SUÇLAYANLAR VE SUÇLANANLAR

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin yeraltı yer&uuml;st&uuml; zenginlikleri yabancılara devredilmiş hala ekonomideki gelişmeden bahsediyorlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Akıldan bilimden sanattan nasipsiz, T&uuml;rk d&uuml;şmanı, etnik azgın azınlık&ccedil;ılar, demokrasi, &ccedil;ağdaş değerler, aydınlanma d&uuml;şmanı arap&ccedil;ı yobazlar;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&uuml;lkeyi işgal etmiş hala milli irade diyorlar</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Karanlık odaklar sosyal yapıyı d&uuml;zenliyor hala halk iradesi diyorlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Halk dinli dinsiz diye etnik ve mezhep ayrışmasına y&ouml;nelmiş hala birlik diyorlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yaşanan ger&ccedil;ekler ortada iken bunların tartışılması yerine yıllar &ouml;ncesinin konularını g&uuml;ndeme getirip tartıştırıyorlar, hala y&uuml;zleşelim diyorlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Herkes birbirini su&ccedil;luyor. Kim haklı kim haksız?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kim doğruyu s&ouml;yl&uuml;yor, kim yalan s&ouml;yl&uuml;yor?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kim ger&ccedil;eği a&ccedil;ıklıyor kim yanıltıyor?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Su&ccedil;lu ayağa kalk!</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bu s&ouml;z&uuml; T&uuml;rk filmlerinde g&ouml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z. Ger&ccedil;ek hayatta &ouml;yle midir acaba. Sanırım &ccedil;oğunuz duruşmalara gitmişsinizdir veya TV&rsquo;lerden izlemişsinizdir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&Ccedil;eşitli gerek&ccedil;elerle bir&ccedil;ok kişi tutuklu, yargılanıyorlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ya siyaset&ccedil;iler!</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Deniyor ki siyaset&ccedil;iyi, se&ccedil;ilmişi halk sandıkta ancak ve ancak cezalandırabilir onun dışında o yargılanamaz, hesap veremez.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Cezaevlerine bakın. Y&uuml;z binin &uuml;zerinde cezaevinde kalanlar i&ccedil;inde kimler var?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir tane siyaset&ccedil;i, m&uuml;teahhit, iş adamı, gazeteci, sanat&ccedil;ı, b&uuml;rokrat yargılanınca tutuklanınca hemen ayağa kalkılıyor, yargılanamaz tutuklanamaz deniliyor..</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bazı mahkumlar i&ccedil;in VIP cezaevi. Ya garibanlar</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bana bazen diyorlar ki;&nbsp;<b>garibanizm edebiyatı yapma</b>.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Peki! Soruyorum&nbsp;<b>hukuk kimler i&ccedil;in?</b></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yargı;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;g&uuml;&ccedil;l&uuml;y&uuml; korumak, kollamak, garibanı ise susturmak ve sindirmek i&ccedil;in kullanılmıyor mu?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&uuml;lkeyi y&ouml;netir, devleti idare eder.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;gizli tanık olur, etkisizleştirilecek kişileri su&ccedil;lama aleti olur</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;u</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ter&ouml;ristlerle pazarlık yapar, g&ouml;rev yaptı denir, korunur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;milletvekili olur, dokunulmazlık zırhı ile VIP&rsquo;lerden yararlanır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;memur olamaz, memurluktan iskat edilir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ihale alamaz kimi su&ccedil;lu ihale alır, Ali Dibolar milletvekili olur, davalar durur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;siyasi iktidar yanlısı b&uuml;rokrattır, kimse dokunamaz</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;milletvekili olur, davalar durur, oğlu gemi alır, ne olmuş gemicik denir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;uzun yıllar yurt dışına ka&ccedil;ar d&ouml;ner, milletvekili olur, arkadaşları kayıp trilyon davasından mahkum olur o makam sahibi olur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Başbakanlık m&uuml;steşarı olur, intihalden profes&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; alınır, milletvekili olur, bakan olur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Bakanlık m&uuml;steşarları, yasa &ccedil;ıkarmak &uuml;zere milletvekili olur, davalar durur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;katil afla &ccedil;ıkar, yasa &ccedil;ıkartmak &uuml;zere milletvekili olur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ter&ouml;r eyleminden dolayı tutuklanır, milletvekili olur, davalar durur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimi su&ccedil;lu</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ahlaksızlıktan r&uuml;şvetten meslekten ihra&ccedil; edilir, hakimliğe tekrar kabul edilir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Su&ccedil; işleyenler nasıl terfi ediyor? Garip değil mi?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Garip T&uuml;rkiyem.</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;T&uuml;m bunlara rağmen; se&ccedil;imde oyunu neden ve ni&ccedil;in kime verdiğini bilmeyen garip insanlar &uuml;lkesi. Daha &ccedil;ok soysunlar daha &ccedil;ok &ccedil;alıp &ccedil;ırpsın daha &ccedil;ok kandırsınlar diye yalan s&ouml;yleyenlere oy veren garibanlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">M&uuml;stehaklar mı desem bilmem ki?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Peki ya yargı!</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;vencesiz kanun adamı, seyrediyor olan biteni. Arada sırada bir mankeni g&ouml;zetim altına alır, g&uuml;ndemi meşgul eder. &Ccedil;aresiz seyreder. Peki neden? Nasıl mı bakın!</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Peki! Bu kanun adamı nasıl olur da; g&uuml;&ccedil;l&uuml;-etkili kişi ya da kişilerle ilgili hukuku işletebilir?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kanunlar &ccedil;ıkarılmış, Meclis şu kadar s&uuml;re &ccedil;alışmış, kime ne? Sana ne, bana ne?</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Meclis;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;dokunulmazlık zırhıyla donanmış, lacivert elbiselilerin fısıldaştıkları,&nbsp; fakir fukaranın vergileriyle g&uuml;vence altında olduğu mekan. Birbirlerinin gırtlağına sarılan, kafalarını kırarım diyen, kravat &ccedil;ekenlerin yer aldığı yer.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Demokrasiniz, oyunuz, hukuk devletiniz hayırlı olsun!</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Kişiye g&ouml;re adaletsizlik yapılıyorsa felaket yakındır</span></p></div>
YORUM EKLE