TÜRK EĞİTİM-SEN'İN 24 KASIM DEV ANKETİ SONUÇLANDI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendikamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

TÜRK EĞİTİM-SEN'İN 24 KASIM  DEV ANKETİ SONUÇLANDI
Türk Eğitim-Sen, 22 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket düzenlemiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığımız ankete 6 bin 703 kişi katılmıştır.

Ankete katılanların yüzde 78.4’ü erkek, yüzde 21.6’sı kadındır. Katılımcıların yüzde 82’si evli, yüzde 18’i bekârdır. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 61.3’ünün çocuğu var iken, yüzde 38.7’sinin çocuğu bulunmamaktadır. Çocuğu olanların yüzde 43.1’i 1, yüzde 43.7’si 2, yüzde 10.9’u 3, yüzde 2.3’ü 4 ve daha fazla çocuğu olduğunu belirtmektedir. Ankete katılanların yüzde 70.7’si ilköğretim, yüzde 29.3’ü ortaöğretim kurumlarında görev yapmaktadır. Katılımcıların yüzde 81.1’i öğretmen, yüzde 10.8’i müdür yardımcısı, yüzde 7.1’i müdür, yüzde 1’i de müdür başyardımcısıdır.
 
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70’İNİN AYLIK GELİRİ 1.500-2.000 TL ARASINDA
Ankete katılanların yüzde 70’i 1.500-2.000 TL, yüzde 25.5’i 2.001-2.500 TL, yüzde 4.4’ü de 2.501 TL’den fazla kazandığını belirtmiştir.
 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 60.3’Ü EV SAHİBİ DEĞİL
Katılımcıların yüzde 60.3’ü ev sahibi değilken, yüzde 39.7’si ev sahibi olduğunu belirtmiştir. 
Ev sahibi olanlaranasıl ev sahibi olduklarını sorduk. Buna göre; yüzde 74.7’si banka kredisiyle, borçlanarak, yüzde 12.5’i ailesinden miras kalarak, yüzde 8.2’si birikmiş parasıyla ev sahibi olduğunu söylerken, yüzde 4.6’sı da ailesiyle oturduğunu kaydetti.
 
KATILIMCILARIN YÜZDE 37’Sİ OKULA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GİDİYOR
Ankete katılanlarınyüzde 37’si okula toplu taşıma araçlarıyla, yüzde 32.7’si kendi arabasıyla, yüzde 29.1’i yürüyerek, yüzde 1.2’si de taksiyle gittiğini ifade etmiştir.
 
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 81.3’Ü MUTFAK MASRAFLARINDAN TASARRUF EDİYOR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 81.3’ü mutfak masraflarından tasarruf ettiğini, yüzde 18.7’si tasarruf etmediğini belirtmiştir. Mutfak masraflarından tasarruf edenlere nasıl tasarruf ettiklerini sorduk. Buna göre mutfak masraflarından tasarruf edenlerin yüzde 38.1’i ihtiyaçlarını kısıtladığını, yüzde 25.1’i indirimli gıda ürünlerini aldığını, yüzde 21.2’si ihtiyacı kadar aldığını, yüzde 12.7’si süpermarketler yerine pazardan alışveriş yaptığını kaydederken, yüzde 2.8’i ‘diğer’ cevabını vermiştir.
 
 
 
 
 
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 77.2’SİNİN KREDİ KARTINA BORCU VAR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 77.2’si kredi kartına borcu olduğunu, yüzde 22.8’i borcu olmadığını ifade etti.
 
Kredi kartına borcu olduğunu belirtenlereborçlarının miktarını sorduk. Yüzde 44.7’si 1.500-2.500 TL, yüzde 17.7’si 2.501-3.500 TL, yüzde 14.4’ü 3.501-5.000 TL, yüzde 7.7’si 5.001-7.000 TL, yüzde 5.3’ü 7.001-10.000 TL, yüzde 10.2’si de 10.001 TL’den fazlacevabını vermiştir.
 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 63.5’İ SON BİR YIL İÇİNDE BANKA KREDİSİ ÇEKTİĞİNİ İFADE EDİYOR
Öğretmenlere son bir yıl içerisinde banka kredisi çekip, çekmediklerini sorduk. Katılımcıların yüzde 63.5’i son bir yıl içerisinde banka kredisi çektiğini kaydederken, yüzde 36.5’i son bir yıl içerisinde banka kredisi çekmediğini belirtti. Banka kredisi çekenlere hangi kredi türünü çektiklerini sorduk. Son bir yıl içerisinde banka kredisi çektiğini ifade edenlerin yüzde 75.5’i ‘tüketici (ihtiyaç)’, yüzde 16’sı ‘konut (mortgage)’, yüzde 6.3’ü ‘otomobil’, yüzde 0.6’sı ‘eğitim ve tatil’ kredisi çektiğini belirtirken, yüzde 1.5’i de ‘diğer^’ seçeneğini işaretlemiştir.
 
BANKA KREDİSİ ALAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 22.3’ÜNÜN 10.001-20.000 TL, YÜZDE 15’İNİN DE 20.001-30.000 TL BORCU VAR
Katılımcılara “banka kredisi borcunuz var ise ne kadar?”sorusunu yönelttik.Banka kredisi borcu olanların yüzde 12.3’ü 2.000-5.000 TL, yüzde 18.7’si 5.001-10.000 TL, yüzde 22.3’ü 10.001-20.000 TL, yüzde 15’i 20.001-30.000 TL, yüzde 11.8’i 30.001-50.000 TL, yüzde 12.7’si 50.001-100.000 TL, yüzde 7.2’si de 100.001 TL’den fazla borcu olduğunu kaydetmiştir.
 
ÖĞRETMENLER BORÇLARI NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR
Borcu olan öğretmenlere ‘Borçlarınız nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor musunuz/yaşadınız mı?’ sorusunu yönelttik. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 57.6’sı borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını, yüzde 42.4’ü sağlık sorunları yaşamadığını belirtti.
 
BORÇLARI NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞADIĞINI BELİRTENLERİN YÜZDE 37.6’SI DEPRESYONDA.
Borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtenlerene tür sağlık sorunları yaşadığını sorduk.Buna göre borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ifade edenlerin yüzde 37.6 ‘depresyon’, 27.2’si ‘uyku bozukluğu’, yüzde 12.5’i ‘mide ağrısı’, yüzde 8.4’ü ‘baş ağrısı’, yüzde 3.3’ü ‘tansiyon’, yüzde 2.2’si ‘şeker’, yüzde 2’si ‘kalp rahatsızlığı’, yüzde 6.7’si de ‘diğer’ cevabını vermiştir.
 
ANKETE KATILAN ÖRETMENLERİN YÜZDE 75.6’SI ÜLKEMİZDE ŞU ANDA EKONOMİK KRİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 75.6’sı ülkemizde şu anda ekonomik kriz olduğunu, yüzde 24.4’ü şu anda ekonomik kriz olmadığını düşünüyor.
 
 
 
Ekonomik kriz olmadığını düşünenlere, “gelecekte ekonomik kriz yaşanmasından endişe ediyor musunuz?” diye sorduk. Buna göre şu anda ekonomik kriz olmadığını düşünenlerin yüzde 77.3’ü gelecekte ekonomik kriz yaşanmasından endişe ettiğini, yüzde 22.7’si de böyle bir endişe taşımadığını belirtti.
 
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 76.4’Ü MESLEĞİNİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN BİRİNDE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTİYOR
Ankete katılan öğretmenlere “mesleğinizi Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapmak ister misiniz?” diye sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 76.4’ü ‘evet’, yüzde 23.6’sı ‘hayır’ cevabı vermiştir. Mesleğini Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapmak isteyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 35.6’sı ‘MEB’in öğretmenlere yönelik olumsuz tutumu’, yüzde 26’sı ‘ülkemizde maaşlar AB ülkelerindeki meslektaşlarımıza göre düşük’, yüzde 20.6’sı ‘öğretmenlik mesleğinin itibarı azaldı’, yüzde 7.6’sı ‘özlük haklar açısından sıkıntılar var’, yüzde 6.2’si ‘ülkemizde siyasetin ve bürokrasinin çalışanlar üzerinde baskısı var’, yüzde 2.1’i ‘AB ülkelerinde demokratik haklar fazla’, yüzde 1.9’u da ‘ülkemizde çalışma saatleri fazla, çalışma koşulları ağır’ cevabını vermiştir.
 
ANKETE KATLANLARIN YÜZDE 77’Sİ GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNDEN BUGÜNE MESLEĞİNE OLAN SEVGİSİNİN AZALDIĞINI İFADE EDİYOR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 77’si göreve başladığı ilk günden bugüne mesleğine olan sevgisinin azaldığını, yüzde 17.1’i mesleğine olan sevgisinde değişiklik olmadığını, yüzde 5.9’u da mesleğine olan sevgisinin arttığını ifade etti.
 
MESLEĞİNE SEVGİSİNDE AZALMA OLDUĞUNU BELİRTENLERİN YÜZDE 47.2’Sİ BUNUN NEDENİ OLARAK MEB’İN OLUMSUZ POLİTİKALARINI GÖSTERİYOR
Mesleğine sevgisinde azalma olduğunu belirten öğretmenlere bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 47.2’si ‘MEB’in olumsuz politikaları’, yüzde 18.2’si ‘öğretmenlere verilen değerin azalması’, yüzde 14’ü ‘öğretmenlik mesleğinin itibarının azalması’, yüzde 10’u ‘kadrolaşma, yandaş kayırma’, yüzde 8.7’si ‘maaşların düşük olması’, yüzde 1.9’u da ‘baskı, dayatma, sürgünler’ cevabını verdi.
 
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 67.7’Sİ İMKANI OLSA MESLEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
Öğretmenlere “İmkânınız olsa mesleğinizi değiştirmek ister miydiniz?” sorusunu yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 67.7’si mesleğini değiştirmek istediğini, yüzde 32.3’ü mesleğini değiştirmek istemediğini söylemiştir.
 
ÖĞRETMENLER ÇALIŞMA ORTAMINDAN MEMNUN DEĞİL
Katılımcıların yüzde 52.8’i çalışma ortamından kısmen memnun olduğunu, yüzde 29’u memnun olmadığını kaydetmiştir. Çalışma ortamından memnun olanların oranı ise yüzde 18.2’dir.
“Mesleki/kişisel gelişiminiz için herhangi bir şey yapıyor musunuz?” sorusuna ankete katılan öğretmenlerin yüzde 80.5’i ‘evet’, yüzde 19.5’i ‘hayır’ cevabını vermiştir.
 
 
 
Bu soruya ‘evet’ cevabı verenlerinyüzde 38.9’u mesleki gelişimi için kitap okuduğunu, yüzde 27.4’ü hizmet içi eğitim kurslarına katıldığını, yüzde 10.8’i yerli ve yabancı yayınları takip ettiğini, yüzde 2.6’sı ulusal ve uluslararası projelerde yer aldığını belirtirken, yüzde 20.3’ü de ‘diğer’ cevabını vermiştir.
Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlerinyüzde 40’ı ekonomik imkanlarının yetersiz olduğunu, yüzde 36.4’ü MEB’in öğretmenlere sunduğu hizmetlerin yetersiz olduğunu, yüzde 10’u çalışma koşullarının ağır olduğunu, yüzde 1.7’si yeterli teknolojik imkanlara sahip olmadığını ifade ederken, yüzde 11.9’u da ‘diğer’seçeneğini işaretlemiştir.
 
ANKETE KATILANLAR, ÖĞRETMENLERE ROTASYON UYGULAMASI GETİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR
Ankete katılanlara öğretmenlere “Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlere rotasyonun şu an için gündemde olmadığını, ancak gelecekte öğretmenlere rotasyon getirilebileceğini söyledi. Size göre öğretmenlere il içi ya da iller arası rotasyon getirilmeli mi?” sorusunu da yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 68.3’ü öğretmenlere rotasyon getirilmemesi gerektiğini, yüzde 31.7’si ise öğretmenlere rotasyon getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Öğretmenlere rotasyon getirilmesini isteyenlere, “öğretmenlere rotasyon neden olmalı?” diye sorduk. Yüzde 45.8’i ‘uzun süre aynı okulda görev yapan öğretmenlerin verimliliği azalıyor’, yüzde 28.7’si ‘merkez okullarda çalışabilmek için oradaki öğretmenlerin de yer değiştirmesi gerekir’, yüzde 15’i zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapanların tayinleri kolaylaşır’, yüzde 10.4’ü ‘öğretmen dağılımı adaletli olur’ cevabını verdi.
Öğretmenlere rotasyon getirilmesini istemeyenlerede “öğretmenlere rotasyon neden olmamalı?” diye sorduk. Yüzde 40.7’si ‘öğretmenlerin moral ve motivasyonu düşer’, yüzde 22.5’i ‘eğitim-öğretime faydası olmaz’, yine yüzde 22.5’i yüz binlerce insanın yer değiştirmesi büyük zarara yol açar’, yüzde 11.3’ü rotasyon belli bölgelerde yaşanan öğretmen açığı sorununu çözmez’, yüzde 3’ü de ‘norm kadro çalışması öğretmen dağılımı için yeterli’ cevabını verdi.
 
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN SADECE YÜZDE 1.6’SI MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER’İ BAŞARILI BULUYOR
Öğretmenlerin yüzde 77’si Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’i başarılı bulmazken, yüzde 14.6’sı henüz fikir sahibi olamadığını, yüzde 6.8’i kısmen başarılı bulduğunu, yüzde 1.6’sı başarılı bulduğunu ifade etti.
 
ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER’DEN EN ÇOK EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MADDİ VE SOSYAL İMKÂNLARININ ARTIRILMASINI İSTİYOR
Ankete katılan öğretmenlere “Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in eğitimcilerin en çok hangi sorununa çözüm bulmasını istiyorsunuz?” sorusunu yönelttik.
Buna göre katılımcıların yüzde 56.6’sı eğitim çalışanlarının maddi ve sosyal imkanlarını artırmasını, yüzde 15.7’si özür grubu tayinlerinin yılda en az iki kere yapılmasını, yüzde 17’si kadrolaşmaya ve yandaş kayırmaya son vermesini, yüzde 3.7’si öğretmen atamalarının sayısını artırmasını, yine yüzde 3.7’de öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik çalışma yapmasını, yüzde 3.2’si de rotasyon uygulamasına son verilmesini istemektedir.
 
 
 
ÖĞRETMENLER CUMARTESİ MESAİSİNE KARŞI
Öğretmenlere Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Cumartesi mesaisi önerisini de sorduk. Buna göre katılımcıların yüzde 89.1’i cumartesi mesaisi önerisini desteklemediğini, yüzde 10.9’u cumartesi mesaisi önerisini desteklediğini ifade etti.
Cumartesi mesaisi önerisine karşı çıkanlarabunun nedenlerini sorduk.Cumartesi mesaisi önerisine karşı çıkanların yüzde 38.8’i ‘iş verimi ve kalitesi düşer’, yüzde 35.7’si ‘ailemize zaman ayırmamız ve dinlenmemiz mümkün olmaz’, yüzde 21.7’si ‘çalışma saatleri şu anda bile gelişmiş ülkelere göre uzun’ derken; yüzde 3.8’i de ‘diğer’ cevabını vermiştir.
Cumartesi mesaisi önerisini destekleyenlerebunun nedenlerini sorduk.Cumartesi mesaisi önerisini savunanların yüzde 52.8’i ‘mesai ücreti verilecekse cumartesi günü çalışılabilir’, yüzde 42.5’i ‘ülkemizin kalkınması için daha fazla çalışmalıyız’, yüzde 4.7’si de ‘esnaf ve işçi kesimi ile eşgüdüm sağlanır’ cevabını vermiştir.
 
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 62.2’Sİ PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNE KARŞI
Öğretmenlerin performans yönetim sistemi ile ilgili görüşlerini de aldık. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 62.2’si performans yönetim sisteminin uygulanmasına karşı iken, yüzde 37.8’i ‘performans yönetim sistemi uygulanmalıdır’ diyor.
Performans sistemine karşı çıkanlarabunun nedenlerini sorduk. Yüzde 63.3’ü ‘performans değerlendirmesi objektif kriterlere göre yapılmaz’ derken; yüzde 12.4’ü ‘öğretmen-öğrenci-veli ilişkisi olumsuz etkilenir’, yüzde 8.2’si ‘değerlendirme notu düşük çıkan öğretmenler başarısız gibi lanse edilir’, yüzde 8.1’i ‘eğitim-öğretime faydası olmaz’, yüzde 6.9’u ‘çalışma ve iş barışı bozulur’, yüzde 1.1’i de ‘çalışma koşulları ağırlaşır’ cevabını vermiştir.
Performans sistemini savunanlarada bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 57.7’si ‘çalışma verimliliği artar’, yüzde 25.4’ü ‘başarıyı artırır’, yüzde 16.9’u da ‘öğrenci ve velilerin görüşünün alınması eğitim-öğretimimize katkı sağlar’ cevabını vermiştir.
 
Bir öğretmenler günü daha ekonomik ve mesleki sorunların gölgesinde kutlanmaktadır. Her yıl yaşanan olumsuz tablonun bu yıl da tekrarlanması biz eğitimcileri üzmektedir.
Anketten de görüleceği üzere, öğretmenler borç sarmalındadır, uygulanan yanlış politikalar sonucunda mesleğine olan sevgileri azalmaktadır, öğretmenler mesleklerini AB ülkelerinde yapmayı istemektedir.
Bankadan çektiği kredilerle ayakta duran, hatta kredizede olan, ailesinin geçimini sağlamak için mutfak masraflarını kısıtlayan öğretmenlerimizin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Öğretmenler borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaktadır.
Öte yandan MEB’in çalışma barışını, çalışma şevkini kırıcı uygulamaları ile birlikte öğretmenlerin çilesi daha da büyümektedir. Bu ülkenin kalkınmasından pay alamayan, yüzde 3’lük, yüzde 4’lük zam oranlarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin eşit işe eşit ücret düzenlemesinde ek ödemelerinde artış yapılmaması bardağı taşıran son damla olmuştur.
Öğretmenlerimiz, akademisyenlerimizle ile birlikte yarın tüm Türkiye genelinde eşit işe eşit ücret düzenlemesinde yok sayılmasını protesto edecek ve Başbakanlığa hazırladıkları dilekçeleri gönderecektir. Türk Eğitim-Sen’in bu eylemi 81 ilde yapılacaktır. Eylemlerimiz sonuç alıncaya kadar her Çarşamba günü saat 12:30’da Maliye Bakanlığı, diğer illerde de Valilikler önünde devam edecektir. Öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde alanları adres gösterenler, eylem yapmaya mecbur bırakanlar ellerini vicdanlarına koymalı ve artık yaptıkları hataların farkına varmalıdır.
Bu yıl Öğretmenler gününü buruk kutlamamızın nedenlerinden biri de Van’da yaşanan depremde hayatını kaybeden eğitim şehitlerimizdir. Yüreği meslek aşkı ile dolu olan, memleketlerinden kilometrelerce uzakta öğrencilerini yetiştirmek için özveri ile görevlerini yapan öğretmenlerimizi depremde kaybetmekten dolayı duyduğumuz acı derindir. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir kez daha hem teröre kurban verdiğimiz, hem de depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimize, eğitim şehitlerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, her birini saygı ve minnetle anıyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER