TETİKÇİ TİPLER

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Toplumda değişik <b>insan tipleri</b></font><font color="#000000"> vardır. Biyolojik yapıları farklı olduğu gibi, aldıkları eğitim, sosyal &ccedil;evre, stat&uuml;, kariyer, kişilik farklılaşmasını getirir. Toplumda her bireyin ayrıklaşan kişilikleri, &ccedil;eşitlilik oluşturur.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ancak &ouml;ylesine <b>bazı tipler vardır</b></font><font color="#000000"> ki; </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bunların;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> d&uuml;ş&uuml;nme yetenekleri yok, doğru bildiklerini sorgulama yetenekleri yok, yanılmış olabilirim şeklinde bir &ouml;zeleştiri becerileri yok, değişim de &ccedil;aplarına uygun değil.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yalnızca farklı d&uuml;ş&uuml;nenlere k&uuml;f&uuml;r etmek gibi pis de bir alışkanlıkları var.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yani, <b>bu tipler</b></font><font color="#000000"> &ccedil;ok beğenirmiş ve ulaşmaya &ccedil;alışırmış gibi yaptıkları, d&uuml;r&uuml;st insan anlayışının temeline aykırıdır!</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bunlar; </span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">kendini ispatlama &ccedil;abasındalar. Sağa sola &ccedil;amur atmakla tatmin olduklarını zannederler.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İtibarsızlığın ka&ccedil;ınılmaz depresyonunu yaşarlar.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İddialıdırlar ancak ciddiye alınmamazlığın handikabını yaşarlar.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Başkalarının hakkını savunmak adına komik duruma d&uuml;şerler.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Ne s&ouml;ylesen, ne anlatsan anlamayan, kendi kafalarında oluşturdukları d&uuml;nyanın saplantıları i&ccedil;indedirler. Makam sahibi olmuşlardır, unvan sahibi olmuşlardır, servet sahibi olmuşlardır ama kişilik &ouml;z&uuml;rl&uuml;s&uuml; olarak kalmışlardır. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&Ccedil;arpık inan&ccedil;larına, etnik k&ouml;kenlerinin gereğine g&ouml;re hareket ederler.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Birilerinin adına hareket ederek itibar kazanma peşindedirler.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bunlar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> her yere <b>kafa karıştırıcı</b></font><font color="#000000"> mail g&ouml;nderirler.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Tehdit olarak g&ouml;rd&uuml;kleri kişilerle ilgili akla hayale gelmeyen iftiralar atmayı g&ouml;rev bilirler.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Karanlık odakların birer saldırı silahıdırlar.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&Ccedil;amur at izi kalır anlayışı ile olabildiğince zehir kusurlar.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Her konuda <b>istismarcılardan</b></font><font color="#000000"> s&ouml;z ediyorum.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Biz de</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> anlatmaya &ccedil;alışıyoruz. Kimisi kıskan&ccedil; olduğu i&ccedil;in, kimisi bizden nefret ettiğinden, kimisi belli ideolojilerin s&ouml;zc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yaptığından, kimisi de her ne pahasına olursa olsun d&uuml;şmanlık g&uuml;tmeye kararlı ve yeminli bulunduğundan, <b>yazdıklarımızı</b></font><font color="#000000"> anlamadı, anlamıyor.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">S&ouml;z ve yazı</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> her insanın bir diğerine yansıması olduğu i&ccedil;in artık kanıksanmıştır. Yani i&ccedil;eriği değil şekli &ouml;ne &ccedil;ıkmıştır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Anlama sorunu</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">, insanlık tarihi boyunca var olan, olacak bir ger&ccedil;ekliktir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bug&uuml;n en cahil, en k&uuml;t&uuml;k, en mankafa insan bile bir yazının ne anlama geldiğini, okuyucuları neye &ccedil;ağırdığını bilir. En dangalak kişi bile bile itibarsızlığın hıncını, iftiralar atarak, sağa sola bildirim de bulunmaz. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yazılarımla ilgili, hi&ccedil;bir karşıt d&uuml;ş&uuml;nce sahibi, akıllı, normal insandan <b>bu adam</b></font><font color="#000000"> </font><b><font color="#000000">ne yazıyor, neden yazıyor, &ccedil;elişki var</font></b><font color="#000000"> dediğini duymadım. Ancak akli dengesi bozuk tipler aleyhime hakaret i&ccedil;eren yazılar g&ouml;nderiyor.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bu ise normal durumdur. Aksi halde, <b>ne yazıldığının</b></font><font color="#000000"> okunduğunun hi&ccedil;bir pratik &ouml;nemi kalmaz. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir <b>yazının i&ccedil;eriği</b></font><font color="#000000"> de, nihayet bir d&uuml;ş&uuml;nce ile ilgili </font><b><font color="#000000">yorum</font></b><font color="#000000">dur, </font><b><font color="#000000">bakış</font></b><font color="#000000">tır. Bazıları bilginin kelimesini değiştirmekte ve &ccedil;arpıtmakta da sakınca g&ouml;rmeyebilir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ger&ccedil;ekten <b>bazı kişilik &ouml;z&uuml;rl&uuml;s&uuml; tipler</b></font><font color="#000000"> en basit olayları kavrayamadıklarından ger&ccedil;ekleri de anlayamamaktadırlar.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Neden bunları yazmak gereği duydum.</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Bazı kafadan kontak tiplerin yalan yanlış bilgilerle sağa sola mail g&ouml;ndererek aklınca yıpratma &ccedil;abalarına girişmeleridir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bir anlayış, bakış</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> bir ideolojidir. <b>ideolojiler</b></font><font color="#000000"> bir d&uuml;nya g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. Yaşam bi&ccedil;imini &ouml;nerir. O kadar ki, bir şey olmak i&ccedil;in onun &uuml;yesi olmaya bile gerek yoktur! </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Her ideolojinin dogmaları vardır. Bunlar tartışılamaz. Karşı &ccedil;ıkan da tepelenir. İdeolojilerin tartışılamayan <b>iddialarından biri de</b></font><font color="#000000"> &ouml;nderlerine biat, itaat ve yazılarının, kitaplarının okunması gerekliliğidir. B&ouml;ylece cahil halkın </font><b><font color="#000000">anlayacağı</font></b><font color="#000000"> ve b&ouml;ylelikle de </font><b><font color="#000000">yanlış d&uuml;ş&uuml;ncelerden</font></b><font color="#000000"> kurtulacağı varsayılır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yani, o, bu b&ouml;yledir dediği zaman insanlar, aydınlanacaktır. Anladık&ccedil;a tam tersine belki d&uuml;ş&uuml;ncesine daha &ccedil;ok sarılacağı hi&ccedil;bir kişinin aklına gelmez.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;N S&ouml;Z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Zihinsel algılama sorunu yaşayanlara kulak asma, seni etkiler.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></p>
YORUM EKLE