SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI AÇIKLANDI...

Kamu Görevlileri Sendikaları Üye Sayıları

SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI AÇIKLANDI...

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. İşte Üye Sayıları:

Buna Göre

Toplam Memur Sayısı:

2.134.638

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

1.468.021

Sendikalaşma Oranı (%)

68,77

 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2013 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Kolu Sıra No

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

210.858

BES
(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

20.259

9,61

TÜRK BÜRO - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

36

44.649

21,17

(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

BÜRO MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

63

48.112

22,82

(Büro Memurları Sendikası)

BÜRO HAK-SEN

HAK-SEN

89

1.300

0,62

(Büro Çalışanları Hak Sendikası)

BÜRO-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

124

1.226

0,58

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

BASK

127

516

0,24

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)

MES

BAĞIMSIZ

144

68

0,03

(Müstakil Emekçiler Sendikası)

DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)

DESK

157

326

0,15

ADALET  BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

158

2.113

1,00

HÜRSEN
(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

181

34

0,02

TÜM BÜRO-SEN(Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

185

111

0,05

SÖZ BÜRO-SEN(Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

197

54

0,03

2

1.007.865

TÜRK EĞİTİM-SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

12

225.250

22,35

(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim  Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM - SEN

KESK

14

124.380

12,34

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

EĞİTİM - BİR - SEN

MEMUR-SEN

28

251.110

24,92

(Eğitimciler  Birliği  Sendikası )

TEM - SEN

BAĞIMSIZ

43

1.554

0,15

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

106

953

0,09

(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

ANADOLU EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

112

725

0,07

(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

ATA-SEN

BAĞIMSIZ

116

85

0,01

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

120

34.912

3,46

(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

TEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

125

7.572

0,75

(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)

KUVAYI EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

126

26

0,00

( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)

EĞİTİM HAK-SEN

HAK-SEN

132

831

0,08

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

AND-SEN

BAĞIMSIZ

138

451

0,04

( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM EĞİTİM BİR-SEN

BAĞIMSIZ

154

64

0,01

(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)

BEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

156

133

0,01

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DES

BAĞIMSIZ

161

409

0,04

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BİRLİK EĞİTİM-SEN

TÜM MEMUR-SEN

163

527

0,05

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

BİLGEÇ

BAĞIMSIZ

168

130

0,01

(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

170

128

0,01

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

MEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

172

34

0,00

(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

TEG-SEN

BAĞIMSIZ

173

203

0,02

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

DEMOKRATİK EĞİTİM SEN

DESK

180

15

0,00

(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

METESEN

BAĞIMSIZ

182

524

0,05

(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

BASK

186

124

0,01

(Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

EĞİT BİL-SEN

BAĞIMSIZ

187

154

0,02

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

SÖZ EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

190

28

0,00

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

YENİ-SEN

BAĞIMSIZ

193

100

0,01

(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

EKSEN EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

196

562

0,06

(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

İLKE-SEN

BAĞIMSIZ

198

74

0,01

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

SAY-SEN

BAĞIMSIZ

199

44

0,00

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

YURT AY-SEN

BAĞIMSIZ

201

132

0,01

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası)

3

449.981

TÜRK SAĞLIK - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

5

91.966

20,44

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler  Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

SES

KESK

16

39.627

8,81

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

SAĞLIK - SEN

MEMUR-SEN

30

193.612

43,03

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ

BAĞIMSIZ

39

96

0,02

(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN

BASK

87

743

0,17

(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

SAĞLIK HAK-SEN

HAK-SEN

133

546

0,12

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

TÜM SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

145

556

0,12

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

147

158

0,04

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

HİZMET SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

152

100

0,02

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)

BİRLİK SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

155

23

0,01

(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

SAĞLIK SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

159

360

0,08

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

GENEL SAĞLIK-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

169

966

0,21

(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

TÜM MEMUR-SEN

174

580

0,13

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BEYAZ-SEN

BAĞIMSIZ

175

17

0,00

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

ANADOLU SAĞLIK-SEN

DESK

179

389

0,09

(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TIP-SEN

BAĞIMSIZ

189

8

0,00

(Tıp Çalışanları Sendikası)

SÖZ SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

191

25

0,01

(Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

SAĞLIK TEK-SEN

BAĞIMSIZ

194

55

0,01

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası)

AKTİF SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

195

231

0,05

(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

4

118.546

TÜM BEL - SEN

KESK

20

31.099

26,23

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

TÜRK YEREL HİZMET - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

25

16.001

13,50

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

BEM - BİR - SEN

MEMUR-SEN

51

57.100

48,17

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

YEREL - İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

131

1.595

1,35

(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)

YEREL HAK-SEN

HAK-SEN

136

372

0,31

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN

BASK

140

153

0,13

(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BELBİR-SEN

DESK

184

105

0,09

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM YEREL MEMUR-SEN

TÜM MEMUR-SEN

192

61

0,05

(Tüm Yerel Memurlar Sendikası)

5

36.362

TÜRK HABER - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

6

11.258

30,96

(Türkiye Haberleşme, Kağıt  ve Basın-Yayın Hizmet Kolu  Kamu Çalışanları Sendikası )

HABER - SEN

KESK

19

3.799

10,45

(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri  Sendikası)

BİRLİK HABER - SEN

MEMUR-SEN

53

13.003

35,76

( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )

BAĞIMSIZ HABER - SEN

BASK

102

620

1,71

(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

HABER HAK- SEN

HAK-SEN

134

16

0,04

(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası )

DEMOKRAT HABER-SEN

DESK

162

23

0,06

(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları  Sendikası )

6

16.340

TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

8

2.618

16,02

(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

KÜLTÜR SANAT - SEN

KESK

10

4.307

26,36

(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KÜLTÜR MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

84

4.044

24,75

(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN

BASK

117

57

0,35

(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

KÜLTÜR SANAT-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

135

270

1,65

(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)

KÜLTÜR HAK-SEN

HAK-SEN

178

18

0,11

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

7

35.613

TÜRK İMAR - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

22

5.680

15,95

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

YAPI YOL - SEN

KESK

29

3.639

10,22

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

BAYINDIR MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

55

11.052

31,03

(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve  Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN

BASK

86

289

0,81

(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

İMAR HAK - SEN

HAK-SEN

139

578

1,62

( İmar Çalışanları Hak Sendikası)

8

28.545

TÜRK ULAŞIM - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

11

7.504

26,29

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BTS

KESK

21

2.727

9,55

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

85

9.534

33,40

(Ulaştırma Çalışanları Memur  Sendikası)

BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN

BASK

104

27

0,09

(Bağımsız  Ulaştırma Hizmetleri  Kamu Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA FAAL - SEN

DESK

122

31

0,11

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

ULAŞIM HAK - SEN

BAĞIMSIZ

129

150

0,53

(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası)

UDEM HAK - SEN

HAK-SEN

146

58

0,20

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

ULAŞIM-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

176

94

0,33

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

9

72.822

TARIM ORKAM - SEN

KESK

4

3.055

4,20

(Tarım, Orman ve Hayvancılık  Hizmet Kolu  Kamu Emekçileri Sendikası)

TÜRK TARIM ORMAN - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

24

11.657

16,01

(Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TOÇ BİR - SEN

MEMUR-SEN

34

36.836

50,58

(Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

BATOÇ-SEN

BASK

90

156

0,21

(Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası)

TOÇ HAK - SEN

HAK-SEN

128

304

0,42

(Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası)

BİRLİK TARIM ORMAN - SEN(Birlik, Gıda, Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

160

25

0,03

TARIM ORMAN-İŞ(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

164

978

1,34

DEM -TOÇ-SEN(Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

DESK

171

112

0,15

10

38.905

TÜRK ENERJİ - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

7

6.818

17,52

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

ESM

KESK

27

3.659

9,40

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

ENERJİ BİR - SEN

MEMUR-SEN

35

16.683

42,88

( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN

BASK

91

92

0,24

(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

ENERJİ HAK - SEN

HAK-SEN

130

49

0,13

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

TÜM ENERJİ - SEN

BAĞIMSIZ

204

4

0,01

(Tüm Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

11

118.801

TÜRK DİYANET VAKIF - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

9

21.534

18,13

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DİYANET - SEN

MEMUR-SEN

18

66.566

56,03

(Türkiye Diyanet  ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

DİVES

KESK

74

629

0,53

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN

BASK

115

243

0,20

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

DİVA-SEN

TÜM MEMUR-SEN

118

6.743

5,68

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

DİN BİR-SEN

DESK

149

3.698

3,11

(Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM DİYANET-SEN

BAĞIMSIZ

200

238

0,20

Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

Toplam Memur Sayısı:

2.134.638

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

1.468.021

68,77

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER