SİNSİ-GİZLİ-HAİN PLAN İŞLİYOR

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Ccedil;atışmacı-kavgacı, &ouml;tekileştirmeci gizli- sinsi-hain plan uygulamadadır. <span>&nbsp;</span></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rkiye i&ccedil;erde ve dışarda tam bir psikolojik &ouml;rt&uuml;l&uuml; savaş arenasıdır. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Irki, dini, etnik, mezhep aidiyeti &ouml;ne &ccedil;ıkartılarak, ortak doku par&ccedil;alanmaya başlamıştır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yalan yanlış bilgilerle, insanlar aldatılıyor, kandırılıyor, y&ouml;nlendiriliyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">G&uuml;ndem değiştiriliyor </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Toplumun ortak milli ve manevi değerlerini alt&uuml;st ediyorlar.</font><br /> <font color="#000000"> Barış, kardeşlik nutukları atıyorlar, toplumu b&ouml;l&uuml;yorlar, kin nefret tohumlarını yeşertiyorlar.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Pişkinlikle ahlaksızca şerefsizce yalan s&ouml;yl&uuml;yorlar.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Ccedil;ağdaş d&uuml;nya ger&ccedil;ekliğine karşın, her konuda orta&ccedil;ağ Arap d&ouml;nemi kişi ve olaylarını referans alıyorlar.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Onlar kim mi? </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Sinsi planın uygulamasında;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> &ouml;nce T&uuml;rkiye&rsquo;de milli devlet algısını, T&uuml;rk Milleti anlayışını, bağımsızlık d&uuml;ş&uuml;ncesini tersy&uuml;z edecek siyaset&ccedil;i, gazeteci, akademisyen, sivil toplum temsilcileri, kirli ve karanlık merkezlerde yetiştirildiler.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Avrupalıların silahla bir t&uuml;rl&uuml; ele ge&ccedil;iremedikleri Anadolu toprakları, silahsız işgalle ele ge&ccedil;irilmiş bulunuyor. Yer altı ve yer&uuml;st&uuml; kaynakları, yabancılarca ele ge&ccedil;irilmiştir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Aydınlar, akademisyenler, gazeteciler;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> yabancı &uuml;lkelerin s&ouml;zc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne soyunmuşlar, zihin kirliliğinde ara&ccedil; haline gelmiştir. Beyinler işgal edilerek <span>&nbsp;</span></font><font color="#000000">etkili ve yetkili olunmuştur.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ne yazık ki saf ve temiz inan&ccedil;lı T&uuml;rklerin desteğini alanlar, etnik kimliklerini gizleyenler eliyle bu gizli ve sinsi ihanet yapılanması s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmektedir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milleti olan bitenleri &ouml;ğrenmeye &ccedil;alışıyor.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Vatan satılırken ve değerler alt&uuml;st edilirken tepki g&ouml;stermemek de, vatana ve millete ihanetin bir t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Bir &ccedil;ok iyi niyetli kimse bile ihanet i&ccedil;inde olduğunu farkında değildir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Varolan savaşların teknik sahaları da geliştirilerek psikolojik y&ouml;nden <b>yıpratma</b></font><font color="#000000"> ve </font><b><font color="#000000">bıktırılma y&ouml;ntemi</font></b><font color="#000000"> uygulanmaktadır. Bastırılmış gizli veya a&ccedil;ık &ouml;rg&uuml;tler, yeniden hortlatılmıştır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kafa karıştırıcı zehirli d&uuml;ş&uuml;nceler, fikirler</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; gazete manşetlerinde, k&ouml;şe yazılarında, TV&rsquo;lerin ekranlarında akıtılmaya devam ediyor.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu nedenle;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> anlatılmayan, eksik ya da yanlış anlatılan ge&ccedil;miş tarihimize ve yakın tarihimize dair olan bitenleri hatırlamak, hatırlatmak şimdi olan bitenleri doğru anlamak ve geleceğe y&ouml;nelik niyetleri netleştirmek gerekir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Olanlar ve olacak olanlar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> t&uuml;m bilinenleri ile anlatılmalıdır. Bu anlatımlar insanları bilin&ccedil;lendirmenin yanında, birlik ve beraberliği de g&uuml;&ccedil;lendirecektir. Var olan bir bilgi, halka en doğru şekli ile anlatılmazsa, halkın bu alandaki boşlukları ve arayışları yanlış ve &ccedil;oğu zaman da tehlikeli bilgiler ile doldurulacaktır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Toplumlar i&ccedil;in en tehlikeli yapı;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların g&ouml;r&uuml;şleridir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir milleti tek bir hedef doğrultusunda toplamak, vatan birliği ve gelişimi i&ccedil;in &ccedil;alıştırmasını sağlamak ancak ve ancak, vatan i&ccedil;in m&uuml;cadele vermiş kişi ve kuruluşlarla ilgili ger&ccedil;ek&ccedil;i bilgileri ve vatan i&ccedil;in verilen m&uuml;cadeleleri en doğru şekilde anlatmaktan ge&ccedil;er.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Sloganlar, kavramlar</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> heyecan verir ancak ama&ccedil;, strateji, kadro ile hareket başarıya ulaşır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rk Devleti;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> hen&uuml;z &ccedil;&ouml;z&uuml;lmemiştir. Dimdik ayaktadır, ayakta kalmaya devam edecektir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rk Milleti;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> ayrıştırma &ccedil;abalarına rağmen b&uuml;t&uuml;n etnik unsurlarıyla birlik ve beraberlik i&ccedil;indedir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Demokrasi i&ccedil;inde, hukuk devleti kurallarına g&ouml;re hareket edilmelidir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Okumalı, &ouml;ğrenmeli, bilmeli ve yapılması gerekene odaklanılmalıdır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Hainin maskesi ne kadar iyi yapılırsa yapılsın bir g&uuml;n d&uuml;şer.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></p>
YORUM EKLE