TAŞIMALI ORTAÖĞRETİMDE YOL ve PARALI YURT SORUNU

<p> MEB orta&ouml;ğretim &ouml;ğrencilerinin taşıma kapsamına alınmasıyla ilgili bir<br /> genelge yayımladı. 2012/32 sayılı genelgede &ccedil;ok &ouml;nemli iki sorun var.<br /> Bunlardın birisi mesafe konusunda;<br /> Bakanlık taşımalı orta&ouml;ğretim genelgesinde&nbsp; &ldquo;5 kilometreden daha az ve<br /> 30 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmayacaktır&rdquo; esasını<br /> getirmiştir. Taşımalı İlk&ouml;ğretim uygulamasında ise &ouml;ğrencisi taşınacak<br /> yerleşim yerinin taşıma merkezi ilk&ouml;ğretim okuluna uzaklığının iklim<br /> şartları ve yol g&uuml;venliğine g&ouml;re en az 2 km olması esastır.<br /> Gerektiğinde bu uzaklığın 1,5 km&rsquo;ye kadar indirilmesine Planlama<br /> Komisyonu karar verebilir.<br /> &Uuml;lkemizdeki iklim ve yol şartları dikkate alındığında 5 km&rsquo;lik mesafe<br /> lise &ouml;ğrencileri i&ccedil;in de &ouml;zellikle kış aylarında y&uuml;r&uuml;nmesi olduk&ccedil;a zor<br /> bir mesafedir. 14 yaşındaki bir lise &ouml;ğrencisinin&nbsp; okuluna geliş-gidiş<br /> her g&uuml;n 10 km&rsquo;ye yakın yol y&uuml;r&uuml;mesi olduk&ccedil;a zordur. Bu mesafe makul<br /> bir d&uuml;zeye d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmelidir. Anadolu&rsquo;yu iyi tanıyan birisi olarak bu<br /> mesafenin 3 km&rsquo;yi ge&ccedil;memesi gerektiği kanaatindeyim. Zaten taşımalı<br /> ilk&ouml;ğretim kapsamındaki ortaokul &ouml;ğrencileri i&ccedil;in bu mesafe 2 km dir.<br /> Her ne kadar fiziksel gelişimi dikkate alarak bu masafe lisede biraz<br /> artırılsa da 5 km. fazladır. Taşıma merkezine 4,5 km. mesafedeki bir<br /> k&ouml;yden ilkokul ve ortaokul &ouml;ğrencilerini taşırken liseye gidecek<br /> &ouml;ğrencilere siz y&uuml;r&uuml;yerek gelin demek vicdanları sızlatır. Taşıma<br /> kapsamına alınmadıklarından Sivas&rsquo;ın ayazında yol kenarlarında<br /> okullarına gidebilmek i&ccedil;in elleri ayakları buz kesmiş, titreyerek ara&ccedil;<br /> bekleyen &ouml;ğrencileri g&ouml;rmek i&ccedil;imi hep sızlatmıştır. Bu t&uuml;rl&uuml;<br /> manzaralara aşina olmayan bakanlık yetkililerinden ricamız mesafenin<br /> d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi ve &ccedil;ocuklarımızın mağdur edilmemesidir. En azından<br /> ilk&ouml;ğretimde olduğu gibi komisyonlara mesafeyi kısaltma konusunda<br /> takdir yetkisi tanınmalıdır.<br /> Genelgedeki ikinci sorun ise &ouml;ğrencilerin yurda yerleştirilmesi<br /> konusundaki hatadır. Genelgenin 11 ve 12 nci maddelerinde &ldquo; 2012-2013<br /> eğitim &ouml;ğretim yılında Taşımalı Orta&ouml;ğretim Uygulamasına bu Genelgede<br /> belirtilen şartları taşıyan 9. 10. 11. ve 12. sınıf &ouml;ğrencileri<br /> alınacaktır. &Ouml;ğrencilerin &ouml;ncelikle ilgi (&ccedil;) ve (d) Y&ouml;netmelik<br /> esaslarına g&ouml;re pansiyonlara yerleştirilmeleri sağlanacak ve<br /> pansiyonlardaki boş kapasiteler doldurulacaktır. Pansiyona<br /> yerleştirilemeyen &ouml;ğrenciler taşımalı orta&ouml;ğretim kapsamına<br /> alınacaktır.&rdquo; denilerek &ouml;ncelikle pansiyonların doldurulması<br /> istenmiştir.<br /> &nbsp;Genelgenin 20. Maddesinde ise &ldquo;30 km &uuml;zerindeki yerleşim birimleri<br /> ile taşıması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan<br /> yerleşim birimlerindeki &ouml;ğrenciler, ilgi (c) Kanun ve ilgi (d)<br /> Y&ouml;netmelik esasları doğrultusunda Devlet Parasız Yatılılık Sınavları<br /> sonu&ccedil;larına g&ouml;re yerleştirme işlemleri sonrasında a&ccedil;ık kalan<br /> kontenjanlara yapılan mahalli sınavlara katılmaları i&ccedil;in<br /> y&ouml;nlendirilecek veya mahalli imk&acirc;nlar &ccedil;er&ccedil;evesinde paralı yatılı<br /> olarak barınmaları sağlanacaktır.&rdquo;h&uuml;km&uuml; konulmuştur.<br /> Burada ciddi bir mantık hatası vardır. . &Ouml;ncelikle taşıma kapsamına<br /> alınmayacak 30 km. mesafenin dışında kalan yerleşim yerlerindeki<br /> &ouml;ğrencilerin yurda yerleştirilmesi gerekirken diğerlerinin yurda<br /> yerleştirilip 30 km yi ge&ccedil;enlerin ise hem taşınmayıp hem de mahalli<br /> imkanlarla paralı yatılı olarak okumasının istenmesi olmayacak bir<br /> iştir. Bu &ouml;ğrencilerin pansiyon parasını kim verecektir? Mahalli<br /> imkandan kasıt nedir? Mahalli imkanla karşılanması s&ouml;zkonusu olmazsa<br /> veliden pansiyon parası mı alınacaktır? Bir yandan orta&ouml;ğretimi<br /> zorunlu yapıp diğer yandan veliden pansiyon parası almak uygulamanın<br /> ruhuna aykırı değil midir? Orta&ouml;ğretim artık zorunlu ise ya &ouml;ğrenci<br /> taşınmalı veya devlet tarafından yatılı okutulmalıdır. Pansiyonda<br /> paralı kalması gibi bir durum asla s&ouml;zkonusu olmamalıdır.<br /> Sonu&ccedil; olarak taşımalı orta&ouml;ğretim genelgesinde iki d&uuml;zeltme<br /> yapılmalıdır. 5 km mesafe şartı d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmeli, &ldquo; 30 km &uuml;zerindeki<br /> yerleşim birimleri ile taşıması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları<br /> elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki &ouml;ğrenciler &ouml;ncelikli olarak<br /> pansiyonlara yerleştirilecektir.&rdquo; esası getirilmelidir.</p>
YORUM EKLE