ŞUBE MÜDÜRLERİNE ZİMMET HAKSIZLIĞI

<br /><br />Sayiştay Denet&ccedil;ileri, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında g&ouml;revli şube m&uuml;d&uuml;rlerine 2009 yılı ekderslerinden dolayı geri &ouml;deme &ccedil;ıkarmışlar. Konunun ayrıntılarını bilmeden yapılan değerlendirmelerde şube m&uuml;d&uuml;rlerine haksızlık yapıldığı g&ouml;r&uuml;lmektedir.<br />&nbsp;<br />&Ouml;ncelikle s&uuml;reci a&ccedil;ıklamakta yarar var.<br />&nbsp;<br />Mill&icirc; Eğitim Bakanlığı Y&ouml;netici Ve &Ouml;ğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin&nbsp; Kararın 10 uncu maddesinin a ve bfıkralarında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında g&ouml;revlilerden y&ouml;netim g&ouml;revi karşılığında haftada 15 saat ekders alacaklar listelenmekteydi. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında g&ouml;revli şube m&uuml;d&uuml;rleri bu kapsamda yer almakta ve kendilerine haftada 15 saat ekders &uuml;creti &ouml;denmekteydi<em>.</em><br />&nbsp;<br />H&uuml;k&uuml;met 375 Sayılı KHK ile bazı memurlara ek &ouml;deme verdi. Bu ek &ouml;demeden &ouml;ğretmenler ve okul y&ouml;neticileri yararlanırken milli eğitim m&uuml;d&uuml;rleri, m&uuml;fettişler, milli eğitim m&uuml;d&uuml;r yardımcıları, il&ccedil;e milli eğitim m&uuml;d&uuml;rleri, şube m&uuml;d&uuml;rleri yararlanamadılar. &Uuml;cret dengesi zaten bozuk olan MEB&rsquo;de dengeler iyice bozuldu. &nbsp;M&uuml;fettiş, Milli eğitim m&uuml;d&uuml;r yardımcısı ve şube m&uuml;d&uuml;rleri &ouml;ğretmenlerden daha az maaş alır hale geldiler.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu duruma tepki olarak başta M&uuml;fettişler Derneği olmak &uuml;zere sivil toplum &ouml;rg&uuml;tlerince Bakanlık &ouml;n&uuml;nde eylemler yapıldı. Gazetelere ilanlar verilerek kamuoyu oluşturuldu. Bunun &uuml;zerine bakanlık dengesizliği gidermek i&ccedil;in&nbsp;&nbsp;ek derslerinde artış yaptı.<br />23 Ocak 2009 Tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe g&ouml;re; &nbsp;Milli Eğitim Bakanlığı Y&ouml;netici Ve &Ouml;ğretmenlerin Ders Ve Ek derslerine İlişkin Karara ş&ouml;yle bir madde eklendi &nbsp;<strong>&quot;<em>EK MADDE 1 &ndash;</em></strong><em>&nbsp;<strong>(1) İl mill&icirc; eğitim m&uuml;d&uuml;r yardımcısı, il&ccedil;e mill&icirc; eğitim m&uuml;d&uuml;r&uuml; ve şube m&uuml;d&uuml;rlerine haftada 10 saat, ilk&ouml;ğretim m&uuml;fettişi ve ilk&ouml;ğretim m&uuml;fettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders &uuml;creti &ouml;denir</strong></em>.&quot; Bu artış sonucunda&nbsp;şube m&uuml;d&uuml;rleri haftada 25 saat ekders almaya başladılar.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2011 yılında m&uuml;fettiş ve y&ouml;neticilerin ekdersleri tamamen iptal edilerek 652 ve 666 sayılı Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerle yerine ek &ouml;deme getirildi. Ancak 2009-2010-2011 yıllarında 3 yıl boyunca ekdersler bu şekilde &ouml;dendi. Sayıştay denet&ccedil;ilerinin Milli Eğitim Bakanlığında yaptığı denetim sonucunda Ekderslerin artırılmasına ilişkin kararın Bakanlığın merkez teşkilatındaki şube m&uuml;d&uuml;rlerine kapsamadığı gerek&ccedil;esiyle kendilerine 2009 yılında &ouml;denen ekderslerin geri &ouml;demesini talep edilmiştir. Şube m&uuml;d&uuml;rlerinden kişi başı &uuml;&ccedil;bin Tl civarında geri &ouml;deme istenmiştir. 2010 ve 2011 yıllarının da geri istenmesi halinde kişi başı onbin Tl civarında bir geri &ouml;deme &ccedil;ıkacaktır.<br />Bu sorun nereden doğmuştur?<br />Ek derslerde artış yapan ek maddede Milli eğitim bakanlığı merkez veya taşra teşkilatına ilişkin bir ibare bulunmayıp genel olarak&nbsp;&ldquo;<strong><em>İl mill&icirc; eğitim m&uuml;d&uuml;r yardımcısı, il&ccedil;e mill&icirc; eğitim m&uuml;d&uuml;r&uuml; ve şube m&uuml;d&uuml;rlerine&rdquo; &nbsp;</em></strong>ifadesi ge&ccedil;mektedir. Burada taşra teşkilatında g&ouml;rev yapan şube m&uuml;d&uuml;rleri diye bir sınırlama getirilmediği i&ccedil;in &nbsp;bakanlık, merkez teşkilatında g&ouml;rev yapan şube m&uuml;d&uuml;rlerine de ek ders artışını uygulamıştır. Fakat Sayıştay denet&ccedil;ilerini bu uygulamanın yanlış olduğu ve artışın taşradaki şube m&uuml;d&uuml;rlerini kapsadığı kanaatindedirler. &nbsp;<br />Bu ekders artışının gerek&ccedil;esi bellidir. 375 sayılı KHK ile verilen ek &ouml;demeden şube m&uuml;d&uuml;rlerinin yararlanamaması sonucu oluşan maaş farkını gidermektir. Bu nedenle bu durumu telafi i&ccedil;in yapılan bir değişikliğin merkez ve taşra teşkilatındaki şube m&uuml;d&uuml;rlerinin tamamını kapsaması gerekir. Yapılan değişiklikte bir yanlışlık g&ouml;r&uuml;l&uuml;yorsa bunu bir anlatım hatası olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Yoksa zaten maaşları az olduğu i&ccedil;in ekdersi artırılmak istenen Bakanlıktaki onlarca şube m&uuml;d&uuml;r&uuml;m&uuml;ze binlerce TL zimmet &ccedil;ıkararak zulmetmiş oluruz ki bu da Devletimizin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne yakışmaz.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu durum mevzuat &ccedil;ıkarırken ne denli dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. &nbsp;Hukuki bir metinden herkes aynı şeyi anlamalıdır. Farklı anlaşılmalara neden olacak d&uuml;zenlemenin faturasını &nbsp;hak etmeyenler &ouml;demek zorunda kalmaktadır. Bakanlığın şube m&uuml;d&uuml;rlerinin yaşadığı bu sorunu kısa s&uuml;rede &ccedil;&ouml;zmesini diliyoruz<br />
YORUM EKLE