TÜRK EĞİTİM-SEN SUÇ DUYURULARINA BAŞLADI

TÜRK EĞİTİM-SEN SUÇ DUYURULARINA BAŞLADI


    Bilindiği üzere, 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararı ile Yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 10. Maddesinin 9. Fıkrasının, “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 23. Maddesinin 1. Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme, Ek-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verilmiş ve ilgili karar tarafımıza 23.06.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Yargı kararlarının davalı idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uygulanma zorunluluğu olup, bu durum hem Anayasamızın 138. Maddesi hem de İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesinde güvence altına alınmıştır.
Ancak, idarenin hukuka aykırı bir şekilde Danıştay  kararlarını uygulamamakta ısrar etmesi üzerine yaşanan mağduriyetleri gidermek için suç duyurularında bulunmaya başladık. Buna göre teşkilatımız tarafından sendikamıza iletilen hukuk ihlallerine son verebilmek adına Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusu dilekçeleri verilmektedir. Vali ve İl Milli Eğitim Müdürlerini, hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirerek, yargı kararlarını biran önce uygulamaya davet ediyoruz. Türk Eğitim-Sen camiası olarak her türlü hukuksuzluğa karşı dik duruşumuzu sürdüreceğimiz konusunda kararlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER