TUTANAKSIZ İPTAL DANIŞTAY'DAN DÖNDÜ

Danıştay'dan İptal Kararı. Türki Eğitim Sen'den yapılan açıklamada şunlar dile getirildi

TUTANAKSIZ İPTAL DANIŞTAY'DAN DÖNDÜ
Sendikamız avukatı tarafından açılan davada, Danıştay 8. Dairesi 2011/3666 E., 2013/9680 K. Sayılı ve 09.12.2013 tarihli kararla; 2010 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda Fen Bilimleri testinde verilen cevapların ikili kopya yapıldığından bahisle kabul edilmeyerek davacıya Fen Bilimleri testinden puan verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Bahsi geçen kararın gerekçesinde; davacının sınav salonunun 1. sırasında, ikili kopya olayına karıştığı iddia edilen diğer öğrencinin salonun 3. sırasında sınava girdiği, sınıf krokisinin incelenmesinden davacının diğer öğrencinin iki sıra önünde oturduğu, geriye dönülerek iki sıra arkaya bakılmak suretiyle davacının kopya çektiğinin kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğu, öğrencinin yaşı ve sınav anındaki heyecanı dikkate alındığında cevap kağıdını koruyamayabileceği dikkate alınarak görevlilerce uyarılması gerektiği, bu nedenle sorumluluğun tek başına öğrenciye yükletilemeyeceği, sınavda öğrencilerin birbirinden kopya çektiğine dair bir tespit ya da iddianın bulunmadığı, herhangi bir tutanak düzenlenmediği, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER