Yönetmelik ve Yönergeler Torba Kanun Doğrultusunda Değiştirilmelidir

Torba Kanun’dan sonra oluşan kanun-yönetmelik-yönerge uyuşmazlıklarının ivedilikle giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunduk.

Yönetmelik ve Yönergeler Torba Kanun Doğrultusunda Değiştirilmelidir
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda son yılların en büyük değişikliği, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun’la yapılmıştır. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılırken, bazı maddelerinde de değişikliğe gidilmiştir.
 
Mezkûr düzenlemelerle, 657 sayılı Kanun’un 26. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır” hükmü kaldırılmış, toplu müracaat ve şikâyet disiplin suçu olmaktan çıkarılmıştır. Yine aynı kanunun, “Yükselebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme” başlıklı 37. maddesi yeniden düzenlenerek “…son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Söz konusu kanunun eğitim çalışanlarını yakından ilgilendiren, “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinde, “Hastalık ve Refakat İzni” başlıklı 105. maddesinde, “Aylıksız İzin” başlıklı 108. maddesinde, “Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası” başlıklı 109. maddesinde, “Sicil” başlıklı 110, 118, 119, 120 ve 121. maddelerinde, “Ödül” başlıklı 122 ve 123. maddelerinde düzenlemeye gidilmiştir.
 
Bu düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli yönetmelik (Yönetici Atama, Sicil, Disiplin) ve yönergelerini (İzin, Aylıkla Ödül) doğrudan etkilemektedir.
 
Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, eğitim çalışanlarının, yürürlükte olan yönetmelik ve yönerge hükümlerinden dolayı mağduriyete uğramamaları, uygulamada karışıklık yaşanmaması için değişikliklerden etkilenen yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesini ve eğitim kurumlarının bilgilendirilmesini istedik.Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER