TÜRK DİL BAYRAMI KUTLU OLSUN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, Türk Dil Bayramı ile ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.

TÜRK DİL BAYRAMI KUTLU OLSUN
 “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.”
Ulu Önder Atatürk, Türk diline ayrı bir önem veriyordu ve dilin önemine sözlerinde sık sık yer veriyordu. Türk dilini devlet politikasının, millet olma bilincinin merkezine koyan Atatürk, 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı’nı toplamıştır. Bizler de bugün 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.
Dil, insanların birbirini anlamaları, birlikte yaşamaları, aralarındaki bağı kuvvetlendirmeleri, milli kimliğimizi yaşatmaları için hayati öneme sahiptir. Milli bilincin oluşması, kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması dil ile mümkün olur.  Ancak son yıllarda dilimiz çeşitli tehditler altındadır. Türkçenin korunması, pekiştirilmesi ve bir bilim dili olarak varlığını sürdürebilmesi için, hiç şüphe yok ki, en önemli unsur eğitim dili olmasıdır. İşte bu gerçeği bilenler, dilimize yönelik saldırılarını eğitim üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Anayasamızın 42. maddesinin açık hükmüne rağmen okullarımıza etnik diller eğitim dili olarak sokulmak istenmektedir.
Yıllardır bölücü çevrelerin dillendirdiği ana dilde eğitim talebi ve bu konuda yapılan yoğun propaganda dil birliğimizi tehdit etmektedir. PKK ve yandaşları Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bazı illerinde MEB’e bağlı olmayan, izin alınmadan, yasa dışı olarak sözde Kürtçe eğitim veren okullar açmıştır. Bu okullar valilik kararıyla mühürlenmiştir. Ancak çözüm süreci adı verilen gaflet sarhoşluğundan cesaret alan bölücü örgüt yandaşları okulların mühürlenmesinin ardından söz konusu illerde her türlü saldırıyı gerçekleştirmektedir. Okullara patlayıcı ve molotoflarla saldırılan bu gözü dönmüş katiller okullarımızı kullanılamaz hale getirirken, eğitim-öğretimi engellemeye çabalamaktadır. Bu saldırıları her yıl okullar açıldığında gerçekleştiren teröristler iki dilli bir devlet, iki dilli bir toplum, iki dilli bir eğitim oluşturmak için faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir.
Bugün Kürtçe, okullarda seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bunu fırsat bilen PKK bu kez işi daha ileri götürmekte, Kürtçe eğitim veren okullar açarak, ana dilde eğitim için alt yapı oluşturmaya çalışmaktadır. “Devlet ana dilde eğitim talebini yerine getirmiyorsa, biz de alternatif eğitim oluştururuz” diye yola çıkanlar, bu ülkeyi yönetenlerin tavizkar tutumları karşısında bu taleplerinden vazgeçmeyeceklerdir. Nitekim bölücüler, Kürtçe okullar için resmi başvuruları yapacaklarını söylemektedirler. Ancak bu başvuruların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde ana dilde eğitimin yasal dayanağı yoktur. Öte yandan bu okullarda hangi propagandaların yapılacağı, PKK kontrolündeki öğretmenlerin buralarda istihdam edileceği çok iyi bilinmektedir. PKK gencecik beyinleri yıkayarak, onlara bu kez okullarda eğiterek mi ellerine silah verecektir?
Ana dilde eğitim talebi Türk dili için büyük bir tehlikeyken, başka tehlikeler de söz konusudur. Türkçe çok özensiz kullanılmaktadır. Dilimize giren yabancı sözcükler Türkçeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Kafelerde, sokaklarda, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde yabancı sözcüklere sık sık rastlıyoruz. Hatta turistik yerlerde neredeyse Türkçe tabelalara rastlamak mümkün olmamaktadır. Türkiye, adeta yabancı tabela cennetine dönüşmüştür.   
Türkçenin varlığını daima sürdürmesi, dilin doğru ve etkili kullanımı, yabancı sözcüklerden arındırılması son derece önemlidir. Dil bilincini artırmak için özellikle yazılı ve görsel medyaya, belediyelere, siyasi partilere büyük görevler düşmektedir. Unutulmamalıdır ki; Türk dili, Türk milletini birbirini bağlayan, kültürümüzün geliştirilmesine, benliğimize sahip çıkılmasında katkı sağlayan en önemli hazinedir. Dilimizi yaşatmalı ve geleceğe taşımalıyız. Bu vesileyle Türk Dil Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER