TÜRK MİLLETİ VE ORTAK DOKU

<div class="adn ads" data-legacy-message-id="1618984963f238b8" data-message-id="1618984963f238b8" style="padding-bottom: 20px; border-left: 1px solid transparent; padding-left: 8px; font-family: arial, sans-serif;"> <div class="gs" style="margin-left: 44px;"> <div class="ii gt " id=":lf" style="font-size: 12.8px; direction: ltr; margin: 5px 15px 0px 0px; padding-bottom: 5px; position: relative;"> <div class="a3s aXjCH m1618984963f238b8" id=":lg" style="overflow: hidden;"> <div dir="ltr"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">A</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">sya ve Avrupa tarihi T&uuml;rkler olmadan yazılamaz diyen namuslu Batılı Tarih&ccedil;iler varken, bizdeki emperyalizmin yerli işbirlik&ccedil;ileri kafaları bulandırmaya &ccedil;alışmaktadır.</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin Fransız, Alman, İngiliz, Rus, &Ccedil;in milletinin meydana gelişi gibi tarihsel bir s&uuml;re&ccedil; sonucudur</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rk Milleti;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;T&uuml;rk kurucu unsurunun, diğer M&uuml;sl&uuml;man unsurlarla kurduğu sosyolojik, k&uuml;lt&uuml;rel bir yapıdır. Irk&ccedil;ılıkla bir alakası yoktur. Sel&ccedil;uklu ve Osmanlı tarihlerinin evriminin eseridir. Anadolu insanına bir aidiyet duygusu vermede bu tarih &ccedil;izgisi esastır.</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Her devletin i&ccedil;inde birbirine her y&ouml;nden benzemeyen yurttaşlar vardır. Ve her zaman olacaktır. Evli &ccedil;iftlerin arasında bile benzeşmeyen yanların bulunması doğal sayılır. &Ouml;yle ki yaşamları sabah yediklerinden, akşam yatağa giriş bi&ccedil;imine kadar ortak y&ouml;nleri sayesinde evlilikleri s&uuml;r&uuml;p gitmektedir.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Her toplumda; ortak y&ouml;nlerle, farklılıklar</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;birlikte yaşar. Ancak bu farklılıkları olduğundan fazla b&uuml;y&uuml;tmek kişisel d&uuml;zeyde bir hastalıktır. Bu kişisel d&uuml;zeyde olduğu gibi k&uuml;&ccedil;&uuml;k veya b&uuml;y&uuml;k k&uuml;meler, yani halklar arasında da olabilir. Bu daha &ccedil;ok biz diyenlerle onları ayırmaya &ccedil;alışan bir anlayıştır.</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ruhbilimci Sigmund Freud</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">; bu biz-onlar yabancılaşmasına K&uuml;&ccedil;&uuml;k Farklılıklar Narsizmi diye bilimsel bir ad koymuştur. Narsizmin s&ouml;zl&uuml;k anlamı kendine hayran olmadır. Başka bir deyişle başkalarındanfarklı olan k&uuml;&ccedil;&uuml;k yanlarını abartmak ve onlara bir &ccedil;eşit aşık olmaktır. Freud, bu eğilimi farklılık ve d&uuml;şmanlık duygularının temeli diye tanımlamıştır.</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Freud bu tanımıyla;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;toplumsal rahatsızlığa bir ad koymuştur. Oysa, Jonathan Swift aynı konuyu daha &ccedil;ok &ccedil;ocukların okuduğu G&uuml;lliver&#39;in Seyahatleri kitabında Liliput ve Blefuscu adındaki iki devletin aralarındaki&ccedil;ok uzun s&uuml;ren savaşın sebebi olarak tanımlamıştır. Kitapta, bu savaşın nedeni şu anlaşmazlığa bağlanmıştır:</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&quot;Yumurta neresinden kırılmalı? Sivri ucundan mı yoksa daha yassı olan gerisinden mi?&quot; Bu y&uuml;zden &ccedil;ıkan ve aylarca s&uuml;ren savaşta b&uuml;y&uuml;k felaketler yaşanır. Bu romanda da belirtilmeye &ccedil;alışıldığı gibi; &ccedil;atışan iki k&uuml;me sa&ccedil;ma bir g&ouml;r&uuml;ş&uuml; g&ouml;z ardı etmek yerine, bu uğurda kan d&ouml;kmeyi tercih etmektedir.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yakın ve uzak tarihte bu sa&ccedil;malıkların &ccedil;ıkarttığı bir&ccedil;ok savaş vardır.&nbsp;<b>Latin katolikleri</b></font><font color="#000000">&nbsp;İsa&#39;nın &ccedil;armıha gerilmesinin sembol&uuml; olarak g&ouml;ğ&uuml;slerinde ha&ccedil; bi&ccedil;iminde istavroz &ccedil;ıkartırlar, kenellerini &ouml;nce sola sonra sağa g&ouml;t&uuml;r&uuml;rler.&nbsp;</font><b><font color="#000000">Bizans katolikleri ise</font></b><font color="#000000">&nbsp;&ouml;nce sağa sonra sola g&ouml;t&uuml;r&uuml;rler ki k&uuml;&ccedil;&uuml;k&#39; farklılık buradadır. Ama bu y&uuml;zden savaşmışlardır.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">K&uuml;&ccedil;&uuml;k farklılık narsizmine bir &ccedil;ok &ouml;rnek verilebilir. Aynı dili konuşup aynı dinden olan Araplar, peygamberin en yakın 4 arkadaşından &Ouml;mer, Osman ve Ali&rsquo;yi ve torunlarını katlettiler. Abbasiler iktidara gelince Emevi liderlerini mezarlarında &ccedil;ıkararak vahşice cezalandırdılar.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Afrika&rsquo;da</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">; Hutiler veTutsiler arasındaki fark ise sivri ve yassı burun şeklinin abartılmasındanbaşka bir şey değildi.</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Pakistan&rsquo;da;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;M&uuml;sl&uuml;man doğu Bengalliler kendilerine ayırım yapıldığını iddia ettiler. Daha sonraki s&uuml;re&ccedil;te bu b&ouml;lge 1971 &#39;de Bangladeş&#39;i kurdu.</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hindistan&#39;da;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;Gucareti ve Mahastıran kadınları her ikisi de Hindu&rsquo;dur ve iki ayrı ama birbirine yakın dil konuşurlar. Genel g&ouml;r&uuml;n&uuml;mleri de aynıdır. Ancak, birinciler sari denilen giysilerini sağ omuzdan diğerleri sol omuzdan ge&ccedil;irirler. Ama yine de bu k&uuml;&ccedil;&uuml;k farklılığı &ccedil;ok &ouml;nemserler. Yine;&nbsp;<b>Sikhler,</b></font><font color="#000000">&nbsp;&ccedil;ok uzun sa&ccedil; ve sakallarıyla diğer Hindulardan farklılıklarım ortaya &ccedil;ıkartarak Hindistan&#39;da ayaklanır. Hindular Sikhli kıyımıma girişir. Bunun sonucunda, Sikhler tanınmamak i&ccedil;in sa&ccedil;larını ve sakallarını kesmek zorunda kalır.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Atlantik kıyısındaki Fas ve Moritanya&#39;dan, Hint Okyanusu kıyısındaki Somali ve Umman&#39;a kadar Arap toplumlarını- birbirine bağlayan&nbsp;<b>Arap&ccedil;a dil&rsquo;</b></font><font color="#000000">idir.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Irak&rsquo;ta;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Talabani ve Barzani aşiretleri birbirini kendi dillerinde konuşarak anlamazken, aralarında ortak dil olarak Arap&ccedil;ayı kullanıyorlar.</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rkiye&rsquo;de hangi K&uuml;rt&ccedil;e?</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Zazaca, Kırman&ccedil;ca, Bohtanice, Solhanice, Dimilli leh&ccedil;eleri ve yine kendi i&ccedil;lerinde ağızlar varken kim hangi dil eğitimi verecek?</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İslam dini eğitimde verilecekmiş? Kim hangi dini anlatacak?</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İlahi mesaja dayalı İslam mı?</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Arap&ccedil;ı İslam mı?</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ilımlıcıların İslam</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&rsquo;ı mı?</span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hıristiyan ve Musevilerle birleştirilerek sunulan&nbsp;<b>Diyalogcuların İslam</b></font><font color="#000000">&rsquo;ı mı?</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Ccedil;alma &ccedil;ırpmanın, yalan s&ouml;ylemenin doğal g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;&nbsp;<b>M&uuml;nafıklar İslam</b></font><font color="#000000">&rsquo;ı mı?</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İnsanları b&ouml;len birbirine d&uuml;ş&uuml;ren katlettiren lin&ccedil; ettiren&nbsp;<b>Fasıkların İslam</b></font><font color="#000000">&rsquo;ı mı?</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Ccedil;arpık d&uuml;ş&uuml;nceli tiplerin;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;anladığı, algıladığı, yaşam felsefesi yaptığı&nbsp;<b>İslam &ccedil;eşitleri</b></font><font color="#000000">&nbsp;ortada.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Akıl, bilim, teknoloji, paylaşım, adalet, sosyal refah kavramları anlam ifade ediyor mu?</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;D&uuml;ş&uuml;ncesi sakat olan insanın, kin nefret ve &ouml;fke i&ccedil;inde olması ka&ccedil;ınılmazdır.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> &nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> &nbsp;</p> </div> </div> <div class="yj6qo"> &nbsp;</div> <div class="adL"> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi" style="border-bottom-left-radius: 1px; border-bottom-right-radius: 1px; padding: 0px; width: auto; background: rgb(242, 242, 242); margin: 0px;"> &nbsp;</div> </div> <div class="ajx" style="clear: both;"> &nbsp;</div></div><div class="gA gt acV" style="font-size: 12.8px; padding: 0px; width: auto; border-bottom-left-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-top: none; margin: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: arial, sans-serif;"> <div class="gB xu" style="border-top: 0px; padding: 0px;"> <div class="ip iq" style="clear: both; margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 12px 0px 0px 8px; border-top: 1px solid rgb(216, 216, 216);"> <div id=":le"> <table class="cf wS" role="presentation" style="border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div></div>
YORUM EKLE