ödenmesi.
•       Döner sermaye kadrolu personelin genel bütçeye geçirilmesi
•       112 istasyonlarında çalışanlara icap nöbet ücreti ödenmesi
•       Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması ve eğitimlerin uzaktan eğitim ile verilmesi
•       Araştırmacı kadrosuna atananların maaşlarının, araştırmacı kadrosuna geçmeden önceki kadrolarına ilişkin özel hizmet tazminatları ve ek göstergeleri üzerinden hesaplanması
•       4/B, 4/C, vekil ebe ve hemşireler, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının da Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınmaması ve giyecek yardımı ücretlerinin 2 katı oranında artırılması
•       Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yemek servislerinden ücret ödemeksizin yararlanması ve yemek servisi olmayan yerlerdeki personel ile 112’lere öğün başı 8,00 TL yemek ücreti ödenmesi
•       Bütün sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılması ve primlerinin tamamının kurum bütçesinden ödenmesi
•       Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama programı açılmalı, Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire olarak kabul edilenlere uzman hemşirelik kadrosunun verilmesi.
 
HİZMET KOLU TALEPLERİ (TAMAMI)
1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması
2. Döner sermayenin / Sabit ek ödemenin gelir vergisinden muaf olması
3. Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının ek göstergelerinin artırılması
4. Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının özel hizmet tazminatı oranlarının 46 puan artırılması
5. Döner sermaye tavan oranlarının her ay yapılacak ek ödemede sabit olarak uygulanması / Döner sermaye katsayılarının artırılması
6. 375 sayılı KHK’daki sabit ek ödeme oranlarının sağlık çalışanları için 20 puan artırılması
7. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli hizmet verenlere, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden döner sermaye ödenmesi
8. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan katsayılarının lisans mezunu sağlık çalışanları için 0,75 olarak uygulanması
9. 4/C’lilerin döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılması
10. Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonlarına %40 ek puan verilmesi
11. Döner sermaye komisyonu ve hasta hakları kurulları ile birimlerinde görev yapanlara %10 ek puan verilmesi
12. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı entegre hastanelerde de özellik arz eden birim katsayının uygulanması
13. Sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek bir üst öğrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminat ödenmesi
14. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanların döner sermaye ek ödemelerine esas hizmet alanı-kadro unvan katsayıları ile tavan ek ödeme oranlarının yüksek lisans mezunları için %10, doktora mezunları için %20 oranında artırılması
15. Mesai saatinin 08.00-16.00 olarak düzenlenmesi ve 16.00’dan sonra yapılan hizmetlerin karşılığının fazla mesai ücreti olarak ödenmesi
16. Döner sermaye kadrolu personelin genel bütçeye geçirilmesi
        17. 4/C ve vekil ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesi
        18. Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanlarının kadroya geçirilmesi
19. Radyasyonla çalışanlarının mesai saatinin tamamı üzerinden yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
        20. Ağız ve diş sağlığı merkezin göre yapan röntgen teknisyenlerine yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
        21. Özellik arz eden birimlerde görev yapanlara yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
        22. Nöbet usulü ile çalışanlara yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
        23. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlara yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
        24. Birinci basamak sağlık tesislerinde görev yapanlara yıllık 30 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
        25. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapanlara yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
26. Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması ve eğitimlerin uzaktan eğitim ile verilmesi
        27. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçlarının müteakip sınava kadar geçerli olması ve 70 barajını aşanların müteakip sınava kadar açılacak kadrolara atamalarının yapılması
        28. Yardımcı hizmetler sınıfında olanlardan memur olma şartlarını taşıyanların sınavsız memur kadrolarına atanmalarının sağlanması
29. Nöbet ücretlerinin 2 katı oranında artırılması
        30. Nöbet ücretlerindeki saat sınırının kaldırılması, nöbet tutulan sürelerin tamamının ücretinin ödenmesi
        31. 112 istasyonlarında çalışanlara icap nöbet ücreti ödenmesi
        32. İlçe hastanelerinde görev yapanlar ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmesi
33. Araştırmacı kadrosuna atananların maaşlarının, araştırmacı kadrosuna geçmeden önceki kadrolarına ilişkin özel hizmet tazminatları ve ek göstergeleri üzerinden hesaplanması
        34. Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanların ücret mahsuplaşmasında eski kadrolarına ilişkin emsali personelin aldıkları döner sermaye tutarının dahil edilmesi
        35. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 663 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanların ücret mahsuplaşmasında eski kadrolarına ilişkin emsali personelin ücret ve katsayılarının esas alınması
36. Diş protez teknisyenlerinin iş yükünü artıran Diş Protez Teknisyenlerinin Günlük İş Miktarı konulu 2013/1 nolu Genelgenin iptal edilmesi
37. YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğindeki Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan yüksek olanın uygulanması, yönetim kurullarına herhangi bir takdir hakkı verilmemesi
        38. Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp Kurumundaki hekimlere garanti gelir ödenmesi
        39. Üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanının genel bütçeden karşılanması
40. 4/B, 4/C, vekil ebe ve hemşireler, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının da Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınmaması
        41. Giyecek yardımı ücretlerinin 2 katı oranında artırılması
42. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yemek servislerinden ücret ödemeksizin yararlanması ve yemek servisi olmayan yerlerdeki personel ile 112’lere öğün başı 8,00 TL yemek ücreti ödenmesi
43. Sağlık hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan personelin özel sektördeki hizmetlerinin ¾’ü, özel sektörde kendi hizmet sınıfında geçen hizmetlerinin ise tamamının kazanılmış hak aylık derece ve kademe tespitinde ve izin sürelerinin hesabında değerlendirilmesi
        44. Geçici işçi olarak çalışmakta iken önce 4/B, ardından da kadroya geçirilen personelin geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınması
        45. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan tüm kamu görevlilerine, her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi
46. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline kalkınmada öncelikli yöreler için uygulanan ek tazminat oranlarının 20 puan artırılması
        47. Nüfusu 2 milyondan fazla olan şehirlerde görev yapanlara 20 puan ek tazminat verilmesi
        48. Genel idari hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında yükseköğrenim görmüş personelin özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırılması
49. 375 sayılı KHK’daki ek ödeme oranlarının Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapan Kaptanlar için 50 puan, Teknisyenler (makinist) için 45 puan ve Gemi adamları için 40 puan artırımlı ödenmesi
50. Geçici veya resen görevlendirilen personele asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılması
51. Sağlık tesisi kalite katsayısı çarpanının dağıtılabilecek döner sermaye hesabının belirlenmesindeki etken olmaktan çıkarılması
52. Bütün sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılması ve primlerinin tamamının kurum bütçesinden ödenmesi
53. Sağlık meslek lisesi mezunlarına karma öğretim (örgün ve uzaktan) lisans programı açılması
        54. Acil tıp teknisyenlerine karma öğretim (örgün ve uzaktan) paramedik lisans programı açılması
        55. Önlisans mezunlarına lisans tamamlama programı açılması
56. Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire olarak kabul edilenlere uzman hemşirelik kadrosunun verilmesi
        57. Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların OYAK kesintilerinin iade edilmesi
        58. 02.11.2011 tarihli 659 sayılı KHK’dan evvel çalışanlar tarafından açılan davalar için idareler lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi, hükmedilip de tahsil edilmiş vekalet ücretlerinin iade edilmesi
59. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli öğretmenlere, diğer öğretmenlere olduğu gibi öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi
60. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş açılması. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreş açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreş açılması ve ücretsiz servis sağlanması. Bu kreşlerde 24 saat hizmet verilmesi.
61. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin 6 ay süreyle SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayanlar tarafından ödenmesi
        62. Sağlık hizmetleri sunumu esnasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin şehit ailesi/yakını olarak değerlendirilmesi
63. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara primleri kurumca karşılanmak suretiyle ferdi kaza sigortası yapılması
        64. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara bireysel emeklilik sisteminde %25 oranında işveren payı verilmesi
        65. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlardaki araçlara kurum tarafından kasko yapılması
66. Nüfusu 500 binin üzerinde olan yerlerde görev yapanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanması, bunun sağlanamadığı hallerde ulaşım yardımı verilmesi
67. Radyoloji teknisyeni ve anestezi teknisyeni olarak görev yapan hemşire ve ebelere isteklerine bağlı olarak bu kadroların verilmesi
        68. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb. branşlardaki personelin sağlık memuru kadrolarına atanması
69. Mart ayında Tıp Bayramı ve Sosyal Hizmetler Günü nedeniyle ikramiye verilmesi
70. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izinde ücretlerinin kesilmemesi
        71. Aile hekimlerine misafir hastalar için kişi başı 8,00 TL ödenmesi
        72. Aile hekimlerinden kesilen sendika aidatı hesabına gider kalemlerinin dahil edilmemesi
73. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlık Çalışanı” kavramının kullanılması
        74. Aile sağlık merkezlerinde hizmet satın alma yoluyla sağlık personeli istihdam edilmemesi
75. Aile hekimliğe ve aile sağlığı elemanları için sigorta primine esas kazançlarının hesabına kayıtlı kişiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerinin dahil edilmesi
76. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleşme dönemi içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki sözleşme dönemine aktarılması
        77. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sağlık hizmeti sunmak üzere yurtdışında geçici olarak görevlendirilebilmesi
        78. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına aile yardımı verilmesi
        79. Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi
80. Sözleşmeli personel, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izinlerinde kendi mevzuatları ile 657 sayılı Kanun ve toplu sözleşme hükümlerinden lehe olanların uygulanması
81. Kimyagerlerin ek göstergelerini 3600’e çıkarılması
        82. Kamu Hastane Birliklerinde sözleşeli statüde görev yapan tabip dışı personele sabit ek ödeme verilmesi
        83.Mazeret nedeniyle atananların, atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmaları halinde mazeret durumları ortadan kalksa dahi aynı ilde kalabilmesi
        84. İkisi de Sağlık Bakanlığı personeli olan eşlerin eş durumu tayinlerinde kıdem ve bölgeye bakılmaması
        85. Eşlerden biri farklı kurumda çalışıyorsa ast-üst olma durumuna ya da unvan-kadro ve görevlerine bakılmaması
        86. Sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerinde de hizmet bölgesi ve gruplarına bakılmaması
        87. Eşi özel sektörde görev yapan Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin eş durumu tayinlerinde eşinin 1 yıl sigortasının olmasının yeterli olması
        88. 4/B ve 4/C’lilerin de eş durumu tayinlerinde kadrolularla aynı haklara sahip olması
        89. Sağlık Bakanlığında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelden sağlık meslek lisesi mezunu olup da sağlık ile ilgili bir alanda örgün öğretim önlisans programı veya herhangi bir alanda lisans öğrenimi görenlere eğitim mazeretinden tayin imkanı verilmesi
        90. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelden görevleri ile ilgili bir alanda örgün öğretim önlisans programı veya herhangi bir alanda lisans öğrenimi görenlere eğitim mazeretinden tayin imkanı verilmesi
        91. Aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personel ile PDC’de birlikte değerlendirilen teknisyen ve teknikerlere becayiş imkanı verilmesi
        92. Üniversite hastanelerinde aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personele becayiş imkanı verilmesi
Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER