SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ KİMLER İÇİN

<p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Ter&ouml;r, hırsızlık, yolsuzluk, r&uuml;şvet, tecav&uuml;z toplumu sarmalamış durumda.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hert&uuml;rl&uuml; ahlaksızlığa, hukuksuzluğa karşı bazıları; dini, ideolojik, etnik a&ccedil;ıdan yaklaşıyor. Tavrını ona g&ouml;re belirliyor.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <br /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Herkesin, hukuka, yargıya bakış farklılıkları olabilir. Ama y&uuml;r&uuml;tmenin, yani idarenin, yani siyasilerin yargıya yaklaşımı ile<b>nasıl b&ouml;yle olur</b>&nbsp;diye sorgulaması &ccedil;ok ilgin&ccedil; bir durum!</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <br /> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hukuk devletinde;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kanun &ouml;n&uuml;nde herkes eşittir, her su&ccedil;un belirlenmiş cezası vardır temel anlayışı vardır.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <br /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><b>Savcı</b>&nbsp;bir soruşturma a&ccedil;sa lehe ise alkış, aleyhe ise karalama!&nbsp;<b>Hakim</b>&nbsp;lehe bir karar verse iyi, aleyhe karar verse karalama!<b>Yargıtay-Danıştay kararları</b>&nbsp;lehe ise &ouml;vg&uuml;, aleyhe ise karalama!&nbsp;<br /> <br /> <b>İlgili ilgisiz, herkes yorum yapıyor.</b><br /> B&ouml;yle bir durumda&nbsp;<b>adalet&nbsp;</b>nasıl dağıtılır.&nbsp;<b>Yandaş&nbsp;</b>savcı-yandaş hakim,&nbsp;<b>karşıt&nbsp;</b>savcı karşıt hakim algılaması ile topluma bunun yansımasının getireceği&nbsp;<b>sonu&ccedil;ları&nbsp;</b>d&uuml;ş&uuml;nen yok. &nbsp;<br /> <br /> Ağzı olan konuşuyor. Hem &ouml;yle konuşuyor ki dersiniz,&nbsp;<b>kin, nefret ve &ouml;fke</b>&nbsp;her etrafa sa&ccedil;ılıyor. Gazeteler, TV ekranlarında yapılan a&ccedil;ıklamalar vatandaşın kafasını karıştırıyor.<br /> <br /> <b>Ya benden yanasın ya karşısın</b>&nbsp;anlayışı toplumu b&ouml;ler.&nbsp;<br /> <b>Siyaset&ccedil;i-yandaş gazeteci, yandaş hukuk&ccedil;u, yandaş akademisyen doğru d&uuml;ş&uuml;necek ama yargı mensubu yanlış d&uuml;ş&uuml;necek,</b>&nbsp;b&ouml;yle bir mantık devlet y&ouml;netiminde istikrarı, toplumsal d&uuml;zeni sağlar mı? Bunun sonu&nbsp;<b>kaos</b>tur. Birileri ısrarla kaos peşinde!. Peki ama neden?<br /> <br /> Anayasa Mahkemesinin, Danıştay&#39;ın ve Yargıtay&#39;ın verdiği her karar tartışma konusu.&nbsp;<b>Kibir, beğenmemezlik</b>&nbsp;denilen illet &uuml;lkeyi sarmış durumda..<br /> <br /> <b>Bazıları</b>&nbsp;yargıya y&ouml;nelik itirazlara&nbsp;<b>marijinal</b>&nbsp;teşhisini koyabiliyor.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Yıllardır bu &uuml;lkede&nbsp;<b>adaletle&nbsp;</b>oynanıyor. Adalet, adaletsizlikle eş anlama getirildi neredeyse. Her yargı d&uuml;zenlemeleri sorun &ccedil;&ouml;zmek yerine yeni sorunları beraberinde getiriyor. İnsanlar adalet aramak i&ccedil;in yetki ve g&uuml;&ccedil; yanlısı bir hukukun insafına sığınmak zorunda kalıyor.&nbsp;<br /> <br /> Hukuk diye &ccedil;ırpınanların anlatmak istediği Yargı bağımsızlığını muhafaza edebilmektir.<br /> Adaletle bu kadar oynanmasını tehlikelidir. Hakk&#39;a değil, bize sığının diyen, b&uuml;y&uuml;k yanlış yapar. Hele bunu yapanlar&nbsp;<b>ben her şeye kadirim</b>&nbsp;moduna girerlerse, bu daha &uuml;rk&uuml;t&uuml;c&uuml; olur.<br /> <br /> <b>Hukukun bittiği yer</b>&nbsp;herkese g&ouml;re değişebilir ama bir ger&ccedil;ek vardır ki o da şu:&nbsp;<b>G&uuml;&ccedil;l&uuml;n&uuml;n keyfiliği ancak yargısal denetimle ve hukuk kuralları ile &ouml;nlenir.</b><br /> <br /> Bir kesime g&ouml;re bu &uuml;lkede hukuk katledilmiştir. Hak, hukuk ve adalet t&uuml;kenmiştir. İşin artık cılkı &ccedil;ıkmış ve endazesi ka&ccedil;mıştır. Diğer kesime g&ouml;re herşey normaldir.<br /> <br /> <b>T&uuml;rkiye;</b>&nbsp;Hukuk devleti ve sosyal devlet olmalıdır. Bunu ise başta siyasilerin savunması gerekir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; hukuk, bir g&uuml;n herkese gerekli olabilir.<br /> <br /> <b>Milletin dediği oluyor</b>&nbsp;diye yandaşlar kollanıp korunuyorsa ve ses &ccedil;ıkmıyorsa, hukuk ve yargı kim i&ccedil;in var kim i&ccedil;in yok sorusu sorulmaz mı?&nbsp;<br /> <br /> <b>Anayasa ve kanunlara istisnasız herkes uymak zorundadır.&nbsp;</b>Anayasa Mahkemesi&#39;nin, Danıştay&#39;ın ve Sayıştay&#39;ın kararları ile gerek&ccedil;eleri ve i&ccedil;tihatları bağlayıcıdır.<br /> <br /> <b>Yargı kararları;</b>&nbsp;y&uuml;r&uuml;tmeyi, yasamayı, Cumhurbaşkanı&#39;nı ve b&uuml;t&uuml;n kurumları da bağlar.<br /> <b>Anayasayı, yasaları ve yargı kararlarını etkisiz hale getirebilmek i&ccedil;in yapılacak her t&uuml;rl&uuml; d&uuml;zenleme, tutum ve davranış</b>; yerine g&ouml;re kanuna veya Anayasaya karşı hile oluşturur.<br /> <br /> Kendisini hukukun &uuml;st&uuml;nde g&ouml;rerek,&nbsp;<b>ben yaptım oldu</b>&nbsp;mantığıyla hukukun fiilen ihlali, &ccedil;ok tehlikelidir. B&ouml;yle bir yolun a&ccedil;ılması, &uuml;lkeyi; Anayasaya, kanunlara ve yargı kararlarına uyulmayan, g&uuml;&ccedil;l&uuml;n&uuml;n haklı olduğu Vahşi Batıya &ccedil;evirir.<br /> <br /> Durum b&ouml;yle iken bu &uuml;lkenin&nbsp;<b>hukuk-siyaset ilişkisinin</b>&nbsp;normalleşmesini beklemek fazla iyimserlik gibi g&ouml;r&uuml;nm&uuml;yor mu?<br /> <br /> <b>G&uuml;n&uuml;n S&Ouml;Z&Uuml;</b>: Adaletin t&uuml;kendiği yerde g&uuml;&ccedil;l&uuml;n&uuml;n zorbalığı başlar.</span></p>
YORUM EKLE