TÜRK YEREL HİZMET-SEN ÇORUM BELEDİYESİ​NDEN İCRA İLE ALDIĞI DAYANIŞMA AİDATINI ÜYELERİNE TESLİM ETTİ

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Sayın İlhan Koyuncu’nun Çorum Belediyesindeki üyelerimizden kesilen Dayanışma Aidatının icra kanalı ile alınması ve üyelerimize verilmesi münasebeti ile düzenlediği basın açıklaması metnidir.

 TÜRK YEREL HİZMET-SEN ÇORUM BELEDİYESİ​NDEN İCRA İLE ALDIĞI DAYANIŞMA AİDATINI ÜYELERİNE TESLİM ETTİ
 
 
Basın Açıklaması
 
Ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamızın 90. maddesi kamu görevlilerine TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI tanımaktadır. Ülkemizdeki mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda “MEMURUN TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI VARDIR” demiştir.
 
Danıştay 1. Dairesi’nin 17 Kasım 2005 tarih, 2005/1067 Esas, 2006/1363 No.lu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 21 Kasım 2006 tarihli kararları ise memurların toplu sözleşme hakkının olduğu yönündedir.
 
Bu yasal dayanakla, Yerel Yönetimlerde çalışanlar için önemli kazanımlar elde edilmiş olsa da hedeflerimizin çok gerisinde olduğumuz bir gerçektir. Kazanımlarımıza rağmen, kurumlardaki ücret adaletsizliği, keyfiyet ve uygulama birliğini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmaması, çalışma ortamının uygunsuzluğu, tayin, terfi, atama ve görevde yükselme yönetmeliğinden kaynaklı adaletsiz uygulamalar gibi pek çok sorun, yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin artmasının önündeki en önemli engellerdir.
 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hizmet-Sen olarak 57, 58, 59 ve 60’ıncı Hükümetler nezdinde sabırla, inatla, ısrarla toplu görüşme masalarında çözüm aradık. Hükümetlerin memura karşı önyargılarını ortadan kaldırmak için her alanda, her zeminde mücadele verdik. Özellikle, 4688 sayılı yasa değişikliği kamu çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamamıştır. Yerel yönetimlerde Sosyal Denge Sözleşmesinde keyfiyet içeren yapılabilir ifadesi birçok kurumda çalışanları aleyhine kullanılmıştır.
4 Nisan 2012 – 6289 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 32. Maddesi çerçevesinde sözleşmeler yapılmaya başlandı. Sendikal faaliyetlerde üyelerin ve çalışanların çıkarları için yapılması gerekirken bazı sendikalar kendi çıkarlarını gözeterek çalışanları mağdur etti. Sosyal Denge Sözleşmesi yaptıkları kurumlarda diğer sendika üyelerine 40 ile 50 tl tutarında dayanışma aidatı koydular. Dayanışma aidatı 4688 sayı yasanın 28.daddesinin ikinci bendine de ‘’Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz.’’ hükmü mevcuttur. Aynı hizmet kolunda faaliyetlerini yürüten üç sendika bir araya gelerek bu yanlıştan dönmesi için görüşmeler yapıldı ancak ben birsen ikna olmadı ve dayanışma aidatı ile diğer sendika üyelerine sendikal baskılara devam etti.
Değerli kamu çalışanları, Türk Yerel Hizmet Sendikası olarak bu haksız uygulamaları yargıya taşıdık. Mahkeme sonuçları çalışanlarımızın lehine kararlar vererek dayanışma aidatının alınamayacağını Kamu çalışanların da ayrım yapılamayacağı, sendikaya üye olma ya da olmama ve üye olacağı sendikayı seçme özgürlüğünü kısıtlayıcı sonuçlar meydana getireceği yönünde kararlar vererek dayanışma aidatının hukuksuz olduğu hükmünde lehimize kararlar vermiştir.
Bu gün burada toplanma sebebimiz Çorum Belediyesindeki üyelerimizden yaklaşık yirmi (20) aydır aylık elli(50) lira dayanışma aidatı kesilmesi sonucu konu yargıya gitmiş; yargı kararına rağmen kesintiye devam edilmesi üzerine sendikamız avukatı tarafından icra takibi başlatılmış ve kişi başı 1.150,00 şer TL Çorum Belediyesinden tahsil edilmiş ve bu gün sizlerin huzurunda üyelerimize takdim ediyoruz. Bu program için Çorum iline geldiğimizde öğrendik ki halen Çorum Belediyesi tarafından üyelerimizden bu Dayanışma Aidatı kesilmeye devam etmektedir. Burdan sizler aracılığı ile diyoruz ki; Sayın Başkan hiç kimse Adaletin üzerinde değildir. Hak adalet diye iş başına geldiniz ama haksızlığın ve adaletsizliğin alasını siz yapıyorsunuz. Bu hukuk tanımazlık üzerine en kısa sürede belediye başkan ve kurum yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı da buradan ilan ediyoruz.
 
Sendikalı olan olmayan, tüm kamu görevlilerini ve diğer sosyal kesimleri bu onurlu ve haysiyetli sendikal mücadelemize davet ediyoruz.
Saygılarımızla.
Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER