ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE SINAVLA ATAMA YAPIN !

Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası MEB’e yazdı. Şube Müdürlüğü Kadrosuna Görevlendir-me, Sınavla Atama Yap!

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE SINAVLA ATAMA YAPIN !
          Şube Müdürü görevlendirmelerinin devamlılık esasına ters olduğu, her yanlış uygulamanın verimsizliğe sebep olduğunu belirterek uygulamaya karşı çıkan sendika; daha objektif kriterle sorunların hallolunacağının devamında sitemin rahata kavuşacağını yazdı.  İşte yazı…   
Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde önemli yer teşkil eden şube müdürlüğü kadrosuna tam on iki yıldır görevde yükselme ile atama yapılmamaktadır. Yerine, gruplar arası geçiş veya geçici görevlendirmeler tercih edilmektedir. Fakat taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini anlayan bakanlık, torba kanunu ile yeni bir yol denemeye kalksa da kamuoyu tepkisiyle yine çaresizce geçici görevlendirmelere yönelmiştir. Devlette devamlılık esasına ters olan geçici görevlendirme uygulaması isteği yine şu günlerde MEB gündeminin ilk sırasında!
         Sınav mı yapalım? Sınavsız geçiş formülünü mü bulalım?  Yoksa görevlendirmelere devamı edelim tereddüdü içindeki bakanlık, çıkmaza doğru sürüklenmektedir.
         Geçici görevlendirmelerde 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1.maddesindeki;“Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır.” hükümlerine aykırı hareket eden MEB, geçici süreli görevlendirmeleri sürekli hale getirilmektedir. Genelge sürekli hal alan görevlendirmelerin sakıncalarına dikkat çekerken MEB, bildiğini okumakta ve tüm illere görevlendirme için emir yazı göndermekte.  Şube müdürlüğü geçici görevlendirmeleri kariyer ve liyakat ruhuna ters olduğundan haliyle objektif kriterler görevlendirmelerde uygulanmamaktadır.
         04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (a) bendinde, “1) Şube müdürü (Merkez ve taşra teşkilatı),” bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır. Yönetmeliğin 6. maddesinde, Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genelşartlar, 7. maddesinde özel şartlar, 9. maddesinde Görevde yükselme eğitiminin duyurulması, 10. maddesinde Başvuru, 11. maddesinde Görevde yükselme eğitimine alınma, 12. maddesinde Görevde yükselme eğitimi süresi, 13. maddesinde Görevde yükselme eğitimi konuları ve puan değerleri, 18. maddesinde Görevde yükselme sınav duyurusu ve başvuru şartları ve 9. Maddenin 3. Fıkrasında iki yılda bir sınavın yapılması belirlenmiştir.
         Bu koşulları taşımadan tesis edilen bir geçici görevlendirme işleminin, bu kurumdan beklenen amaç ve var oluş nedeni ile bağdaştırılması olanaksızdır.          
         Devletin bekası için, her çalışma sisteminde objektif kriteler devamlı öncelik hal almaktadır. Özellikle eğitim konusunda ülke vatandaşına 1. Derecede yetki ile vazifelendirilen Milli Eğitim Bakanlığı, her çalışmasında şeffaf ve başarı aramak zorundadır. Geçici görevlendirmelerle şeffaf ve başarılı olunmayacağı açıktır. Denilmektedir.    
        
Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER