SENDİKA ÜYELERİNDEN ALINAN ÖDENTİNİN ALT VE ÜST SINIRLARI ARTTI

SENDİKA ÜYELERİNDEN ALINAN ÖDENTİNİN ALT VE ÜST SINIRLARI ARTTI
Sendika üyesi memurların aylık maaşlarından, üyesi oldukları sendikanın tüzüğünde belirtilen tutarlarda kesinti yapılmakta ve bu kesintiler memurun üyesi olduğu sendikaya gönderilmektedir.
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, sendika üyesi olan Devlet memurlarının maaşlarından, üyesi oldukları sendikanın tüzüğünde belirtilen oran tutarında üyelik ödentisi (sendika aidatı) kesileceğine hükmetmiştir.
 
Sendika kesintisinin miktarı
 
4688 sayılı Kanun, sendika aidatının belli bir alt ve üst sınırlar arasında ödenmesini hükme bağlamıştır. Kanundaki belirlemeye göre, sendika üyelik ödentisinin bir aylık tutarı; 15/1’den aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt ücretinin binde dördünden (%0,4) az ve otuzda birinden (1/30) fazla olamamaktadır.
 
Bu çerçevede, sendika üyesi olan memurların aylık ücretlerinden, brüt maaşlarının damga vergisi ne tabi tutarı üzerinden, üyesi oldukları sendikanın tüzüğünde belirtilen oranda sendika aidatı tahsil edilmektedir.
 
Ancak, memur maaşlarının damga vergisine esas tutarı her memur için aynı olmadığından, aylık brüt maaşı yüksek olan memurlardan kesilecek sendika aidatının miktarı da daha fazla olmaktadır. Öte yandan, alt ve üst sınırlamalar içinde olmak üzere sendikaların belirleyeceği üyelik ödenti oranları farklı olabileceğinden, memur maaşlarından kesilen sendika aidatının miktarı üye olunan sendikaya göre de değişebilmektedir.
 
2016 yılı ikinci altı ayında sendika aidatlarının miktarı
 
Memur maaş hesabında esas alınan katsayılar 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5 oranında arttı. Bu artış, sendika üyesi memurların maaşlarından kesilen üyelik aidatının miktarını da artırdı.
 
2016 yılının ikinci altı aylık dönemi için geçerli olan katsayılara göre;
 
*15/1’den aylık alan Devlet memurunun damga vergisi kesintisine esas brüt maaş tutarı 2.531,21 TL oldu.
 
*Aylık maaştan kesilecek sendika aidatı miktarı en düşük: 10,12 TL oldu.
 
*Aylık maaştan kesilecek sendika aidatı miktarı en yüksek: 84,37 TL oldu.
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER