SEÇMELİ DİN DERSLERİ DAYATMASI HAKKINDA MEB'E YAZI YAZDIK

SEÇMELİ DİN DERSLERİ DAYATMASI HAKKINDA MEB'E YAZI YAZDIK
Okullarda okutulacak seçmeli derslerin seçimine ilişkin okul yöneticilerince dayatma şeklinde uygulamalar yapıldığı; Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler başta olmak üzere bazı seçmeli dersleri veli ve öğrencilerin seçmeye zorlandığı şeklinde velilerden gelen şikayetler sendikamıza ulaşmıştır.
 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 25’inci maddesinde:”… Ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur.”  hükmüne yer verilmiştir. 
Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan “Seçmeli Dersler” konulu 31.08.2012 tarih 2668 sayılı 2012/ 37 No’lu  genelge ile;
“…2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel ilkokul ve ortaokullarda ilgi (a) çizelge 1 ve 5 sınıflardan başlamak üzere imam hatip ortaokullarında ilgi (b) çizelge 5 inci Sınıftan başlamak üzere orta öğretim kurumlarında ilgi (c) kurul kararı 9 uncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.” denilerek, 
“İlgi (a) ve ilgi (b) çizelgeleri ile ilgi (c) kurul kararında yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin akademik başarılarının yanında ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu nedenle seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda velisinin rehberliğinde öğrenci tarafından seçilecektir. açıklamasına yer verilmiştir. 
Gerek yasa hükmü gerekse genelgeyle belirtilen hususlar dikkate alındığında seçmeli derslerin seçimi, öğrencinin ilgisi, yeteneği ve tercihi doğrultusunda ve velinin de rehberliğinde bizzat öğrenci tarafından yapılacaktır.
Açıklanan mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden yöneticileri uyarmak ve onları mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak ve bunun takibini yapmak Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğundadır.
Eğitim-İş olarak, MEB’e yazı yazarak mevzuata aykırı şekilde, öğrenci ve velilerin tercihlerini dikkate almayan; telkin ve yönlendirmelerle kendi tercihleri doğrultusunda öğrencileri ders seçmeye zorlayan, dayatmacı ve baskıcı idareciler hakkında gerekli işlemlerin yapılarak disiplin hükümlerinin uygulanmasını istedik.  
 
 
Veli DEMİR
Genel Başkan
Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER