TÜRKİYE KAMU-SEN: YASA DIŞI EMİRLERE UYMAYIN

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış adıyla gerçekleştirdiği toplantıların 'siyasi içerik kazanıp bir partinin propagandası haline dönüştüğünün su götürmez bir gerçek' olduğunu savundu.

TÜRKİYE KAMU-SEN: YASA DIŞI EMİRLERE UYMAYIN
'Kamu görevlilerini, mitinglere katılmalarını isteyen yasa dışı emirlere' uymamaya çağıran Koncuk, “Bilinmelidir ki, kamu kurumlarını siyasi partilerin arka bahçesi, kamu hizmetlerini siyasi propaganda malzemesi haline getirme çabasındakiler karşılarında Türkiye Kamu-Sen'i bulacaklardır.” dedi.'Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başta olmak üzere, tüm kamu kurumlarında görevli memurların yazılı veya sözlü talimatlarla, Cumhurbaşkanı'nın mitinglerine katılmaya zorlandığına' işaret eden İsmail Koncuk, mitinglerin gerçekleştirildiği illerde okulların ve kamu kurumlarının tatil edildiğini, kamu görevlileri ile birlikte öğrencilerin ve velilerin de zorla bu mitinglere götürüldüğünü öne sürdü.KAMU GÖREVLİLERİ KANUN DIŞI EMİRLERE UYMAK ZORUNDA DEĞİLKoncuk, “Cumhurbaşkanını karşılama ve açılış törenlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği, mevzuatımızda yer almaktadır.” bilgisine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Buna göre her ne sebeple olursa olursun, devlet dairelerinin tatil edilmesi, memurların kamu hizmetini aksatarak mitinglerde yer almaları ve hiçbir şeyden habersiz genç dimağlarımızın, ders saatleri içinde böyle organizasyonlara katılmaya zorlanmaları açıkça kanunlara aykırı bir fiildir. Bilinmelidir ki, mevzuata aykırı emir ve talimatlarla kamu görevlilerini işe gelmemeye zorlayanlar ve kamu hizmetlerinin aksamasına neden olanlar suç işlemektedirler. Bu bakımdan kamu görevlilerimiz kendilerine iletilen bu tür yasa dışı emirleri uygulamak durumda değillerdir.”KABUL EDİLEMEZ BİR SİYASİ TARAFGİRLİĞİN YANINDA, KANUNLARA VE MEVZUATA AYKIRIDIRCumhurbaşkanı Erdoğan’ında açılış adıyla gerçekleştirdiği organizasyonların 'siyasi bir içerik kazandığı ve adeta bir partinin propoganda faaliyeti haline geldiğinin su götürmez bir gerçek' olduğunu iddia eden Koncuk, şunları kaydetti: “Hal böyle iken, kimi okul yöneticilerinin öğrencilerimizi açılış adı altındaki bu siyasi toplantılara götürerek, bir siyasi partinin bayrağını sallamaya zorlaması, kimi kamu idarecilerinin amacı vatandaşa hizmet sunmak olan devlet dairelerini tatil ederek, memurları bu organizasyonlara katılmaya teşvik etmesi ve bir siyasi partiyi destekler mahiyette talimatlar vermesi kabul edilemez bir siyasi tarafgirliğin yanında, kanunlara ve mevzuata aykırıdır. Tarafsızlık ve eşitlik, devletin ve kamu hizmetinin ruhunu temsil eden iki hayati ilkedir. Gerek kamu kurumlarında hizmet üreten memurlarımız gerekse devletin en tepe noktasındaki Cumhurbaşkanı, her hal ve şart altında tarafsızlığını korumak, toplumun her ferdine eşit yaklaşmak zorundadır. Bu, aynı zamanda Anayasa'nın emredici hükmü, Cumhurbaşkanı'nın göreve başlarken ettiği tarafsızlık yeminin de bir gereğidir. Memurlarımız da asaletlerinin tasdikinin ardından benzer bir yeminle asli görevlerine başlamaktadırlar.”KATILMAYA ZORLANANLARI TESPİT EDİNTürkiye Kamu-Sen olarak, bu tür faaliyetlere katılmaya zorlanan kamu görevlilerinin, durumu tespit ederek, ilgili mercilere bildirmelerini ve kanun dışı emirlere uymak zorunda olmadıklarını hatırlatan Koncuk, “ Cumhurbaşkanı'nı ise bulunduğu yüce makama layık bir şekilde, tüm milletimizin yöneticisi olarak ettiği yemine sadık kalmaya davet ediyor, Türkiye'nin kaderinin oylanacağı 7 Haziran seçimlerinde siyasi bir aktör değil tarafsız bir idareci sıfatıyla anılmasını temenni ediyoruz. Açıkça Anayasa ve kanunlara aykırı bir şekilde eşitlik ve tarafsızlık ilkesini hiçe sayan kamu idarecileri hakkında ise sonuç alınıncaya kadar her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı bildiriyor, hiç kimsenin memurlarımızı, öğrencilerimizi ve velileri herhangi bir toplantıya katılmaya ya da katılmamaya zorlayamayacağını bir kez daha ve kararlılıkla ifade ediyoruz.” dedi.
Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER