TÜRK EĞİTİM SEN ;TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada , tüm eğitim çalışanlarının sorunlarını yakından takip etmekte ve yazışma, eylem ya da yargı yoluyla sorunların çözüme kavuşturulması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele etmekteyiz.

TÜRK EĞİTİM SEN ;TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR

 Eğitim çalışanları arasında mağduriyet yaşayan kesimlerden birinin de Teknik Öğretmenler olduğunun farkındayız ve bu sıkıntıların çözümü için her platformda büyük çaba harcıyoruz.
“Teknik Öğretmen”in tanımı; 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (d) bendinde; “Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara “teknik öğretmen” unvanı verilir.” şeklinde yapılmıştır.
Ancak bu Kanun’da bazı değişikliklere gidilmesi şarttır. Bilindiği üzere, Teknik Eğitim Fakülteleri 13.11.2009 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış ve aynı kararla Teknoloji Fakülteleri kurulmuştur. 3795 Sayılı Kanun’da tamamlama eğitimi alınarak mühendis olunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Ancak, bu hususta çok sayıda talep olmasına karşılık, bu talepler karşılanamamaktadır. Öncelikle, 3795 Sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen mühendislik tamamlama eğitiminin yapılacağı fakültelerin yeniden belirlenmesi ve tanımlanması, böylelikle uygulamada mühendislik tamamlama eğitimini kolaylaştıracak yeni  düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde yapılacak değişiklikle, bahsi geçen Kanun’un “Yetki ve Sorumluluk” başlığı altında yer alan 6. maddesinde isimleri geçen Bakanlıkların adlarının değişmesi gerekmektedir.
Teknik Öğretmenlerle ilgili çözüme kavuşturulması gereken sorunların bir diğeri ise unvan sorunlarının giderilmesidir. “Teknik Öğretmen” unvanının Devlet Personel Başkanlığı Unvanlar Cetvelinde yer alması, Tekniker ve Teknisyen kadrosunda görev yapan Teknik Öğretmenlerin ihdas edilen kadroya sınavsız olarak geçirilmesi gerekmektedir.
Teknik Öğretmenlerin aldıkları maaş ve ek ödemelerin, mühendis ve mimarların aldıkları ödemelerle aradaki fahiş farkın daraltılması gerekmektedir. 666 KHK ile yapılan ödemelerde, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan diğer unvanlar ek ödemeden yararlandırılırken, Teknik Öğretmenler ise Tekniker ve Teknisyen unvanları baz alınarak mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetlerin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.
Teknik Öğretmen olarak Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan ve kamu kurumlarında çalışan personelin Tekniker unvanı baz alınarak üç ayda bir ödenen Arazi Tazminatının kariyer düzeyine göre mühendis ve mimarlara ödenen tutarda ödenmesi sağlanmalıdır.
Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve MEB’e 10 yıldır ataması yapılmayan Teknik Öğretmenler istihdam edilememektedir. Kamu Kurumlarında mühendislik müfredatına ek olarak pedagojik formasyon eğitimi alan Teknik Öğretmenlerin Teknik Hizmetler Sınıfında Kadro ve Unvanı oluşturularak KPSS ile Teknik Hizmetler Sınıfına atamalarının yapılmasının önünün açılması gerekmektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikayız gerek Genel Merkez’de, gerekse Şube Yönetimlerinde çok sayıda Teknik Öğretmen unvanlı yöneticimiz bulunmaktadır. Genel Başkanımız Sayın İsmail KONCUK’un kadrosu da Endüstri Meslek Lisesi’nde olup, bu okullarda uzun süreli olarak yöneticilik görevini üstlenmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak, Teknik Öğretmenlerimizin yukarıda ana başlıklar altında değindiğimiz sorunlarının bilincindeyiz ve bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için sürdürdüğümüz haklı mücadelemizi bundan sonra da azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz.  Türk Eğitim-Sen


 

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER