Sendika tarafından MEB'in görüşünün iptali istendi

Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Sendika tarafından MEB'in görüşünün iptali istendi

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı başvuruda öğretmenlerin süt izni konusunda yaşadığı mağduriyetler yaşadığını dile getirdi. MEB'in bu konudaki görüş yazısının da, memurların süt izni ile ilgili olan kanun maddesine aykırı olduğu için iptalini istedi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun süt izni ile ilgili olan 104. maddesi D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. şeklinde düzenlenmiştir.

Kanuna göre, doğum sonrası kadın memurun ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni kullanma hakkı mevcutken ve süt izninin kullanımına ilişkin herhangi bir engelleme bulunmamaktayken, hatta bu konuda seçim hakkı anneye verilmişken; süt izninde  mağduriyetlere sebebiyet veren Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2016 tarih ve 160504 sayılı yazısı incelendiğinde ise ““1-İkili öğretim yapan eğitim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin haftalık ders programlarının; hangi dönemde görev yapmak istedikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi; tekli öğretim yapılan eğitim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin haftalık ders programlarının ise öğretmen ve okul idaresi iş birliği içinde dersleri aksatmayacak şekilde düzenlenmesi…kanunun ruhuna uygun olacak şekilde süt izni kullanmak isteyen öğretmenleri ve eğitim kurumu idarecileri işbirliği yaparak hiçbir tarafın mağdur edilmeden süt izninin kullanılmasının sağlanması…” şeklinde görüş verilerek öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet verilmişti.

Türk Eğitim Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda; "süt izninin annenin talebi halinde mutlak suretle kullandırılması gerektiği, süt izninin saatini belirleme konusunda annenin seçme hakkının bulunduğu, süt izninin kullanımında idarenin takdir hakkının bulunmadığı ve yaşam hakkının diğer haklardan daha önemli olduğuna" vurgu yapılmış ve mağduriyetlere sebebiyet veren Milli Eğitim Bakanlığı görüşünün ivedilikle iptali talep edilmiştir.

Türk Eğitim Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı görüşünün ivedilikle iptalini talep ettiği yazı:

https://turkegitimsen.org.tr/userfiles/files/14_05_2018_sut_izni.pdf

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2018, 18:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER