ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARININ TÜMÜ DURDURULDU

ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARININ TÜMÜ DURDURULDU
31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi gazete  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulunun bu çerçeve yönetmeliği doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2013 tarihinde 28793 sayılı Resmi Gazetede “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” yayınlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu yönetmeliği doğrultusunda 29 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM’ ce yazılı sınav yapmıştır. Ardından10-28 /02/2014 tarihleri arasında sözlü sınavları yapmıştır.Bu doğrultuda da atamalar 16.04.2014 tarihinde sadece sözlü / mülakat puanı esas alınarak yapılmıştır.
Ancak atamalar yapılmadan önce Türk Eğitim-Sen tarafından sadece sözlü sınav puanı esas alınarak atama yapılması işlemi ve çeşitli maddelerin iptali için ilgili yönetmelikler Danıştay nezdinde davaya konu edilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367E ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir.  Her iki kararda da özetle, Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğinden söz edilmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak 22.07.2014 tarih ve 1122 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunarak Danıştay 2. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulan 21/1. Madde kapsamında tek başınasözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün iptalini talep edilmiştir. Ancak, MEB yapılan atamaları iptal etmediği gibi sendikamızın başvurusuna yasal süre içerisinde cevap vermemiş ve talebimiz zımmen reddetmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak sorumlu sendikacılık anlayışı gereği, yargı kararının uygulanması ve sadece sözlü sınavdan alınan puanların esas alınarak belirlenen başarı sıralamasına göre atanan kişilerin atamalarının iptali için konu yargıya taşınmıştır.
Ankara 17. İdare Mahkemesinin 25.11.2014 tarih ve 2014/1634E sayılı kararı ile tek başınasözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
Yargı kararında aynen “Bu durumda liyakat ilkesine aykırı şekilde, atamanın yalnızca sözlü sınavda alınacak puana göre yapılmasını öngören sistem çerçevesinde 21.02.2014 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınav neticelerine dayanak olarak yapılan tüm atama işlemleri hukuka aykırı olup, iptal davasının konusunu, düzenleyici bir işlemin oluşturması halinde, verilen kararın bu düzenleyici işleme dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemler üzerinde benzer şekilde hukuki etki ve sonuç doğurmamasının kaçınılmaz olması karşısında düzenleyici işleme yönelik olarak verilen karar, bu işlemi yayım tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğinden, bu tarih itibariyle kazanılmış hak yaratacak bir işlemin varlığından söz edilemeyeceği dikkate alındığında davacı sendikanın talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
Yargı merciince açıkça Milli Eğitim Bakanlığına hukuk dersi verilmiştir. Bakanlığın Danıştay kararının sadece yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurduğu, bireysel işlemlerin bu karardan etkilenmeyeceği yönündeki beyanlarına en güzel cevap hem Türk Eğitim-Sen hem de yargı makamınca verilmiştir.
 
 
İlgili karar için tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER