TEHDİT BÜYÜK: SÜRÜKLENEN TÜRKİYE

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">T&uuml;rkiye; tarihine, kimliğine, birliğine, b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne, değerlerine ihanete zorlanıyor.</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Batı</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">; B&uuml;y&uuml;k Ortadoğu Projesi kapsamında başlattığı Ortadoğu&rsquo;yu kaosa itmek sonrada kendi denetiminde yeni yapılanmaya kapı aralamak i&ccedil;in fitne ateşini yaktı. Libya ve Tunus&rsquo;ta amacına ulaşan <strong>batı</strong></font><font color="#000000">, Yemen ve Mısır&rsquo;da istediğini ger&ccedil;ekleştiremedi. Şimdi ise Suriye ve İran&rsquo;a y&ouml;nelik komşu olan T&uuml;rkiye&rsquo;yi </font><strong><font color="#000000">ko&ccedil;başı</font></strong><font color="#000000"> olarak kullanmak istemektedir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><strong><span style="font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Yeni D&uuml;nya D&uuml;zeni</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">, &ouml;zelleştirme, k&uuml;reselleştirme ve post/modernizm &uuml;zerine oturmuştur. T&uuml;m bu kavramlar, azgelişmiş &uuml;lkelerin &ouml;n&uuml;ne &ouml;rt&uuml;l&uuml; işgaller, ter&ouml;r eylemleri, toplum m&uuml;hendisliği, psikolojik harp, algı y&ouml;netimi, beşinci kol faaliyetleri, karanlık savaş y&ouml;ntemleriyle birlikte y&uuml;r&uuml;t&uuml;l&uuml;yor.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">&nbsp;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">D&uuml;nya&rsquo;da ABD ve AB&rsquo;ın &ccedil;&ouml;k&uuml;ş&uuml; konuşuluyor</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">. Bu algıyı değiştirmek isteyen <strong>ABD</strong></font><font color="#000000">; NSA-CIA-FBI-Pentagon danışmanları operasyonlarıyla, &ouml;zellikle Ortadoğu&rsquo;da, Kuzey Afrika&rsquo;da,&nbsp; Asya&rsquo;da ve T&uuml;rkiye&rsquo;de birlik ve b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;, bağımsızlığı savunanları etkisizleştirerek, &uuml;lke y&ouml;netimine y&ouml;n vermektedir. ABD, </font><strong><font color="#000000">Kaos&rsquo;tan d&uuml;zene</font></strong><font color="#000000"> doktrinini uygulamaktadır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">&nbsp;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Bunları;</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> operasyonlar adı altında yaparak, &uuml;lkelerdeki toplum ve devlet d&uuml;zenini alt&uuml;st etmektedir. <strong>Ana hedef;</strong></font><font color="#000000"> korkutmaktır, ama herkesi, herkesi korkutmak, sindirmek, yıldırmak ve insanları &ccedil;aresizliğe d&uuml;ş&uuml;rmek. Bu siyaseti ve onun hukukunun artık hi&ccedil;bir engel tanımadığını herkese g&ouml;stermektir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bu sayede istedikleri gibi, <strong>her &uuml;lkeyi</strong></font><font color="#000000"> teslim alacaklarını ve y&ouml;neteceklerini hesaplamışlardır. Bunu da ABD&rsquo;li danışmanları denetiminde taşeronları ile y&uuml;r&uuml;t&uuml;yorlar.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">&nbsp;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><strong><span style="font-size: 12pt;"><font face="Calibri">ABD</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> bu taşeronları, son kullanma tarihlerine kadar değişik d&uuml;zeylerdeki operasyonlarda da kullanacaktır. Sonra da son kullanma tarihinde deliğe s&uuml;p&uuml;r&uuml;leceklerdir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">&nbsp;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><strong><span style="font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Jeopolitik g&uuml;&ccedil;,</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> boşluk alanlarında yaşanan &ccedil;atışma ve krizler ile asimetrik tehditler, T&uuml;rkiye ve d&uuml;nya g&uuml;ndemindedir. Risk ve tehditlerin, simetrikten asimetriğe doğru uzanan geniş bir yelpazeye yayıldığı bir d&ouml;nemde, T&uuml;rkiye&#39;nin yeni g&uuml;venlik algılamalarını doğru ve ger&ccedil;ek&ccedil;i belirlemesinin gereği a&ccedil;ıktır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">&nbsp;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">T&uuml;rkiye&#39;nin g&uuml;venlik kaygıları temel olarak;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">- Toplumsal dokuyu tehdit eden girişimler,</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">- Uzun menzilli f&uuml;zeler ve kitle imha silahlarının yayılması,</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">- Dini değerleri istismara dayalı faaliyetler ve i&ccedil; ve dış kaynaklı b&ouml;lgesel &ccedil;atışmalardan kaynaklanmaktadır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Jeostratejik ve jeopolitik</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> konumu itibariyle d&uuml;nyanın en istikrarsız b&ouml;lgeleri olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu&#39;nun ortasında yer alan <strong>T&uuml;rkiye&#39;nin g&uuml;venlik stratejisi;</strong></font><font color="#000000"> &uuml;lkenin ulusal bağımsızlığını, egemenliğini, toprak b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, ulusal ve uluslararası &ccedil;ıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına dayanmalıdır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">T&uuml;rkiye, g&uuml;venlik stratejisinde;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">- B&ouml;lgesinde bir g&uuml;&ccedil; ve denge unsuru olmayı,</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">- &Ccedil;evresinde bir Barış ve G&uuml;venlik Kuşağı oluşturmayı,</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">- Bulunduğu b&ouml;lgeye ve &ouml;tesine y&ouml;nelik strateji ve g&uuml;venlik &uuml;reten bir &uuml;lke olmayı,</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">- D&uuml;nya &uuml;lkeleriyle iş birliği, yakınlaşma ve olumlu ilişkiler geliştirmek i&ccedil;in girişimlerde bulunmayı hedef olarak se&ccedil;melidir.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><strong><span style="font-size: 12pt;"><font face="Calibri">T&uuml;rkiye;</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> kendi g&uuml;venliğine doğrudan etkileri gibi risk ve tehditlere, başka &uuml;lkelere endeksli yaklaşım i&ccedil;inde olmamalıdır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;venliğin b&ouml;l&uuml;nmezliği ve kapsamlı g&uuml;venliğe dayalı b&uuml;t&uuml;nsel yaklaşım, Milli G&uuml;venlik Sistemi i&ccedil;erisinde algılanmalıdır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><strong><span style="font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Birinci d&uuml;nya savaşında</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> y&uuml;z binlerce T&uuml;rk askerini katlederek Suriye&rsquo;yi işgal edenler ile işbirliği tarihi de İslamiyet&rsquo;e de, T&uuml;rk Milleti&rsquo;ne ihanettir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Irak&rsquo;ı İran&rsquo;a karşı savaştıran sonrada Kuveyt&rsquo;i işgale teşvik eden sonrada BM &uuml;yesi &uuml;lkeyi işgal ettin diye topyek&uuml;n saldıran <strong>ABD-AB</strong></font><font color="#000000">&rsquo;ın bu sinsi kirli oyunlarına alet olunmamalıdır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <strong><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">&nbsp;</font></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><strong><span style="font-size: 12pt;"><font face="Calibri">T&uuml;rkiye&rsquo;nin milli g&uuml;venliği</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">, komşularıyla sağlıklı dostane ilişkilerden ge&ccedil;er. ABD ve AB&rsquo;ın tarihi emelleri ve beklentileri ortada iken bunları yok saymak, T&uuml;rkiye&rsquo;nin yararına değildir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&rsquo;yi y&ouml;netenler tarihi sorumluluklarıyla başbaşadır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><strong><span style="font-size: 12pt;"><font face="Calibri">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</font></span></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Maceralarla kahraman olunmaz<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></p>
YORUM EKLE