SANAT VE SPORU TASFİYE EDEN DÜZENLEMEYİ YARGIYA TAŞIDIK

                    SANAT VE SPORU TASFİYE EDEN DÜZENLEMEYİ YARGIYA TAŞIDIK
Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu düzenleyici işleminin, beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik dersi öğretmenleri ile öğrencileri mağdur eden hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay nezdinde dava açtı.
Dava dilekçesinde, söz konusu düzenleme ile meslek liselerinde beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinin kaldırılmasının amaçlandığı kaydedildi ve uygulamanın anayasa ile yasalarda devletin, gençlerin sağlıklı bireyler olarak kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecek imkanlarla yetişmesi olanağını sağlama ödevini hiçe sayar nitelikte olduğu vurgulandı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Gençlerin bu tür beceri ve yeteneklerini keşfedebilme fırsatının sunulması devletin bizatihi görevidir. Çağımızda devletler vatandaşlarının ve özellikle gençlerinin sanatsal ve sportif gelişimini destekleyecek her türlü adımı atmayı geleceğe yatırım olarak görmekte ve bu yönde politikalar üretmekteyken, bakanlığın dava konusu uygulama ile hedeflediği gayeyi anlamak mümkün gözükmemektedir. Bu bağlamda Bakanlığın bu türlü bir dayatmacı tavır ile ortaya koyduğu yaklaşımın hukuka uyarlılığından bahsedilemeyecektir.”
Dava konusu düzenleme ile beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinin kaldırılmasının, bu dersi veren binlerce öğretmenin norm fazlası durumuna düşmesine neden olacağı belirtilerek, “Norm kadro fazlası olmaları nedeni ile bu öğretmenler büyük olasılıkla kadro gerekleri gerekçeleriyle il dışı yer değiştirmeler marifetiyle ile görev yaptıkları şehirlerden başka şehirlere görevlendirilecekler ve bu anlamda da mağdur olacaklardır. Söz konusu durum onbinlerce öğretmeni ilgilendirmekte olup bunun yanında eş durumu tayinleri de düşünüldüğünde, öğretmenleri ciddi anlamda mağdur edecek bir kaosun yaşanmasına neden olacaktır” denildi.
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER