Yönetici Kadrosunda 3600 Ek Gösterge Sadece Şeflere Verilmedi

Hürriyetçi Eğitim Sen'den kamuda Şeflerin Ek Göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi için açıklama geldi

Yönetici Kadrosunda 3600 Ek Gösterge Sadece Şeflere Verilmedi

Hürriyetçi Eğitim Sen kamuda mağdur duruma düşen Şeflerin Ek Göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi için açıklama yaptı.Konu ile ilgili Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı:

''Kurumlarca açılan görevde yükselme sınavı sonucu yönetici olmaya hak kazanan,kamuda iş yükünü omuzlayan Şeflerin Ek göstergelerinin mutlaka 3600'e yükseltilmesi,mağduriyetlerinin giderilmesi kamuda çalışma barışının bozulmaması adına mutlaka sağlanmalıdır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi bu kanuna tabi memurların sınıflandırmasını düzenlemiştir. 36. maddeye göre, “Bu Kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nı (G.İ.H) teşkil eder.”
Şefler hangi memur grubunda yer alır?
Şefler, Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H) içinde yer alan memur gruplarından birisidir ve “Yönetim Hizmetleri” yerine getirirler. 

Bu durum birçok kamu kurumunun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde yer alır. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1/a fıkrası, yönetim hizmetleri grubunu;
1) Şube Müdürü,
2) Şef, 
olarak düzenlemiş ve şeflerin, yönetim hizmetleri gören bir memur grubu olduğunu hüküm altına almıştır.

Bu hükmün dışında, kamu kurumlarındaki işleyişi bilenler, Şeflerin görevinin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Çünkü kamu kurumlarında aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yapılan bütün yazışmalarda Şeflerin parafı vardır, sık sık değişen üst yönetim kademeleri nedeniyle işlerin düzenli yürütülmesi, mevzuat gereği olan ya da olmayan bütün komisyonların daimi üyesi, alt kurumlardan sorulan görüş yazılarını cevaplayanı, tüm yazışmalar, ödeneklerin temini ve mevzuata uygun olarak kullanılması, raporlar ve dosyaların hazırlanmasında kamu kurumlarının emektarları Şef’lerdir. Diğer bir tabirle kurumun hafızasıdır.

Ek gösterge düzenlemesinde kimler mağdur edilmiştir?

05.07.2022 tarihinde, 31887 Sayılı Resmi Gazetede 7417 sayılı Kanun ile yayımlanan 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin detaylarını açıklamıştır. 
Yönetim hizmetleri grubunda yer alan İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri, İlçe Şube Müdürleri ve Şefler yer aldı. Özellikle şeflerin 2200 olan ek göstergelerinin, 3600 değil de 2800’e yükseltilerek, Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan diğer memurlarla aynı artışın yapılması, yönetim hizmetlerini gören bu grubu mağdur etti, yaraladı, üzdü.

Kamu Şefleri Yönetim Hizmetlerinde yer alan ve maiyetinde birçok memurun çalıştığı sorumluluk sahibi Yöneticiler olmalarına rağmen 3600 Ek Gösterge kapsamına neden alınmadı? Şeflere 3600 Ek Gösterge verilmeyerek maalesef yine mağdur edilmişlerdir. Kamuda Yönetici olan Şefler hal böyle iken, özlük ve mali hakları bakımından birçok astından ve eşdeğer kadrodan çalışırken de emekli olduklarında da daha düşük ücret almaya mahkum edilmişlerdir.

Ayrıca; düne kadar Şube Müdürlerinin Ek Göstergesi 2200 olduğu ve Şeflerle aynı seviyede olmasına rağmen Şube Müdürlerinin ek göstergesi bu kanunla 3600’e yükseltildi. Yine Şeflerle aynı ek göstergeye sahip din görevlilerinin ek göstergelerinin 2200’den, 3600’e yükseltilmede şeflere yapılmaması adaletsizlik yaratmış,  istenildiğinde din görevlilerine yapılan benzer artışın, şeflere de yapılabileceği görülmüştür. 
Diğer taraftan Adalet Bakanlığında görev yapan Şeflerin Özel Hizmet Tazminatları da şeflerden ortalama olarak %50 oranında fazla olduğu tespit edilmişti. Bu durum anayasanın 10. Maddesinin ilkelerine aykırı olduğu görülmektedir.

Kamu Kurumlarında, iş ve işlemler öncelikli olarak kamu şeflerinin sevk ve idaresinde yürütülmekte hiyerarşik sıralamada yönetici olarak işlem yapan kamu şefleri birçok bilginin yanı sıra memurların sevk ve idaresini yapmaktadırlar. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle 666 sayılı KHK ile kamuda hiyerearşik kademeler arasındaki ücret dengesi bozulmuş, Şef ile Memur arasında 300 TL., Şube Müdür ile arasında 3000 TL.ye varan farklar oluşmuştur. Aslında yapılan düzenlemede 666 Sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret sağlansın diye çıkarıldığı halde birçok kurumda farklı uygulamalar yapılmakta eşitliği bozmaktadır. 

Şef kadrosu yönetici kadroları arasında sayılan bir kadro olup, sorumluluğu olan, gerektiğinde hesap veren, denetim ve teftişlerde her türlü bilgi ve belgeyi temin eden ve ilgili makamlara sunan bir kadrodur. Dolayısıyla Yönetmelikte ve Protokolde Şef görevinin altında olan,  Sayman, Sivil Savunma Uzmanı, Sayman Yardımcısı, Hazine Sayman Yardımcısı gibi kadrolara 3600 Ek gösterge verilmesi, bu kadroların Amiri Hükmünde olan Şef‘lere verilmemesi hiyerarşik ilkelere aykırı olup, yönetici kapsamında olan Şeflerin alt kademedeki mahiyetindeki memurlarının gözünde de itibarlarının sarsıldığı aşikârdır. Bu nedenle; 3600 Ek gösterge Şef kadrosuna da mutlaka verilmesi gerekmektedir. 3600 Ek Gösterge verilmediği takdirde tamamen şeflik unvanı itibarsızlaştırılmış ve haksızlığa uğramış olacaktır. Kurumlarca açılan görevde yükselme sınavı sonucu yönetici olarak hak kazanan Kamuda işi yükünü omuzlayan Şeflerin Ek Göstergelerinin mutlaka 3600’e yükseltilmesi mağduriyetlerinin giderilmesi Kamuda çalışma barışının bozulmaması adına mutlaka sağlanmalıdır.''

Hürriyetçi Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER