TÜRK BEKLENENDİR

TÜRK BEKLENENDİR

Trablusgarp 1911.
Enver Paşa’nın çocukla iletişimi çok ilginç. Göz teması için çömelmiş. Ve tüm dikkati çocukta. Çocuğun da tüm dikkati onda. Pedagojik formasyon derslerinde çocukla iletişim nasıl olmalı sorusunun cevabı bu karedes saklı.
20.Yüzyılın ilk çeyreğinde Kuzey Afrika'dan Pamirler'e ve oradan Makedonya dağlarına uzanan topraklarda çocuklara en çok verilen isim Enver. Bu bakış, her değeri hak eden bir bakış.
Neden"TÜRK BEKLENENDİR" sorusunun cevabı bu bakışta saklı. Mehmetçiğin adım attığı tüm topraklarda rastladığımız; Erinden eratına,subayından başkomutanına hep aynı bakış.
Aksaçlı ninelerimizin ve aksakallı dedelerimizin çocuklarla olan iletişimlerinde neden çömeldikleri ve çocukla göz teması kurdukları üzerine düşünmek gerek.  Hiç biri bunu pedagoji derslerinde öğrenmedi ve de büyük çoğunluğu okur yazar dahi değildi. Çocukla ideal iletişim yolunun bu olduğunu ve iletişimi çocuğun saçını okşayarak sonlardıklarını hepimiz belleklerimizde hatırlarız. Daha güzeli bunu bilimsel bir ilke olarak değil, gönülden bir ilke olarak hayata geçirmeleriydi. Çocukların gözlerine bakarken o gözlerde yarına dair kendi umutlarını görürlerdi.Yarım kalacacak umutlarının devamını o gözlerdeydi. Her çocuk geleceğe yazılmış bir muktuptu onlar için. Hiçbir zaman çocuğa tepeden bakmadılar. 
Evet Türk beklenendir ve onu beklenen kılan Türk kültürünün derinliklerinde saklı olan hazinellerdir.
Ruhları şad olsun.

YORUM EKLE