TES'DEN AMASYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU

65 BİN DEV ÖĞRENCİ PROJESİ HESABINDAK​İ 27600 TL Yİ MAKAM ARABASI ALMAK İÇİN KULLANAN AMASYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞIN​A SUÇ DUYURUSUND​A BULUNDUK

TES'DEN AMASYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU
65 BİN DEV ÖĞRENCİ PROJESİ HESABINDAKİ 27600 TL Yİ MAKAM ARABASI ALMAK İÇİN KULLANAN AMASYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK.AMASYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN PROJE PARASINI MAKAM ARABASI ALMAK AMACIYLA KULLANDIĞI KESİNDİR.Bu davranış etik değildir,bize göre suçtur.Sadece öğrenci yararına eserler oluşturmak için harcanması amaçlanan proje yapılırken makam aracı alınacak denseydi,hiç kimse bu projeye destek vermezdi.Biz etik olmayan bu davranışın aynı zamanda suç olduğunu da düşünüyoruz.Konu yargıya intikal etmiştir.Yargının vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.

Kamil Terzi  /  Türk Eğitim Sen Amasya Şubesi

AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

AMASYA
 
 
ŞİKAYETÇİ                        : TÜRK EĞİTİM-SEN AMASYA ŞUBESİ BAŞKANI
                                   Kamil TERZİ TC ..................
 ADRES Türk Eğitimsen Amasya Şubesi Mehmet  Paşa Mah.  Hancer Sok. Sağlık Apt. Kat 2 Amasya
 
ŞÜPHELİLER         :  Hüseyin GÜNEŞ  (Milli Eğitim Müdürü)                              
                                      ADRES : Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü
 
SUÇ                           : Görevi Kötüye Kullanmak, İrtikap ve  soruşturma esnasında tespit  edilecek suçlar.
 
 
T.KONUSU              :Şüpheliler tarafından oluşturulan irtikap ve görevi kötüye kullanma suçunun tespit edilmesi ile şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasını ve neticede kamu davası açılmasına karar verilmesi talebidir.
 
OLAYLAR               :
                        
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Amasya İl Milli Eğitim Müdürü  olarak çalışan şüphelinin aşağıda izah edeceğimiz üzere kanun, yönetmelik ve mevzuata göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gibi görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kamu malını kişisel lüksü için harcamaktadır. Şöyle ki;
 
     İlimizde dönemin ValisiHalil İbrahim DAŞÖZ tarafından 65 Bin Dev Öğrenci isimli bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında bir çok öğrenci kitap satarak, harçlıklarından artırarak para toplamıştır. Ancak zaman içerisinde anılan proje son bulmuş ve yukarıda arz ettiğimiz şekilde sevgili öğrencilerimizin topladığı ve proje için harcanan meblağdan artan bir miktar para Eğitim ve Öğretim işlerinde kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kalmıştır.
 
      Şüpheli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜNEŞ, söz konusu parayı Eğitim ve Öğretime ilişkin işlerde kullanmak yerine, hali hazırda hizmet için aracı bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne muhtemelen makam aracı olacak (D) sınıfı Lüks bir araç almak için kullanmıştır.
 
      Bu hususu şahsen BİMER aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünden sorduğumuzda, şüpheli kendi imzası ile vermiş olduğu cevap ile iddialarımızı kabul etmiş ve Skoda Marka Superb model Lüks aracı 78.000 TL bedelle alındığını ve bunun 27.600 TL. sinin 65 Bin Dev Öğrenci projesi nedeniyle artan paradan kullandığını kabul etmiştir.
 
 
 
TÜRK CEZA KANUNU;
İrtikâp
MADDE 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Görevi kötüye kullanma
MADDE 257. - “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” biçiminde düzenlenmiştir.
 
Yukarıda  belirtilen TCK’nun ilgili maddeleri gereğince, şüpheli, arz ve izah ettiğimiz nedenlerle görevinin gereğini yerine getirmeyerek ve görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendilerine İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK ARACI OLMASINA RAĞMEN LÜKS MAKAM ARACI SATIN ALMIŞTIR.
 
ZİRA İLİMİZDE HALEN SABUN ALMAYA PARASI OLMAYAN OKULLAR VE BİRÇOK YÖNDEN MADDİ SIKINTI ÇEKEN OKULLAR VAR İKEN, ÖĞRENCİLERİN CEBİNDEN TOPLANAN BU PARANIN ŞÜPHELİNİN LÜKS DÜŞKÜNLÜĞÜNE HARCANMASI BİR VATANDAŞ VE BİR EĞİTİMCİ OLARAK BENİM İÇİMİ ACITTIĞI GİBİ TÜM AMASYA KAMUOYUNUN DA TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİR.  Bu hususlar dikkate alındığında şüphelinin Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil eden eylemleri nedeniyle, haklarında kamu dava açılması zorunlu hale gelmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ VE TALEP                       :
 
 
Yukarıda izah edilen açıklamalar ışığında şüpheli Hüseyin GÜNEŞ’in görevinin gereklerine aykırı bir şekilde yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı aşikardır. Bu sebeple şüpheli TCK 250. Ve TCK 257. Maddesini ihlal etmişlerdir.
Şüpheliler, görevi gereğince tanınmış yetkisini, yasaya aykırı olarak kendi kişisel lüks ihtiyacı için kullanmış ve bu şekilde kendine kazanç kamuya ise  zarar vermiştir.  Şüphelinin bu faaliyeti Türk Ceza Yasası'nın 250 ve 257. maddesinde düzenlenen irtikap ve görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturmaktadır. Bu sebeplerle CMK 160. Madde ışığında şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ederim. 01.10.2014
 
 
 
 
 TÜRK EĞİTİM-SEN AMASYA ŞUBESİ BAŞKANI
  KAMİL TERZİ
 
 
 
 
EKLERİ :
1.     65 Bin Dev Öğrenci Projesi ile ilgili Duyuru,
2.     BİMER dilekçesine Şüphelice verilen resmi cevap.
 
 
Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ne
ne - 10 yıl Önce

Bakalım ne olacak.

SIRADAKİ HABER