Türk Eğitim-Sen'den Yüksek Öğretim Çalıştayı

Türk Eğitim-Sen, 2. Maarif Kongresi kapsamında 2023’e Doğru Türkiye’de Yükseköğretim Çalıştayı düzenliyor.

Türk Eğitim-Sen'den Yüksek Öğretim Çalıştayı

Türk Eğitim-Sen, 2. Maarif Kongresi kapsamında 2023’e Doğru Türkiye’de Yükseköğretim Çalıştayı düzenliyor. Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı. 

"

Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine erişmesinde nitelikli insan gücünün ihtiyaca cevap verecek düzeyde olması son derece elzemdir. Bunun yolu Türk eğitim sisteminin tabandan tavana kadar bu ilke ve bakış açısıyla kurgulanmasından geçmektedir. Çocukların, çocukları yetiştirecekleri; küçüklerin kendilerinden sonraki nesle hizmet edebilecek düzeye kadar eğitim almaları bu eğitim döngüsünün en basit ifadesidir. Bu zincirin en önemli halkalarından birisi de en son basamağında bulunan yükseköğretimdir. Daha önce Türk yükseköğretiminin gelişmesi adına, Üniversite Sempozyumu, Üniversite Kurultayı, Yükseköğretim Çalıştayı, Yükseköğretim Kanunu Tasarısı gibi çalışmalar yapmıştık. Yükseköğretimle bireylere bir meslek bir görev formasyonu ve toplumsal rol kazandırırken; onları eğitimin temel amaçları içinde yer alan, bütün milli ve evrensel normlara uygun olarak yetiştirmek ana ilke olmalıdır. Türk milletine yakışan karakter ve şahsiyet donanımını çağın bilimsel kazanımları ile birleştirerek geleceği emanet edeceğimiz süreci hazırlamak elzemdir.

Türk Eğitim Sen her zaman ilkeli sendikacılığı, her devrin adamı olmak yerine; her devirde adam olmayı ilke edinen bir çizgi ortaya koymaktadır. Bu ilke ve karalılıkla Cumhuriyetimizin 100. yılında ve yeni Türk asrında devlet ve millet olarak hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmenin yolunun da insan kaynağımızı doğru yönlendirmek ve eğitmekten geçtiğinin farkındayız. Her durum ve şartta Türk milletinden yana taraf olma düsturumuza uygun olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı olan 2023’e bir hazırlık bir yol haritası belirlemek amacıyla 13-18 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi’ni düzenleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem, Türk Eğitiminin ihtiyaçları ile küresel ve bölgesel gelişmeler dâhilinde 2023 yılından sonra başlayacak Türk Asrının gereği olan eğitimli insan hedefinin nasıl yakalanacağına dair bir yol haritası hazırlamayı ve öneri sunmayı amaçlıyoruz.

2. Maarif Kongresi’ne hazırlık kapsamında ülke genelinde Türk Eğitimi’nin problemlerine yönelik uzman görüşlerinin alınması amacıyla problem ve sorun bazlı çağrılı çalıştaylar düzenliyoruz. Bu doğrultuda 26-28 Mart 2021 tarihleri arasında İkinci Maarif Kongresi kapsamında 2023’e Doğru Türkiye’de Yükseköğretim Çalıştayı’nı düzenleyeceğiz. Alanında uzman, Türk Yükseköğretimi üzerine çalışmalar yapmış; yönetici ve denetçi pozisyonlarında görev almış 30’a yakın akademisyenin uluslararası katılımıyla bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Çalıştay ile Türk Yükseköğretiminin güncel sorunları, çözüm önerileri ve 2023 ve sonrasında ideal olarak olması gereken hakkında öngörülerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Çalıştay sonucunda çıkan raporlar yayın haline getirilerek hem ilgililere hem de okuyucu ve araştırmacıların yararlanması amacıyla kütüphanelere ulaştırılacaktır. Çalıştayımız aşağıda yer alan başlıklar ekseninde komisyonlarını oluşturarak çalışmalarını gerçekleştirecektir.

2023’E DOĞRU TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞTAYI KONU BAŞLIKLARI

1. ÜNİVERSİTELER YÖK

1.2. SAYILARLA YÜKSEKÖĞRETİM

1.3. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

2. ÜNİVERSİTELERİN ÇIKTILARI

2.1. PLANLAMA

2.2. MEZUNİYET – İSTİHDAM İLİŞKİSİ

2.3. AR-GE - ARAŞTIRMA

2.4.TOPLUMSAL KATKI

3. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

3.1. TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDEKİ PROFİLİ

3.2. DOKTORALI MEZUNLAR

3.3. AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTMEDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

3.4. TÜRKİYE’NİN BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSI

4. BİLİM İNSANI YETİŞTİRME

4.1. YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISININ YETERSİZLİĞİ

4.2. YÜKSEKÖĞRETİMİN KALİTESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI NİTELİĞİ

4.4. ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ NASIL CAZİP HALE GETİRİLMELİDİR?

4.5. ÜLKEMİZİN BİLİM İNSANI YETİŞTİRME POLİTİKASI NASIL OLMALIDIR?

4.6. BİLİM İNSANINDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

5. YÜKSEKÖĞRETİMDE ETİK

6. YÜKSEKÖĞRETİMDE MOBİNG

7. DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA YERİMİZ

7.1. DÜNYA İYİ ÖRNEK ÜNİVERSİTELERİNDE İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ

7.2. DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE İÇİNDE OLMAK İÇİN NELER YAPILMALI

8. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ..." 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER