Türk Eğitim-Sen: Mülakatla Atanan 1709 Şube Müdürü Ataması İptal Edildi

Türk Eğitim-Sen'den mülakatla atanan şube müdürleriyle ilgili çok önemli açıklamalar geldi.

Türk Eğitim-Sen:  Mülakatla Atanan 1709 Şube Müdürü Ataması İptal Edildi

Türk Eğitim-Sen'den mülakatla atanan şube müdürleriyle ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Sendikanın açıklaması şu şekilde: 

Türk Eğitim-Sen sözlü sınav puanına göre yapılan 1709 şube müdürü atamasını iptal ettirdi!

Sendikamızın açmış olduğu dava neticesinde, Ankara 6 İdare Mahkemesi, 2014 yılında sadece mülakatla atanmış olan 1709 şube müdürü atamasının yürütmesini durdurdu.

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’na düşen, hukuk devleti ilkesi gereğince yargı kararlarını uygulamasıdır. Kamu yönetimine yakışan, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin açıklandığı bu zamanlarda yargı kararlarını uygulamaktır.

TÜRK EĞİTİM-SEN SÖZLÜ SINAV PUANINA GÖRE YAPILAN 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASINI İPTAL ETTİRDİ!

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı mahkeme kararlarına rağmen ısrarla 1709 şube müdürü atamasını iptal etmemiş ve sözlü sınav puanlarına göre haksız ve hukuksuz olarak atanan şube müdürleri görevlerine devam etmiştir. 

Bunun üzerine sendikamız, 03.11.2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, mahkeme kararları doğrultusunda 1709 şube müdürü atamasının iptal edilmesini ve yeniden değerlendirilme yapılmasını talep etmiştir. Ancak; MEB 2014 yılından beri sürdürdüğü inatçı tutumunu devam ettirmiş ve sendikamızın talebine yasal süre içerisinde cevap vermemiştir. 

Sendikamız da bu gelişme üzerine konuyu yargıya taşıdı. Ve nihayetinde yargıdan beklediğimiz karar çıktı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, 1709 şube müdürü atamasının yürütmesini durdurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Sendikamız yıllardır 1709 şube müdürü ataması ile ilgili yoğun bir mücadele sürdürmektedir. Yazılı puanı es geçerek sadece sözlü sınav puanı dikkate alınarak yapılan atamalar hak gaspıdır, hukuka aykırıdır, etik değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kul hakkı yiyen tavrının yanı sıra mahkeme kararlarını ısrarla uygulamayan tavrı da ‘güvenirliliğine’ gölge düşürmektedir. Emek ve alın teri dökerek yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen sadece ‘birilerinin adamı’ ya da ‘yandaşı’, ‘candaşı’ olmadığı için şube müdürü yapılmayanların vebali bu ahlak dışı uygulamayı yapanların üzerindedir. Bu noktada MEB’den beklentimiz, inadından vazgeçmesi, yargı kararı uyarınca 1709 şube müdürünün atamasını iptal etmesi ve yargı kararları doğrultusunda yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak sureti ile yeniden değerlendirme yapmasıdır. Bilinmelidir ki; yargı kararı uygulanmadığı takdirde Türk Eğitim-Sen olarak her türlü yasal başvuruda bulunacağız. Tek bir kişinin hakkının yenmesine dahi tahammülümüz yoktur.” dedi. 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın açıklaması şu şekildedir: 

“12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav; diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listesi üzerinden, tercihlerde dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır." düzenlemesi sebebi ile 16/04/2014 tarihinde 1709 şube müdürlüğüne sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle atama yapılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak bu yönetmelik maddesini yargıya taşınmış ve Danıştay 2. Danıştay 2. Dairesi Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin sadece sözlü sınav puanları esas alınarak yapılacak atamalara ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurmuştur. Ama MEB yargı kararını uygulamayarak 1709 kişinin atamasını iptal etmemiştir. Hatta bunun üzerine yüzlerce bireysel dava açılmıştır. 

Öte yandan 1709 şube müdürü atamalarına ilişkin bir başka karar da Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin verdiği karardır. Ankara 7. İdari Mahkemesi, açılan bir davaya olumlu cevap vererek, 1709 şube müdürü atamasının iptaline karar vermiş ve Danıştay 2. Dairesi de bu kararı onamıştır. Ne yazık ki, MEB tarafından bu karar da uygulanmamıştır.

Son olarak 1709 şube müdürlüğü atamasına dair Danıştay İdari Dava Dairelerinin E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararında da bu konuda nihai bir durumu ortaya koymuştur.

Danıştay İDDK Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki aykırılıkların bu düzenlemeden etkilenenlere yeniden değerlendirme yapılması gerektiği yönünde önemli bir karar vermiştir.

Bu gelişme üzerine Türk Eğitim-Sen de, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, mahkeme kararları doğrultusunda 1709 şube müdürü atamasının iptal edilmesini ve yeniden değerlendirilme yapılmasını talep etmiştir.

Ancak; MEB 2014 yılından beri sürdürdüğü inatçı tutumunu devam ettirmiş ve sendikamızın talebine yasal süre içerisinde cevap vermemiştir. 

Türk Eğitim-Sen olarak talebimizin cevap verilmeyerek zımmen reddedilmesi üzerine konuyu yargıya taşımış ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 11.03.2021 tarih ve 2021/47E sayılı kararı ile 1709 şube müdürü atamasının yürütmesi durdurulmuştur.

Anılan karar ile MEB’in “Dava konusu işlemini, idari istikrar ilkesi göz önünde bulundurularak tesis edildiği, 1709 şube müdürü kadrosuna yapılan atamalara yönelik ayrıca herhangi bir işlem tesis edilmediği, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen puana göre 1709. sırada ataması yapılan adayın sahip olduğu 76,3333 puanın taban puan olarak esas alındığı, bu sınavda 76,3333 ve üzeri puan alan adaylara bir defaya mahsus olmak üzere tercih hakkı tanındığı, 1709 şube müdürü kadrosuna atama sürecinin bugüne kadar verilmiş yargı kararlarına uygun hale getirildiği, dolayısıyla bu anlamda konu hakkında bundan sonra yapılabilecek herhangi bir işlemin bulunmadığı” iddiası yerinde görülmemiştir. 

Mahkeme kararında “1709 şube müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin tüm sınav işlemlerinin ve sözlü sınav neticesine dayalı olarak yapılan tüm atama işlemlerinin iptaline karar verildiği ve mahkeme kararının temyiz incelemesinden geçerek onanmak suretiyle kesinleştiği, konuya ilişkin verilen yargı kararları üzerine düzenlenen 02.12.2020 tarihli Bakanlık Oluru'nda, kamu hizmetinin devamlılığı ve subjektif kazanımlar göz önünde bulundurularak, bu süreçte atanıp görevlerine başlayan şube müdürlerinin mağduriyetlerine yol açarak telafisi güç ve imkânsız zararların doğmasına sebebiyet vermemek ve idari istikrar ilkeleri adına, 1709 şube müdürünün atanmasına ilişkin herhangi bir işlemin yapılmadığı (yargı kararının uygulanmadığı), yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen puana göre 1709. sırada ataması yapılan adayın sahip olduğu 76,3333 puanın taban puan olarak esas alındığı, bu sınavda 76,3333 ve üzeri puan alan adaylara bir defaya mahsus olmak üzere tercih hakkı tanındığı görülmektedir.

Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde boşalan 1709 şube müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin tüm sınav işlemlerinin ve sözlü sınav neticesine dayalı olarak yapılan tüm atama işlemlerinin yargı kararıyla hukuka aykırı olduğuna karar verilerek iptal edilmesi nedeniyle, bu yargı kararının uygulanması yönünde yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”demek sureti ile 

yazılı puanı daha düşük olanların yüksek sözlü sınav puanıyla atandığı bu ayıplı durum düzeltilmiş ve adalet geç de olsa tecelli etmiştir. 

Gelinen noktada MEB yargı kararı uyarınca, 2014 yılında yapılan 1709 şube müdürünün atamasını iptal etmek ve yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak sureti ile yeniden değerlendirme yapmak zorundadır. Yargı kararı uygulanmadığı takdirde Türk Eğitim-Sen olarak her türlü yasal başvuruda bulunulacaktır. Eğitim çalışanları bilmelidir ki; Türk Eğitim-Sen olarak tek bir kişinin hakkının yenmesine dahi tahammülümüz yoktur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER