YETKİYİ ALDINIZ MEMURU SATTINIZ

YETKİYİ ALDINIZ MEMURU SATTINIZ
Sayın basın mensupları, cefakar, çilekeş maliye çalışanları, çok değerli mesai arkadaşlarım.
Basın açıklamamıza geçmeden şu mübarek ramazan ayında, Filistin’de 100 lerce kişiyi öldüren, katliamlar yapan ABD nin uşağı olan İsrail’i, Irak’ta Kerkük, Musul, Telafer gibi Türkmen topraklarında cirit atarak katliamlar yapan İŞİD beslemesini şiddetle kınıyorum. Yetkililerden de duruma el koyarak, hesap sormasını bekliyorum.
KAHROLSUN AMERİKA, KAHROLSUN İSRAİL………
Ayrıca memurların tarihinde kara bir gün 1 Temmuz 2014 dür. Çünkü memurlar ilk kez zamsız maaş alıyorlar. Sebep olanlara yuh olsun diyorum.
Soruyorum sizlere, Türk Büro-Sen, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan ve yöneticileri Milletvekili mi? Torba yasa komisyonlarda görüşülürken (ki torba yasa memurların hepsinin aleyhine maddeler içermekte), TBMM komisyonlarında önergeler sunarak yanlışın hiç olmasa birini önlemek adına mücadele ederek, sabahlıyor. Yetkili ama etkisiz sendika başkanları, memurları satanlar, Kıbrıs’ta tatil yapıyor. Yuh olsun onlara. Konfederasyonumuzun “ enflasyon farkı taleplerine Çalışma Bakanı Faruk Çelik  “memura ek zam verilmesiyle ilgili bir çalışmamız yok, yetkili sendika ile yapılan anlaşma ortada” diyor.
YETKİYİ ALDINIZ MEMURU SATTINIZ
Biz Türk Büro-Sen, Türkiye Kamu-Sen olarak hükümetle anlaşarak memurların emek ve alın terini pazarlayan sözde konfederasyon ve hükümetin tutumunu kınamaya devam edeceğiz. Enflasyon farkı  taleplerimizi yıl sonuna kadar çeşitli eylemler yaparak sürdüreceğiz.
“Yılmak Yok mücadeleye devam”
 
 
Sayın Mehmet Şimşek – Maliye Bakanı,
Sayın İdris Şahin – Çankırı Milletvekili,
Sayın Hüseyin Filiz – Çankırı Milletvekili.
Maliye Bakanlığı Çankırı Defterdarlığında çalışan üyelerimiz adına size seslenmek istiyorum.
Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan Çankırı Defterdarlığı çalışanları; her türlü ücret dengesizliğine rağmen 78 milyon insanın hak ve hukukunu gözeterek özveri ile kamu hizmetlerini yürütmektedir. Ancak, İlimiz Defterdarlık çalışanları personel yetersizliği sebebi ile mağdur ve huzursuzlar. Şöyle ki;  3-5 memurun yapacağı işi, 1 memur yapmakta olup, ekte sunulan, merkez ve taşrada mevcut ile ihtiyaç duyulan personel tabloları incelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır. Bu durum, son 5 – 6 yıldır emekliye ayrılanlar ve tayin gibi sebeplerle sürekli azalan personel yerine yeni atamalar yapılmamasından kaynaklanmaktadır.
Orta, Şabanözü ve Atkaracalar İlçelerinde Milli Emlak Memuru hiç yok.5000 kişiye maaş ödemekte olan Muhasebe Müdürlüğümüzde daha 3-5 sene öncesine kadar; 30 çalışanı varken, bunlardan 9 kişi emekli olmuş, 12 kişinin tayini çıkmış, şimdi ise, sadece ve sadece ikisi veznedar olmak üzere 8 kişi ile bu hizmetleri vermeye çalışmaktadır. Ayrıca uzman, uzman yardımcısı, şef diğer kurumlarda inceleme, denetleme ve diğer işlerde görevlendirilmekten kendi işlerini yapamamaktadır.
Merkez ve İlçelerimizde personel yetersizliği hat safhadadır. İlaveten birçok çalışan ise, emekliliği hak etmiş, ama emekliye ayrılınca maaşlarının düşmesi, çocuklarının üniversitelerde okuması, çocuklarının işsiz olması gibi sebeplerden emekli olmayı ertelemekte ya da emeklilik şartlarının düzeltilmesini beklemektedirler. Maliye Bakanlığı, Çankırı Defterdarlığı işlerinin verimli düzenli, çalışma barışının olduğu ve çalışan memnuniyetini esas alacak tedbirleri almalıdır. Kısa ve orta vadede - emekliliği hak etmiş olanların emekli olacak/olabilecekleri de düşünmeli, geleceğe dönük personel durumunu belirlemelidir. Merkez ve İlçelerde çalışanlar % 80 emekliliği hak etmiş, her an emekli olabilecek, arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Emekli olan arkadaşımızın yerine yeni personel alınmaması durumunda iş yükü artmakta, verim azalmakta, çalışan ve hizmet alan arasında huzursuzluklar, memnuniyetsizlikler oluşmaktadır. Bu zor çalışma şartları Defterdarlık çalışanları arasında da huzursuzluğa neden olmaktadır. Çalışanlarımızın bir kısmı ise daha iyi ücret alabilecekleri kurumlara geçiş yapmak için gayret içerisindedirler.
Sayın Milletvekilleri, mahrumiyet, sosyal imkânsızlık gibi olumsuz şartlar; iş yükü altında ezilen çalışanlar daha da anti sosyal hale getirmektedir. Vergi çalışanların durumu gerçekten vahim. Hiçbir mecburiyetleri olmamasına rağmen hafta sonu veya tatil günlerinde ihbarlara, denetimlere giden, görevlerini fedakar bir şekilde yerine getiren mesai arkadaşlarımızın, “angarya” yükünden kurtarılması, dengeli personel dağıtım rejimi ile olacağı açıktır. Çankırı Defterdarlığına yeterli personel tayininin yapılması gerekmektedir. Gerek iş yükü gerekse mali yükümlülükler altında risk taşıyan mesleğin mensuplarının mağduriyetleri giderilmelidir. Kamuoyunda tüm çalışan memurların aynı miktarda maaş aldığı yönünde yanlış algı mevcuttur. Bu yanlış algılamayı bir yana bırakarak sadece şunu söylemek isteriz: Gerek iş yükü gerekse mali yükümlülükler altında risk taşıyan mesleğin mensupları ile hiçbir risk taşımayan büro personeliyle ücret yönünden eşit olması adaletsizdir.
Devlet ve Milletin Temsilcileri makamında bulunan sizlere sesimizi duyurmak adına Sendikamız Çankırı Şubesi olarak, bu mektubu kaleme alıyoruz. İlimizin personel yetersizliği sorununa eğilmenizi ve ülkemizin her yerinde hizmet yürüten maliye çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini, yönetim kademesinin birinci basamağı olan şeflere yeniden Maliye Bakanlığında hak ettikleri ücret seviyesinin verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Metin MEMİŞ                                 
Türk Büro-Sen                          
Çankırı Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER