YÖNETİCİ ATAMA SÜRECİNDE YAPACAKLARIMIZ

YÖNETİCİ ATAMA SÜRECİNDE YAPACAKLARIMIZ
                                               
      Milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik 10/06/2014 tarih 29028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir buna bağlı olarakBakanlık Makamının 13/06/2014 tarihli ve 82370 sayılı onayı ile yönetici değerlendirme kılavuzu yayınlanmıştır bu kılavuz ekindeki takvime göre 14 temmuz 15 ağustos tarihleri arasında kurum müdürlerinin değerlendirmeleri yönetmelik ekinde bulunan ek 1 formunda yer alan kriterlere göre değerlendiriciler tarafından yapılacaktır.
     Bu sürecin, hukuksal normlara bağlı, objektif kriterlere göre ve şeffaf olarak işlemesi çok önemlidir
     Türk eğitim sen,  bu süreci genel merkezi,huku büroları şube yönetimleri ve ilçe temsilcilikleri aracılığı ile izleyecek,üyesi olsun olmasın tüm yöneticilerin değerlendirme işlemlerinde uğraması muhtemel haksızlıklara karşı bir dizi girişimde bulunacaktır
       ÖZETLE;
1.        SÜREÇLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMALARI YAPILACAK İDARİ MERCİLER SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLECEKTİR
2.        BİLGİ EDİNME KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SONUÇLARI İSTENECEK BU BİLGİLER KAMOYU İLE PAYLAŞICAKTIR
3.        TESPİT EDİLEN HUKUKSUZ UYGULAMALAR İÇİN  İDARE MAHKEMELERİNDE DAVALAR AÇILACAKTIR
       4. DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YER ALAN KAMU GÖREVLİLERİNDEN İHMALİ VE KASTI OLANLAR TESPİT EDİLDİĞİNDE CUMHURİYET SAVCILIKLARINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR
        
  Görevi kötüye kullanma;
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
     Ayrıca; 
         1.Devlet memurlarının değerlendirme sürecinde kullanılan ve yürürlükten kaldırılan sicil verme sürecinde bir çok idari dava açılmış bu davalarda Danıştay idari davalar genel kurulu olumsuz kanata yol  açan olguların somut belge ve bilgilerle açıklanmasına yada somut gerekçelerin idarece gösterilmesine karar vermiştir(Esas no: 1999/262  Karar no:2000/1039 Tarih 27/10/2010)
       Bu sebeple  ek 1 formunda değerlendirme yapacak kişilerin özellikle ilçe müdürü ve şube müdürlerinin bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir verilen her olumsuz puanın gerekçesi değerlendirilen ve sendikamız tarafından bilgi edinme kanunu çerçevesinde ilgililerden istenecektir
    2. Değerlendirme sonuçları bilgi edinme kanunu çerçevesinde yetkili makamlardan istenecektir
    3. Ek 1 değerlendirme formunun açıklamalar bölümünün 3 maddesi  değerlendirme yapacak kıdemli ve kıdemsiz öğretmenim müdür yanında 6 ay çalışma zorunluluğu getirmiş, diğer değerlendiriciler için böyle bir açıklama bulunmamasına rağmen, özellikle ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin en az 6 ay birlikte çalışma hususuna özen gösterilmelidir
    4. Değerlendirme  sürecinde idare, takdir yetkisini kullanırken bazı ilkelere uymak zorundadır:
- idare, takdir yetkisini kamu yararı için kullanmalıdır,
- idare,takdir yetkisini gerekçeli kullanmalıdır.

kısaca, idare takdir yetkisini gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan, bunları somut kanıtlarla destekledikten sonra, genellik, eşitlik, objektiflik, kamu yararı ilkelerine uygun ve takdir hakkını kullanmasına kendisini sevk eden nedenleri belgeleriyle birlikte gerekçe göstererek kullanmak zorundadır
 
   Değerlendirme süreçlerinde yönetmelik, uygulama kılavuzu ,Türk ceza kanunu.idari yargılama esasları çerçevesinde yukarıdaki açıklamalarımızın dikkate alınmasını önemle arz ederim
 
                   
Bülent ALAŞ
Türk Eğitim Sen Şb.Mevzuat  Sekreteri 


Dr.Mustafa KAVLU
Türk Eğitim sen 7 Nolu Şb.Başkanı
Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
BASIN AÇIKLAMALARI YAPILACAK
BASIN AÇIKLAMALARI YAPILACAK - 7 yıl Önce

Bülent arınç gibi ağlasanız daha çok ses getirir

SIRADAKİ HABER